Successen in de strijd tegen antisemitisme: 2018

In 2018 vonden er veel belangrijke acties tegen antisemitisme plaats. Om aan het eind van het jaar de belangrijkste daarvan samen te vatten, biedt een beetje een tegenwicht tegen het – regelmatig in omvang toenemende – rapport van de ergste antisemitische incidenten dat al enkele jaren door het Simon Wiesenthal Center gepubliceerd wordt.

Een belangrijke ontwikkeling is de toenemende acceptatie van de definitie van het antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Het heeft geen zin om antisemitisme effectief te bestrijden zonder dat er een gemeenschappelijke maatstaf bestaat, die door meerdere landen voor intern gebruik officieel werd overgenomen: Groot-Brittannië, Israël, Oostenrijk, Schotland, Roemenië, Duitsland, Bulgarije, Litouwen en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. De definitie werd bovendien door veel anderen, zoals universiteiten en steden, waaronder Londen en Berlijn, overgenomen.

Een tweede belangrijke ontwikkeling waren successen in de strijd tegen de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteringen en Sancties), die erop gericht is de staat Israël te delegitimeren. Bij het belemmeren van BDS spelen juridische stappen een belangrijke rol. In november 2018 werd Kentucky de 26e Amerikaanse staat die wetten aannam om staatsopdrachten te verbieden aan firma´s die voorstander zijn van de BDS-beweging. De gouverneurs van alle 50 Amerikaanse staten hebben een verklaring ondertekend, die de BDS-beweging veroordeelt als tegenstrijdig aan de Amerikaanse waarden. Chili heeft onlangs zijn gemeenten verboden om Israël te boycotten, omdat zij zich als reden om geen zaken met Israël te doen aansluiten bij de BDS-beweging. Meerdere Spaanse steden hebben eveneens geprobeerd BDS bij hun doen en laten te betrekken. Een serie rechtbanken heeft deze maatregelen echter ongeldig verklaard, bijvoorbeeld in Barcelona.

Nog een positieve ontwikkeling is de benoeming van een gevolmachtigde antisemitisme in Duitsland. Dit vond plaats op nationaal niveau, maar ook in een serie deelstaten. De gevolmachtigde Felix Klein heeft al veel aspecten en incidenten van antisemitisme in Duitsland aangesproken. Hij heeft bijvoorbeeld aangeduid dat hij van plan is om de politieke verdraaiing van statistieken over antisemitische incidenten aan te pakken. Delicten tegen Joden door onbekende daders worden geregistreerd als gepleegd door rechts-extremen, terwijl aanvallen op Joden door moslims veel talrijker zijn dan ze geregistreerd worden. Onder deze staatsgevolmachtigde heeft Ludwig Spaenle uit Beieren een waarnemer-functie geïnitieerd, die dit jaar actief moet worden.

De Europese Commissie heeft al in 2015 Katharina von Schnurbein tot coördinatrice voor de bestrijding van antisemitisme benoemd. Ze heeft verschillende initiatieven genomen, ze kreeg echter lang geen geld genoeg om haar taak goed uit te voeren, namelijk het blootleggen van het enorme antisemitisme onder de meer dan 500 miljoen EU-burgers.

Een vierde belangrijke ontwikkeling is de toenemende toezegging van veiligheidsmaatregelen voor synagogen en andere joodse instellingen. Zwitserland is op dit gebied extreem verwaarlozend geweest. De stad Basel heeft uiteindelijk met grote vertraging in 2018 eindelijk besloten zich bij dit proces aan te sluiten en politieagenten af te staan om synagogen te bewaken. Dat is een uiterst serieuze zaak en een uitdaging voor andere steden in het land.

Een vijfde belangrijke ontwikkeling is de publicatie van meerdere onderzoeken over antisemitisme. In december publiceerde het Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) een rapport, waarvan het zegt dat het de grootste studie over antisemitisme zou zijn die ooit zou hebben plaatsgevonden. Het onderzocht twaalf landen van de Europese Unie en draagt de naam: “Ervaringen en waarneming van antisemitisme”. De studie stelde vast dat de meest gebruikelijke antisemitische uitlating waarmee Joden in Europa te maken krijgen, is dat Israëli´s zich tegenover de Palestijnen als nazi´s gedragen. Islamitisch antisemitisme wordt als dominerende bron van het pesten van Joden in Europa geïdentificeerd. Daarna volgt links antisemitisme en daarna rechts antisemitisme. Het gaat om een in heel Europa voorkomend probleem, waarvan door de meeste slachtoffers ten gevolge van de zwakke opsporing van antisemitische incidenten geen aangifte wordt gedaan bij de autoriteiten.

Er bestaan veel terloopse of kleine gevallen van betekenis: eentje was een Frans manifest tegen islamitisch antisemitisme. Het werd door 250 joodse en niet-joodse persoonlijkheden ondertekend. Dit document vat de belangrijkste elementen van geweld en ophitsing tegen Joden samen, die uit delen van de immigrantengemeenschap komen. Men kan alleen maar hopen dat in 2019 meer in hun voetstappen zullen treden en ontmaskeren wat een groot aantal Europese regeringen probeert te verbergen en te bagatelliseren. De Franse president Emmanuel Macron heeft vijftien jaar te laat officieel erkend dat de moord op de joodse diskjockey Sebastien Sellam in 2003 door een islamitische buurman een antisemitische daad was.

De Raad van de Europese Unie stemde in met de eerste verklaring in haar soort betreffende de bestrijding van het antisemitisme en het opvoeren van de veiligheidsmaatregelen van de joodse gemeenschappen in Europa. De vertrekkende Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley geselde de VN: “We zullen geen situatie tolereren waarbij een wereldcommissie van 198 landen er de helft van zijn tijd mee door kan brengen om één enkel land aan te vallen: Israël.”

Britse media zoals de “Daily Mail” en “The Telegraph” hebben het aanzienlijke antisemitisme in de Britse Labourparty blootgelegd; de partij wordt aangevoerd door Jeremy Corbyn, een vriend van genocidale terroristen, partner van Holocaustvervalsers, anti-Israëlisch ophitser en deeltijd-antisemiet.

Er bestaat veel ander verdienstelijk ageren tegen antisemitisme door enkelingen. Actrice Alyssa Milano wees het af om in de VS te spreken bij de Women´s March, nadat twee van haar aanvoersters, Tamika Mallory en Linda Sarsour, het afwezen hun contacten met de vooraanstaande Amerikaanse antisemiet Louis Farrakhan af te breken. Een andere belangrijke ontwikkeling was het ontslag van de extreme anti-Israëlische ophitser Marc Lamont door CNN.

Het zou traditie moeten worden om aan het eind van het jaar niet alleen belangrijke antisemitische laster te publiceren. De mogelijkheid bestaat ook om successen in de strijd tegen het antisemitisme te publiceren.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bronnen:

♦ een artikel op deze blogSimon Wiesenthal Center publiceert Top-10 lijst antisemitisme 2018″ van 27 december 2018

♦ een artikel op deze blogDe nieuwe jas van het Europese antisemitisme heet ‘Israëlofobia’” 24 december 2018

♦ artikel in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Erfolge im Kampf gegen Antisemitismus: 2018 op de site van Heplev van 31 december 2018