De Grot van de Joodse Matriarch en de Arabisch islamitische culturele toeëigening

Plaatje hierboven: De Grot van Machpela (Me’arat Hamachpela) in Hebron waar de aartsvaders en aartsmoeders van het Joodse volk werden begraven [beeldbron: Jewish Week]

Op 7 juli 2017 verklaarde UNESCO, een nevenorganisatie van de Verenigde Naties die waakt over het cultureel werelderfgoed, dat de Grot van Machpela (Arabisch: al-Haram al-Ibrahimi aka de Moskee van Ibrahimvoortaan moet beschouwd worden als “Palestijns werelderfgoed dat bedreigd wordt door Israël“. De Palestijnen noemden die verklaring terecht en welverdiend. Premier Netanyahu noemde het een “zinsbegoocheling” en “louter boerenbedrog”.


In het eerste weekeinde van november 2018 lazen Joden over de hele wereld het deel van Chayai Sarah, dat handelt over het leven van Sarah, een van de aartsmoeders van het Joodse volk die begraven ligt in de Grot van Machpela, aka het Graf van de Patriarchen in Hebron.

Het verhaal wordt verteld in Genesis hoofdstuk 23 over Abraham die een stuk grond kocht in Kiryat Arba (Hebron) om zijn vrouw Sara te begraven. In de verzen 10 tot en met 20 wordt het verhaal verteld van Abrahams onderhandeling om het land te kopen van Efron, de Hittiet. De transactie vertegenwoordigt de eerste aankoop van land dat is vastgelegd in de Bijbel, waardoor Gods eerdere belofte van het heilige land in een hard feit aan Abraham is bevestigd.

Sarah is een bijzonder en verdeeld karakter in de Bijbel. In haar poging om haar enige zoon Isaac te beschermen, eiste Sarah dat Abraham zijn eerste zoon Ismaël die hij bij een andere vrouw had zou wegsturen. God vertelt Abraham dat de familiale kloof een goed idee is, om de suggestie van Sarah te volgen en Ismaël weg te sturen, en dat elke zoon zal uitgroeien tot een groot volk. Sarah’s zoon Isaac zou nakomelingen hebben die de Joden zouden worden, en de kinderen van Ismaël zouden de Arabische natie worden.

Abraham zou uiteindelijk worden begraven naast zijn vrouw Sara in de Grot van Machpela die hij voor haar kocht, zoals Izaak en zijn vrouw en Abrahams kleinzoon Jacob en drie van zijn vier vrouwen / meisjes. De familiegrafkamer werd een van de heiligste locaties voor Joden (de tweede na de Tempelberg in Jeruzalem).

Ongeveer 1700 jaar nadat de Joodse matriarchen en patriarchen waren begraven, bouwde koning Herodes een groot gebouw op de top van de Grot (ongeveer 2000 jaar geleden). Het tegenwoordig gebouw blijft erg vergelijkbaar met de structuur die hij op dat moment bouwde.

Maar Joden zouden uiteindelijk de controle over hun heilige plaats verliezen. Toen de Arabieren het heilige land binnenvielen in de 7de en 8ste eeuw na Chr. in hun golf van het brengen van de islam naar de wereld, namen ze het gebouw van Herodes over. Terwijl alle mensen die op de locatie begraven waren Joden waren, eisten de Arabieren de hele site op vanwege hun band met Abraham. De Arabieren beletten meer dan 1000 jaar lang elke Jood om het gebouw binnen te gaan.

Dat veranderde in 1967. Nadat Jordanië in 1950 illegaal de stad Hebron / Kiryat Arba annexeerde, vielen ze Israël aan en verloren de stad in 1967. Toen de Joodse staat in juni 1967 de controle over de stad overnam, konden de Joden – en tegelijk ook alle religies – terugkeren naar het gebouw om het te bezoeken en te aanbidden.

De Grot van de Joodse Matriarchen en Patriarchen is de site van de allereerste Joodse begrafenis. Het bevat de overblijfselen van zes van de zeven oorspronkelijke Joden. De zevende bevindt zich in het graf van Rachel in Bethlehem (plaatje onderaan). Het is al duizenden jaren een bedevaartsoord voor de Joden.

Maar de invasie van Arabieren en moslims heeft die erfenis gestolen. Gedurende meer dan duizend jaar controle probeerden de moslim-Arabieren de site van zijn Joodse erfgoed te strippen en maakten het gebouw tot een moskee (aka Moskee van Ibrahim). De sluitsteen van hun culturele toeëigening verbood alle Joden van de site.

Dat behoort nu tot de verleden tijd. Het Torahedeelte van Chayei Sarah werd dat weekeind begin november door duizenden Joden in Kiryat Arba voorgelezen, in een viering die geschiedenis, land, heilige plaats en Joodse rechten opeist die al generaties lang van Joden zijn beroofd.

door First One Through


Plaatje hierboven: Het Graf van Rachel, aartsmoeder van het Joodse volk, gesitueerd langsheen de weg van Bethlehem naar Jeruzalem tussen 1890 en 1900


Bronnen:

♦ naar een artikelThe Cave of the Jewish Matriarch and Arab Cultural Appropriation” van 1 november 2018 op de site van First One Through

♦ naar een artikel van Jonathan Mark “Cave Of Dreams: Why Hebron Matters After UNESCO” van 1 augustus 2017 op de site van The New York Jewish Week

2 gedachtes over “De Grot van de Joodse Matriarch en de Arabisch islamitische culturele toeëigening

  1. Binnenkort ?? Unesco verklaart st.pieterbasiliek tot moslim heiligdom ? de sacre Couer tot moskee ?! wekelijkse bijbelverbranding want dat moet van de imam ?

    Like

Reacties zijn gesloten.