De nieuwe jas van het Europese antisemitisme heet ‘Israëlofobia’

Het is bijna Kerstmis, een tijd van verzoening, goede intenties, peis ende vree. Eh, dat hopen we toch. Maar in het Midden-Oosten maakt de islamisering van het antisemitisme dezer dagen weer volop overuren. Niks vree maar vooral veel geweld. Kijk maar bv. naar Syrië.

Hierboven doet de religieuze leider van de Egyptische islamistische Moslim Broederschap, Yusuf al-Qaradawi, de geestelijke mentor van Hamas, er nog een flinke schep bovenop en geeft met zijn uitspraken tegenover zijn volgelingen het politiek correcte ‘vredevolle voorbeeld’.

Tijdens zijn razend populaire TV-show op de satellietzender Al-Jazeera, die wereldwijd wordt ontvangen en bijzonder druk wordt bekeken, bedreigt hij in duidelijke taal het Joodse Volk: “Ik zal de Joden, de vijanden van Allah, doodschieten.” Wat hier opvalt is dat het woord “Israël” hier al lang onder de mat werd geschoven. Dat was maar een drogreden, een sinister Arabisch ‘grapje’ bedoeld om westerse critici van de Joodse staat Israël te misleiden.

In het Midden-Oosten draait het enkel en alleen om de Joden. De eeuwigdurende oorlog tegen het Jodendom. De anomalie in het Midden-Oosten. De Joden zijn door de radicale Islam vogelvrij verklaard, waar ze zich ook maar bevinden; van in Brussel tot in Katmandoe, van Moembai tot Amsterdam en van New York tot in Teheran. Op het gebied van de bestrijding van het antisemitisme, moet ik helaas erkennen dat de voorbije 2000 jaar geen noemenswaardige vooruitgang werd geboekt. En dan druk ik mij nog vriendelijk uit.

Het volgende artikel verschenen onder de titel “Israelophobia“, werd geschreven door het Italiaanse parlementslid Fiamma Nirenstein (plaatje rechts.) Het is een nogal uitvoerig artikel, waarvan hier de eerste paragrafen, en waarin dieper wordt ingegaan op de nieuwe vorm van antisemitisme dat tijdelijk opereert onder de noemer ‘Israël’. Eeuwenoud antisemitisme durft namelijk al eens van naam te veranderen of onder een andere vorm op te duiken.

Israelophobia
Fiamma Nirenstein, Italiaans parlementslidHet probleem van de Joden van vandaag, over de hele wereld, is niet het antisemitisme, maar een nieuwe tak daarvan: ‘Israëlofobia’ De meest productieve strijd voor het wereld Jodendom en zijn bondgenoten op dit moment zou niet tegen antisemitisme moeten gestrden worden, ook al is Israelofobia daar een onderdeel van, maar tegen Israelofobia zèlves.

De vieringen die in Europa plaatsvonden om de Kristallnacht te herdenken, die op 9 november 1938 plaatsvond, waren overvloedig: geen Jood zou ongelukkig mogen zijn over de omliggende sympathie, de openbare verklaringen van de noodzaak om te herinneren, de absolute verwerping van elk antisemitisme en zelfs nog wat meer: de afwijzing van een genocidale ijver tegen de Joden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, een van de vele vastberaden sprekers, zei dat de Duitsers ‘hun sterk karakter moeten tonen en beloven dat antisemitisme niet getolereerd zal worden in welke vorm dan ook.’ Het was een standpunt dat door alle Europese leiders werd gedeeld en het was leuk om te horen.

Helaas zijn deze woorden slechts een goedkope manier om het probleem aan te pakken. Ze omvatten niet al die andere beloften om te checken met name al diegenen die de Joodse wereld bezweren te vernietigen, te beginnen bij Israël. Als de strijd tegen het antisemitisme werkelijk zou dienen te worden bestreden vanuit het geheugen en de geschiedenis, dan zouden veel programma’s zoals bv. de Holocaust studies in scholen, films op TV, reizen naar Auschwitz, interreligieuze dialoog en de historische schande van raciale wetten, een veel diepere weerklank gehad hebben in de Europese ziel.

Zelfs de Iraanse Opperste Leider Ali Hosseini Khamenei, omhelst af en toe een of andere lokale Jood en legt uit dat hij niets tegen Joden heeft. In de islamitische wereld heeft de belofte om Joden te doden een speciaal religieus karakter, zoals blijkt uit het handvest van Hamas – waarin Joden worden beschuldigd van het veroorzaken van alle oorlogen en beloftes werden gemaakt om ze allemaal te doden, een voor een, tot de laatste Jood – en andere standpunten van Hamas’ moederorganisatie, de Moslimbroederschap. In andere landen, zoals Turkije, luidt het discours anders: de doodstraf slaat eerst op Israël en pas in tweede instantie op de Joden. Hoe dan ook, haat tegen Israël, of Israelofobia, lijkt een fundamenteel element te zijn in de islamitische ideologie vandaag, maar stopt daar niet mee.

De term Israelofobia lijkt voort te vloeien uit een vooroordeel en irrationele haat tegen Israël. Het woord werd voor de eerste keer gebruikt, voor zover ik weet, door Richard Prasquier, voorzitter van CRIF (de overkoepelende organisatie van de Joodse gemeenschappen in Frankrijk), en was vermoedelijk het omgekeerde van ‘islamofobie’, een term die gebruikt wordt om de enorme culturele vooroordelen te definiëren met een racistisch karakter naar de religie van de profeet, terwijl de legers van mensenrechtenverdedigers klaarstaan om elk element van discriminatie van mensen van het islamitische geloof te bewaken.

‘Israelofobia,’ aan de andere kant, is gedrenkt in eeuwenoude antisemitische stereotypen, maar het is thans een eigen leven beginnen leiden, vaak rijk aan hedendaagse verzinsels zoals bijvoorbeeld dat de Joden historisch nooit in Jeruzalem hebben geleefd; dat IDF soldaten de organen van de Palestijnen plunderen, dat de ‘scheidingsmuur’ die gebouwd werd om terroristen buiten te houden een vorm van apartheid is – en door middel van deze onwaarheden gutst weer een haat voor de Joden. Israelofobia is een blok van haat gekristalliseerd rond een stuk grond, rond een idee. Anti-Zionisme vandaag, van Malmö tot Qom, ontstaat en vermenigvuldigt zich geheel rondom vooroordelen tegen Israël: veel van zijn meest wrede critici hebben hebben zelfs nog nooit een voet gezet in de staat.


Bronnen:

♦ naar een artikell van Fiamma Nirenstein “Israelophobia – The problem of the Jews today, the world over, is not anti-Semitism but a new branch of it: “Israelophobia.” van 18 december 2013 op de site van The Gatestone Institute

♦ naar een artikelIsraëlfobie” in een vertaling door Henk en Wachteres voor E.J. Bron van 23 december 2013 op zijn site