Terugblik op de Grote Joodse Opstand tegen de Romeinse bezetting (66-73 na C.)

Plaatje hierboven: De plundering van de Tweede Joodse Tempel in Jeruzalem en de diefstal van de Menorah door de Romeinen zoals wordt afgebeeld in een basrelief op de Triomfboog van Titus die in 82 na C. werd opgericht om de verovering van het Heilig Land te herdenken en te bekijken is aan de Via Sacra te Rome.

De Grote Opstand van de Joden tegen Rome (ook de Eerste Joodse-Romeinse Oorlog genoemd) in 66-73 na C., leidde tot een van de grootste catastrofes in het Joodse leven en zou achteraf gezien een vreselijke vergissing kunnen zijn geweest.

Niemand die geen begrip kon opbrengen voor de Joden voor het feit dat zij de Romeinse dwingelandij wilden afzetten. Sinds de Romeinen Israël voor het eerst hadden bezet in 63 voor Christus, was hun heerschappij steeds zwaarder geworden. Bijna vanaf het begin van de jaartelling werd Judea geregeerd door Romeinse procureurs, wiens hoofdverantwoordelijkheid was het verzamelen en innen van een jaarlijkse belasting aan het rijk.

Om het even wat de procureurs ook bovenop het toegewezen quotum eisten, konden ze behouden. Zoals te verwachten, legden ze vaak inbeslagnametaksen op. Wat de Judeeërs nog meer ergerden was de benoeming door Rome van een Hogepriester, die een ommekeer teweegbrachten van gebeurtenissen die de antieke Joden net zomin waardeerden als moderne katholieken zouden hebben gesmaakt dat Mussolini de Pausen benoemde. Als gevolg hiervan kwamen de Hoge Priesters, die de Joden God op aarde vertegenwoordigden tijdens hun heiligste gelegenheden, steeds vaker uit de gelederen van Joden die met Rome samenwerkten.

Aan het begin van de jaartelling ontstond er een nieuwe groep onder de Joden: de Zeloten (in het Hebreeuws, Ka-na-im). Deze anti-Romeinse rebellen waren al meer dan zes decennia actief en instigneerden later de Grote Joodse Opstand. Hun meest fundamentele overtuiging was dat alle middelen gerechtvaardigd waren om politieke en religieuze vrijheid te bereiken.

Keizer Calligula
Caligula De anti-Romeinse gevoelens van de Joden werden ernstig verergerd tijdens het bewind van de half-gekke Romeinse Keizer Caligula (plaatje rechts), die in het jaar 39 na C. zichzelf tot een godheid verklaarde en zijn standbeeld liet opstellen bij elke tempel in het Romeinse rijk. De Joden, alleen in het rijk, weigerden het bevel; ze zouden Gods Tempel niet verontreinigen met een standbeeld van de nieuwste godheid van het heidense Rome.

Caligula dreigde de Joodse Tempel te vernietigen, dus werd een delegatie van Joden gestuurd om hem te kalmeren. Het mocht niet baten. Caligula dreigde hen woedend: “Dus jullie zijn de vijanden van de goden, de enige mensen die weigeren mijn goddelijkheid te erkennen.” Alleen de plotselinge, gewelddadige dood van de keizer (vermoord door zijn Pretoriaanse Garde op 24 januari in het jaar 41 na C.) voorkwam dat de Joden massaal werden uitgeroeid.

Caligula’s actie radicaliseerde zelfs de meer gematigde Joden. Welke zekerheid hadden zij, tenslotte, dat er geen andere Romeinse heerser zou opstaan ​​en proberen de Tempel te verontreinigen of het Judaïsme helemaal te vernietigen? Bovendien zou Caligula’s plotselinge ondergang ook geïnterpreteerd kunnen zijn als bevestiging van het geloof van de Zeloten dat God naast de Joden zou vechten als ze maar de moed zouden hebben om in opstand te komen tegen Rome.

In de decennia na de dood van Caligula ervaarden de Joden hoe hun religie werd onderworpen aan periodieke grove vernederingen, waarbij Romeinse soldaten zich op een keer in de Tempel vertoonden en de ene Torarol na de andere verbrandden. Uiteindelijk leidde de combinatie van financiële uitbuiting, de tomeloze minachting van Rome voor het Jodendom en de ongegeneerde vriendjespolitiek die de Romeinen verspreidden voor heidenen die in Israël woonden, haast onvermijddelijk naar de opstand.

Joodse Opstand in Galilea
In het jaar 66 stal Florus, de laatste Romeinse procurator, enorme hoeveelheden zilver uit de Tempel. De woedende Joodse massa rebelleerden en vernietigden het kleine Romeinse garnizoen dat in Jeruzalem was gestationeerd. Cestius Gallus, de Romeinse heerser in het naburige Syrië, zond een grotere strijdmacht maar de Joodse opstandelingen ruimden hen ook uit de weg.

Dit was een hartverwarmende overwinning die een verschrikkelijke consequentie had: veel Joden raakten er plotseling van overtuigd dat ze Rome konden verslaan, en de gelederen van de Zeloten groeiden geometrisch. Nooit opnieuw bereikten de Joden echter zo’n beslissende overwinning.

Toen de Romeinen terugkwamen, hadden ze 60.000 zwaar bewapende en zeer professionele soldaten. Ze lanceerden hun eerste aanval op het meest geradicaliseerde gebied van de Joodse staat met name in Galilea in het noorden. De Romeinen overwonnen de Galilea, en naar schatting 100.000 Joden werden gedood of verkocht in slavernij.

Tijdens de Romeinse verovering van dit gebied deed het Joodse leiderschap in Jeruzalem bijna niets om hun belegerde broeders te helpen. Ze hadden blijkbaar – helaas te laat – geconcludeerd dat de opstand niet gewonnen kon worden en wilden zoveel mogelijk vermijden dat er dat er nog meer Joden werden gedood.

De hoogst verbitterde vluchtelingen die erin slaagden de Galilese slachtingen te ontvluchten vluchtten naar het laatste grote Joodse bolwerk – Jeruzalem. Daar hebben ze iemand in het Joodse leiderschap gedood die niet zo radicaal was als zij. Zo waren de meer gematigde Joodse leiders die aan het hoofd van de Joodse regering stonden toen de opstand in 66 begon tegen 68 allemaal gedood – en niet één stierf door toedoen van een Romein. Allen werden gedood door mede-Joden.

De Val van Jeruzalem
De scène was nu ingesteld voor de laatste catastrofe van de revolte. Buiten Jeruzalem, bereidde de Romeinse troepen zich voor om de stad te belegeren; in de stad waren de Joden verzeild in een zelfmoord burgeroorlog. In latere generaties verklaarden de rabbijnen hyperbolisch dat de mislukking van de opstand en de verwoesting van de Tempel niet te wijten was aan de Romeinse militaire superioriteit, maar aan ongegronde haat (sinat khinam) onder de Joden zelves (Yoma 9b).

Terwijl de Romeinen de oorlog in elk geval zouden hebben gewonnen, bespoedigde de Joodse burgeroorlog hun overwinning en verhoogde het aantal slachtoffers enorm. Een afschuwelijk voorbeeld: in afwachting van een Romeinse belegering hadden de Joden in Jeruzalem een ​​voorraad droog voedsel opgeslagen dat de stad jarenlang had kunnen voeden. Maar een van de strijdende Zeloten facties verbrandde het hele aanbod, blijkbaar in de hoop dat het vernietigen van deze ‘veiligheidsdeken’ iedereen zou dwingen deel te nemen aan de opstand. De uithongering als gevolg van deze waanzinnige daad veroorzaakte een lijden dat zo mogelijk nog groter was dan wat de Romeinen ooit hadden aangericht.

We weten dat sommige grote figuren van het oude Israël tegen de opstand waren, vooral Rabbi Yochanan ben Zakkai. Omdat de leiders van de Zeloten bevel gaven om iemand te executeren die zich overgaf aan overgave aan Rome, regelde Rabbi Jochanan zijn discipelen om hem uit Jeruzalem te smokkelen, vermomd als een lijk. Eenmaal veilig gaf hij zich persoonlijk over aan de Romeinse generaal Vespasianus, die hem concessies verleende waardoor het Joodse gemeenschapsleven kon blijven doorgaan.

Tijdens de zomer van 70, doorbraken de Romeinen de muren van Jeruzalem en startten een orgie van geweld en vernietiging. Kort daarna vernietigden ze de Tweede Tempel. Dit was de laatste en meest verwoestende Romeinse veldslag tegen Judea.

Nasleep
Geschat wordt dat maar liefst één miljoen Joden stierven in de Grote Opstand tegen Rome. Wanneer mensen vandaag spreken over de bijna tweeduizend jaar durende periode van Joodse dakloosheid en ballingschap, dateren ze dit uit de mislukking van de opstand en de vernietiging van de Tempel.

Inderdaad, de Grote Joodse Opstand van 66-70, de Val van Massada in 73 die ongeveer zestig jaar later werd gevolgd door de Opstand van Bar Kokhba (132-135), waren de grootste rampen in de Joodse geschiedenis voorafgaande aan de Holocaust.

Naast de meer dan een miljoen Joden die zijn gedood, hebben deze mislukte opstanden geleid tot het totale verlies van het Joodse politieke gezag in Israël tot 1948. Dit verlies op zichzelf verergerde de omvang van latere Joodse catastrofes, omdat het Israël ervan weerhield te worden gebruikt als een toevluchtsoord voor het grote aantal Joden die vervolgingen elders ontvluchten.

De Val van Massada in 73 na C.
Na de vernietiging van de 2de Tempel in Jeruzalem in 70 na Christus, hadden zich in het voormalige paleis van koning Herodes op Massada een duizendtal Joden terug getrokken, vastbesloten om te overleven en vrij te léven bovenop Massada, het laatste bolwerk van Joods verzet. De opstand van Bar Kochba zeventig jaar later (132-136 na C.) is een andere beroemde historie.

De Massada burcht werd onineembaar geacht maar na maandenlange belegering door de Romeinen en mede door het aanleggen van een helling naar de top toe, kon de burcht toch veroverd worden. Maar toen ze met geweld de verdedigingsmuren hadden ingebeukt, troffen ze alleen maar de levenloze lichamen aan van de Joden die zich hadden gezelfmoord. Eerder dan opnieuw in slavernij te gaan, kozen zij voor de de eeuwige vrijheid in de dood.

Tot op vandaag leggen elite eenheden van het Israëlische leger, na een verschikkelijke mars van 40 kilometer doorheen het barre woestijngebied, bovenop de top van Massada de eed van trouw af aan Israël en beloven haar bewoners eeuwig te beschermen met de woorden: “Massada shall not fall again” (Massada zal nooit meer wijken).

De vooral symbolische waarde die het Joodse verzet in Massada voor de Israëli’s heeft is onmogelijk in te schatten, maar gelet op met hoeveel zorg en met zoveel liefde voor details de site werd gerestaureerd en gereconstrueerd, moet het voor iedereen die er nog aan zou durven twijfelen meteen duidelijk zijn: Massada is Israëlische bodem en zal dat ook eeuwig blijven.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Joseph Telushkin “Ancient Jewish History: The Great Revolt (66 – 70 CE)” op de site van The Jewish Virtual Library (JVL) in het boek Jewish Literacy uit 1991

♦ naar een artikelCaligula and the Jews” van 30 mei 2012 op de site van The New York Jewish Week

3 gedachtes over “Terugblik op de Grote Joodse Opstand tegen de Romeinse bezetting (66-73 na C.)

 1. De Romeinen zijn ook de uitvinders van Palestina dat toen totaal niet bestond , dus Europa heeft tweemaal de joden willen vernietigen!!

  Like

  1. Shalom Willy;
   En de stiefdochter van Zeus is dus nog niet klaar. Want de laatste jacht is al weer begonnen.
   Precies volgens het plan van Albert Pike.
   Hij plande 3 wereld oorlogen. Twee zijn er al geweest.
   Goede week.

   Like

  2. Niet tweemaal maar meerdere keren : de voorgangers van rome waren de grieken ; onder Antiochus Epiphanes zijn er ook bizarre moordpartijen geweest om Joden uit de roeien ! en wat te denken van Filistijnen die als “zeevolken ” ook uit Europa afkomstig waren ! terreur en plundering was hun handelsmerk! ook nu komen uit het “beschaafde”europa veel geluiden die tot uitroeing oproepen !

   Like

Reacties zijn gesloten.