Israël’s brain-winst; geen brain-verlies; ook ultra-orthodoxe Joden genereren winst

  1. Volgens Adam Reuter, voorzitter van “Financiële Immuniteiten” en auteur van de 2018 Israel – Island of Success (Globes Business Daily , 19 december 2018) wordt Israël niet getroffen door brain-verlies, maar profiteert het van brain-winst.

Terwijl het Israëlische establisment de netto-migratie documenteert van Israëli’s die hoger onderwijs genoten, faalt het tegelijk om de massale toestroom van Olim (Joodse immigranten) met een diploma hoger-onderwijs te documenteren.

Ongeveer 2/3 van de Olim – 18 jaar oud en ouder – zijn door het hoger onderwijs gegaan. Bijvoorbeeld, in 2015, berichtte het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een brain-drain van 1.360 hoger onderwijs Israëli’s, terwijl het 14.870 Olim die hoger onderwijs volgden die in 2015 toekwamen, er 48% van hen graduale graden en promovendi bezaten.

Terwijl de verhouding van hoger-onderwijsdiploma Israëli’s (vergeleken met de totale bevolking) op de derde plaats in de wereld staat, na Japan en Canada, de verhouding van hoger-onderwijsdiploma Olim aanzienlijk hoger is dan de rest van de bevolking van Israël. Meer dan 25% van de Olim zijn ervaren in kritische gebieden zoals hightech, techniek, informatica, geneeskunde en gezondheid.

Vanaf 1980-2010, emigreerden 30.000 Israëliërs die hoger onderwijs genoten (het totaal van de uittredende, minus terugkerende Israëli’s), terwijl 290.000 Olim die hoger onderwijs volgden,  kwamen uit de Sovjet-Unie, Frankrijk, de Verenigde Staten, enz .. Gezien de 25.000 hoger onderwijs Olim die zijn geëmigreerd, was er een netto brain-winst van 235.000 in de jaren 1980-2010.

Vanaf 2010-2018, kwamen zowat 105.000 Olim toe die hoger onderwijs volgden (op een totaal van ongeveer 198.000 Olim), terwijl 22.000 Israëli’s die hoger onderwijs volgden zijn geëmigreerd – een netto brain-winst van 83.000; een jaarlijkse netto-brain-verlies van 9000.

Vanaf 1980-2018 is er sprake van een netto brain-winst van 315.000 hoger onderwijs mensen!

Bovendien, van 2010-2016, keerden 4000 Israëliërs met een PhD terug naar Israël met verbeterde ervaring en netwerken, die een stevige wind in de rug bliezen aan de economische groei.

  1. Israël 2018 economische indicatoren volgens Bank van Israël: de overheidsschuld van Israël tot het BBP ratio: 60,4% in 2017, 66,1% – 2014, 71,1% – 2010 [225% – 1985], in vergelijking met de Europese Unie – 81%, Groot-Brittannië – 85 % en de Verenigde Staten – 105%.
    Groei van het BBP – 3,7%, het BBP per hoofd van de bevolking – $ 39,600, het werkloosheidspercentage – 4,1%, inflatie – 1,2% [445% – 1985].

  2. Israël’s ultra-orthodoxe Joodse bevolking is meer geïntegreerd in de economie van Israël, zoals gedocumenteerd door Eli Paley, de oprichter en voorzitter van de Jeruzalem-gebaseerde Haredi (Ultra-orthodoxe) Institute for Public Affairs. Het Haredi Instituut – in samenwerking met de top (seculiere) Israëlische hightech ondernemers – is gewijd aan de verbetering van de Haredi integratie in de hightech sector van Israël. De laatste is de belangrijkste drijvende kracht achter de economische groei van Israël, maar wordt bedreigd door een groeiend tekort aan geschoolde ontwikkelaars.

Het doel is om het aantal ultra-orthodoxe (Haredi) personen in de hightech sector te verhogen, terwijl tezelfdertijd ne te bewegen van low-tech naar high-tier posities. De Haredi gemeenschap is van 4% van de bevolking van Israël in 1980 aangegroeid tot 11% in 2018, terwijl het goed is voor ongeveer 20% van de jonger-dan-negen bevolking.

Terwijl 18% van de werkende ultra-orthodoxe (Haredi) vrouwen academische graden bezat in 2006 (vergeleken met 7% van de Haredi mannen), groeide het volume uit tot 24% in 2016 (ten opzichte van 11% van de Haredi mannen).

Een recente studie uitgevoerd door het Instituut op de kwaliteit van leven onder de Israëlische bevolkingsgroepen, documenteert een stijging van de arbeidsparticipatie van Haredi mannen van 40% in 2008 naar 52% in 2018, terwijl de participatiegraad van Haredi vrouwen steeg van 57% tot 75% in het afgelopen decennium. Ondanks de toegenomen arbeid, blijven de meeste Haredi Israeliërs steken in lagere posities.

Volgens tests en evaluaties uitgevoerd door het Haredi Instituut, vertonen de afgestudeerden van Haredi seminaries (in de computer science track) evenzeer talent, een sterke werkethiek en ambitie die gelijk is aan die van de seculiere bevolking.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Yoram Ettinger “Israel’s Brain-Gain; No Brain-Drain” van 28 december 2018 op de site van The Ettinger Report