Nederland stemde in de VN weer ‘braaf’ mee in het anti-Israël circus

Afgelopen vrijdag (30 november 2018) was het weer mis in de Verenigde Naties (VN). Er werden maar liefst zes anti-Israël resoluties aangenomen door de Algemene Vergadering (UNGA) van deze organisatie. Het past in de reeks van circa twintig van dergelijke resoluties, elk jaar opnieuw.

Verantwoordelijk hiervoor is het islamitische machtsblok – ongeveer een derde van het aantal aangesloten landen – dat deze er doorheen drukt. Met steun van andere dictaturen en de laffe opstelling van Europa (dat de moslimlanden niet wil bruuskeren) krijgen deze automatisch een meerderheid.

Daardoor wordt de democratische rechtsstaat Israël vaker veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar, waaronder vele afzichtelijke dictaturen zoals Noord-Korea, Iran, Syrië of Venezuela. Dit klopt natuurlijk van geen kant.

De toenmalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban zei het een jaar of vijftig geleden al:

“Als Algerije een resolutie zou indienen waarin wordt verklaard dat de aarde plat is omdat Israël die heeft platgedrukt, zou die aangenomen worden met 164 stemmen voor, 13 tegen en 26 onthoudingen.”

Mensen die de veroordelingen van de VN als argument gebruiken om Israël te bekritiseren, weten dan ook niet waarover zij praten of zijn bewust kwaadwillend. Een van de resoluties legt de schuld voor het ontbreken van vrede tussen Israël en de Palestijnen uitsluitend bij Israël. Die werd aangenomen met 156 stemmen voor.

Tevens ontkent deze resolutie de Joodse banden met Jeruzalem. Zo wordt de Tempelberg – waar de Joodse Tempels hebben gestaan – alleen bij de islamitische naam genoemd. U leest het goed, ruim driekwart van de landen in de wereld ondersteunt anti-Joodse geschiedvervalsing.

De Israëlische vertegenwoordiger bij de VN Noa Furman verklaarde:

“We leven in een tijd van vele crises in de wereld. Het is een schande dat de VN, in plaats van deze crises aan te pakken, zoveel vooringenomen resoluties aanneemt.”

De omissie [van de Joodse band met Jeruzalem] was opzettelijk. Het is een nieuw voorbeeld van de Palestijnse weigering om de bewezen historische band tussen het Jodendom, het christendom, de Tempelberg en Jeruzalem als geheel te erkennen.

De internationale gemeenschap moet stoppen deel te nemen aan een dergelijke flagrante ontkenning van de geschiedenis.”

De Amerikaanse vertegenwoordiger Leslie Ordeman sprak zich ook uit tegen de teksten van de resoluties:

“Zoals de Verenigde Staten herhaaldelijk hebben verklaard, is deze situatie onaanvaardbaar.

Wij zien steeds resoluties die alle soorten Israëlische acties onmiddellijk veroordelen, maar bijna niets zeggen over Palestijnse terroristische aanslagen op onschuldige burgers. Dit is bijzonder actueel, nu er op 12 november meer raketten op Israël werden afgevuurd dan op welke dag dan ook sinds 2014.

De Palestijnen zijn de enigen met een speciale afdeling binnen de VN. De boodschap die hiervan uitgaat, is dat de Palestijnen nooit terug hoeven naar de onderhandelingstafel.”

Opvallend was dat Nederland weer “braaf” meestemde in dit anti-Israël circus. Dit terwijl vorig jaar november een motie van de Tweede Kamer is aangenomen die de regering vraagt om:

“In VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en …. onrechtvaardige resoluties af te wijzen.”

Daar komt dus helaas nog weinig van terecht. Het is onverantwoordelijk dat – in deze tijd van weer om zich heen grijpend antisemitisme – de Nederlandse regering de enige Joodse staat als pispaaltje blijft gebruiken.


Bronnen:

♦ naar een artikelNederland stemde in de VN weer “braaf” mee in het anti-Israël circus” van dinsdag, 4 december 2018 op de site van Likoed Nederland

 

3 gedachtes over “Nederland stemde in de VN weer ‘braaf’ mee in het anti-Israël circus

 1. Blijft deze antisemitische reactie soms expres staan om aan te tonen waardoor Israël-haat gemotiveerd wordt?

  Like

 2. *Handhaving Int. vrede & veiligheid.
  *Gelijke rechten & zelfbeschikking v. volken.
  *Samenwerking bij het oplossen van mondiale vraagstukken.
  *Bevorderen v. mensenrechten& fundamentele vrijheden.

  Lidmaatschap:
  *Alle vredelievende landen moeten verplichtingen aanvaarden & nakomen.

  Dit zijn de meest belangrijke punten uit het VN oprichtings statuut.

  Na intensief nalezen kon ik nergens een allinea over het systematische neersabelen van één Joodse lidstaat ontdekken.

  De conclusie moet dan ook zijn dat de UN zelf in haar eigen opgestelde statuten fors verzaakt (zie de toestand in de wereld) en dat minsens de helft van de aangesloten leden de normen & waarden met de voeten treed.

  De VN is synisch aftreksel van zichzelf verworden.

  Dat Nederland en de rest van de Westerse landen met dit theater meespelen laat hun eigen moreel verval zien.

  Like

Reacties zijn gesloten.