Haatmisdrijven in Canada gestegen met 47% gericht tegen Joden, moslims en zwarten

De haat en onverdraagzaamheid jegens “de ander” en meer in het bijzonder de klassieke Jodenhaat die zich soms vermomd als Israëlkritiek, blijft gestaag toenemen in de wereld en dat is helaas ook het geval in Canada.

Na gestage maar relatief kleine stijgingen sinds 2014, steeg de door politie gerapporteerde haatmisdaad in Canada in 2017 scherp, met 47% meer dan in het voorgaande jaar, berichtte de Canadese overheidsorganisatie Statistics Canada donderdag. De toename was grotendeels in haatgerelateerde vermogensdelicten, zoals graffiti en vandalisme.

Voor het jaar 2017 rapporteerde de Canadese politie 2.073 haatmisdrijven, 664 meer dan in 2016. Hogere aantallen werden gezien in de meeste soorten haatmisdrijven, waarbij incidenten gericht tegen de Joodse, islamitische en zwarte bevolkingsgroepen het grootste deel van de nationale stijging voor hun rekening namen.

Haatmisdrijven tegen de Joodse bevolking namen voor het tweede opeenvolgende jaar toe, van 221 in 2016 tot 360 in 2017. Haatmisdrijven gericht tegen de Joodse bevolking vertegenwoordigden 18% van alle haatmisdrijven in Canada. Ontario rapporteerde 61 meer incidenten, terwijl British Columbia een toename van 54 noteerde in 2016.

Haatmisdrijven tegen religie waren goed voor 41% van alle haatmisdaden in Canada in 2017 en het aantal haatmisdrijven was aanzienlijk hoger vanaf 2016. Er waren 842 haatmisdaden gericht tegen religieuze groeperingen in 2017, een stijging van 83% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Onder de provincies werd de grootste stijging van het totale aantal door de politie gerapporteerde haatmisdrijven waargenomen in Ontario, Canada’s meest bevolkte provincie, waar incidenten stegen van 612 in 2016 tot 1.023 in 2017 (+ 67%). Deze toename was grotendeels gekoppeld aan meer haatmisdrijven gericht tegen moslims (+ 207%), zwarten (+ 84%) en Joden (+ 41%)..

Quebec rapporteerde een toename van 50% van de haatmisdrijven, die steeg van 327 naar 489. De toename was het gevolg van misdaden tegen de moslimbevolking, die bijna verdrievoudigde van 41 in 2016 tot 117 in 2017. Berichten over haatmisdaden tegen moslims bereikte een piek in februari, de maand volgend op de massale schietpartij in het Islamitisch Cultureel Centrum van Québec, en goed voor 26% van de jaarlijks gerapporteerde incidenten van Quebec gericht op moslims.

Verhogingen van haatmisdrijven werden ook gemeld in Alberta en British Columbia.

In het rapport wordt opgemerkt dat de bevolking van Canada gevarieerder is geworden, omdat het aantal Canadezen dat meldt dat ze in het buitenland zijn geboren, niet-christelijk of homoseksueel, lesbisch, biseksueel of in een relatie van hetzelfde geslacht zijn, blijft groeien. Een vijfde van de Canadese bevolking was bijvoorbeeld in het buitenland geboren in 2016 en in 2036 zou dit kunnen variëren van 24,5% tot 30,0%.

Aangezien vergelijkbare gegevens in 2009 beschikbaar kwamen, varieerde het aantal door de politie gerapporteerde haatmisdrijven van een dieptepunt van 1.167 incidenten in 2013 tot een hoogtepunt van 2.073 in 2017. Maar het rapport wees er ook op dat ondanks de grote toename, haatdelicten in 2017 slechts een klein deel vertegenwoordigde van de totale misdaad tegen 0,1% van de meer dan 1,9 miljoen niet-verkeersmisdrijven die de politie in dat jaar meldde.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “Hate Crimes in Canada Up 47% Targeting Jews, Muslims and Blacks” van 30 november 2018 op de site van The Jewish Press

Een gedachte over “Haatmisdrijven in Canada gestegen met 47% gericht tegen Joden, moslims en zwarten

Reacties zijn gesloten.