Jeruzalem: opgraving in Stad van David legt resten van Griekse Acra citadel bloot

Plaatje hierboven: Archeologen legden mogelijk resten bloot van de Griekse Acra Citadel die gediend heeft om de Tempelberg te beheersen; tijdens de regering van Antiochus IV werd in Jeruzalem een ​​mysterieus 2.000 jaar oud fort gebouwd [beeldbron: Israel Antiquities Authority]

Een recente ontdekking door de Israel Antiquities Authority in de Stad van David in Jeruzalem kan eindelijk het antwoord onthullen op een van de meest duurzame mysteries van de archeologie: de locatie van de Griekse citadel van Acra.

De exacte plek van het beroemde bolwerk dat de Grieke koning Antiochus IV Epiphanes (ca. 215-164 v.C.) in de tweede eeuw v.C. gebruikte om Jeruzalem te controleren en de activiteit op de Tempelberg te controleren, was lang onbekend vanwege een gebrek aan architecturale overblijfselen die terug te voeren zijn op de Griekse aanwezigheid in de hoofdstad.

In de afgelopen honderd jaar archeologisch onderzoek in Jeruzalem zijn talloze theorieën naar voren gebracht die de locatie van de Acra bepalen, die uiteindelijk werd ingehaald door de Hasmonieten. Het Boek der Makkabeeën behandelt de locatie van de Acra en zegt: “En zij bouwden de Stad van David met een grote en sterke muur en met sterke torens, en maakten er een vesting voor hen: En zij plaatsten daar een zondige natie, slechte mannen, en zij fortificeerden zich daarin.”

In de eerste eeuw v.C. schreef de historicus Josephus Flavius ​​over de Acra in de Oudheden van de Joden: “… en toen hij de stadsmuren had omvergeworpen, bouwde hij een citadel in het lagere deel van de stad, want de plaats was hoog en overschouwde de Tempel; om welke reden hij het met hoge muren en torens versterkte en er een garnizoen van Macedoniërs in stak.

Plaatje hierboven: De locatie van de mysterieuze Grieke Akra Citadel (of Fort) tijdens de Tweede Temperiode in Jeruzalem gebouwd aan de muur tussen de Stad van David en de Tempelberg [beeldbron: Ritmeyer]

Op een persconferentie op dinsdagmorgen buiten de muren van de Oude Stad in de Stad van David, waar opgravingen werden uitgevoerd gedurende meer dan een decennium, zeiden onderzoekers dat ze eindelijk het bewijs van de Acra-citadel op de heuvel van de Stad van David hebben blootgelegd. IAA opgravings directeuren Dr. Doron Ben-Ami, Yana Tchekhanovets en Salome Cohen zeiden dat de ontdekking een ongekende kans biedt om de lay-out van de nederzetting in de stad aan de vooravond van de Maccabische Revolte in 167 v.C. te reconstrueren.

“De nieuwe archeologische vondsten wijzen op de vestiging van een goed versterkte vesting die gebouwd was op de hoge rotswand met uitzicht op de steile hellingen van de heuvel van de Stad van David”, zeiden de archeologen in een gezamenlijke verklaring. “Dit bolwerk controleerde op alle manieren de activiteiten om en rond de Tempel bovenop de Tempelberg en sneed de Tempel af van de zuidelijke delen van de stad.”

Of om het in de woorden van de schrijver van het Eerste Boek van Makkabeeën: “een grote zorg … een hinderlaag voor het heiligdom, een kwaadaardige tegenstander voor Israël te allen tijde;” (1.35 – 38). Dit was omdat zij de Joodse aanbidders aanvielen die vanuit de stad naar de Tempel gingen. De Acra Citadel laat zich goed vergelijken met bv. de Spaanse Citadel aka de Dwangburcht die Antwerpen in zijn greep hield gedurende bijna drie eeuwen, van de 16de tot de 18de eeuw en was al net zo gehaat als de Acra Citadel.

De onderzoekers groeven een gedeelte van een massieve muur op, waarvan ze zeiden dat deze diende als basis van een grote wachttoren die vier meter breed en twintig meter hoog was. Bovendien bevond zich naast de muur een defensieve glooiende dijk bestaande uit lagen grond, steen en pleister, ontworpen om aanvallers weg te houden van de voet van de muur.

“Deze dijk strekte zich uit tot aan de voet van de Tyropoeon – de vallei die de stad in de oudheid doorsneed en een extra obstakel vormde in de verdedigingswerken van de citadel,” aldus de onderzoekers. “Loden slingers, bronzen pijlpunten en ballista stenen die werden ontdekt op de site en gestempeld met een drietand, die de heerschappij van Antiochus Epiphanes symboliseerde, zijn de stille resten van veldslagen die daar werden gevoerd ten tijde van de Hasmonieten in hun poging om de citadel te veroveren, die werd beschouwd als een ‘doorn in het vlees’ van de stad.”

Volgens historische bronnen werd het bolwerk bewoond door huursoldaten, en ver-Griekste Joden documenteerden het grote lijden waaraan de inwoners van Jeruzalem werden blootgesteld in de handen van de inwoners van Acra. “De machtige verdediging van het fort weerstond alle pogingen om het te veroveren. Pas in 141 v.C. na een langdurige belegering en de verhongering van het Griekse garnizoen in de Acra, kon Simon Maccabeus zijn overgave forceren”, aldus de archeologen.

“De talrijke munten, variërend in de periode van de regering van Antiochus IV tot die van Antiochus VII, en het grote aantal wijnkruiken die uit de Egeïsche regio naar Jeruzalem werden geïmporteerd, die op de locatie werden ontdekt, leveren het bewijs van de chronologie van de citadel, evenals de niet-Joodse identiteit van zijn inwoners.” De Elad Foundation, die het Stadspark van David beheert, financiert de uitgebreide opgravingen, die talloze artefacten hebben blootgelegd uit meer dan 10 verschillende oude culturen uit de geschiedenis van Jeruzalem.

Plaatje hierboven: Het oude Jeruzalem in de tijd van Nehemia ca. 445 v.C. met bovenaan de Tempelberg met de Tweede Joodse Tempel (516 v.C. tot 70 na.C.) en onderaan de Stad van David [beeldbron: Ritmeyer]

Parkeerplaats Givati
Emek Shaveh, een linkse consortium van archeologen die inwoners van de aangrenzende wijk Silwan vertegenwoordigen, publiceerde een verklaring nadat de ontdekking was aangekondigd om een ​​archeologische faciliteit aan te wijzen die gepland stond om te worden gebouwd door Elad over de opgravingslocatie op de parkeerplaats Givati in de Stad van David. Terwijl Elad beweert dat de compound, genaamd het Kedem Center, behulpzaam zou zijn bij het trekken van toeristen door het tentoonstellen van oude archeologische vondsten, veroordeelde de door Europa gefinancierde NGO het project als destructief.

Ondanks petities aan de Hooggerechtshof door Emek Shaveh en een andere NGO om het Kedem Center te blokkeren, keurde de National Planning and Building Appeals Committee in juni het centrum goed, maar bestelde een verkleinde versie. Toch beweerde de woordvoerder van Emek Shaveh en archeoloog Yonathan Mizrachi dat de historische ontdekking geloofwaardigheid toevoegt aan het argument van de NGO dat het centrum op de een of andere manier andere archeologische overblijfselen in het gebied zou beschadigen.

“In het licht van deze spannende ontdekking en alle andere unieke archeologische overblijfselen ontdekt op de Givati-site in Silwan / Stad van David, wordt het absoluut duidelijk dat elke constructie bovenop deze antiquiteiten koste wat kost moet worden vermeden,” aldus de verklaring. “We roepen de Israel Antiquities Authority op om zijn raison d’être te vervullen en de overblijfselen te beschermen door ontwikkeling en constructie op de site te voorkomen. Het is nog steeds niet te laat om het plan voor de Kedem Compound in te trekken, dat, als het gebouwd is, deze zeldzame antieksite definitief zal vernietigen.”

In navolging van de uitspraak van de commissie, publiceerde Elad een verklaring waarin hij de beslissing uitsprak als een overwinning voor miljoenen toeristen van meerdere religies. “Het besluit van de commissie is een overwinning voor het Kedem Centre, waarbij het comité erkent dat het miljoenen mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden ten goede zal komen die de Stad van David en zijn omgeving bezoeken en aansluiting zoeken bij de geschiedenis van het oude Jeruzalem,” las de verklaring. “Het vestigen van een bezoekerscentrum op deze locatie zal ongetwijfeld een hoog activiteitenniveau genereren dat de historische en archeologische betekenis van het gebied aanvult.”

Kaart van Jeruzalem ten tijde van de Hasmonietische Dynastie (ca. 140 tot 37 v.C.)


Bronnen:

♦ naar een artikel van Daniel K. Eisenbud “Archeological find in Jerusalem’s City of David may answer ancient mystery – Archeologists unearth possible Greek Acra remains, used to control Temple Mount; mysterious 2,000-year-old fortification was constructed in Jerusalem during Antiochus IV’s reign” van 3 november 2015 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Leen Ritmeyer “The mysterious Akra in Jerusalem” van 11 november 2015 op de site van Ritmeyer

Een gedachte over “Jeruzalem: opgraving in Stad van David legt resten van Griekse Acra citadel bloot

Reacties zijn gesloten.