Toevloed van Palestijnse vluchtelingen in België; erkenning nagenoeg 100%

Plaatje hierboven: Staatloze Syrische (Palestijnse) vluchtelingen verlaten het vluchtelingengetto van Yarmouk (nabij Damaskus) op weg naar … Belgium, the Place to Be! [beeldbron]

Palestijnse asielzoekers uit Gaza komen massaal naar België. Ze worden bijna allemaal als vluchteling erkend. Ook Gazanen die genieten van een UNRWA-statuut, dat hen nochtans recht geeft op gratis gezondsheidszorg, onderwijs en bijstand, worden probleemloos erkend in België. In feite betaalt de Belgische belastingbetaler twee keer voor deze ‘vluchtelingen’: een eerste keer via de UNRWA en een tweede keer via asiel.

Zo werden in oktober 2018 2.750 asielaanvragen ingediend, voornamelijk door Syriërs en Palestijnen, een stijging van 17% vergeleken met september. In vergelijking met oktober vorig jaar is er zelfs een toename van 54%. In 2015 vroegen nog 11 Palestijnen asiel aan, in 2016 147, om in 2017 een grote sprong te maken naar 847 en tot oktober 2018 reeds 1909!

Bovendien is niet duidelijk hoeveel van de Syrische asielzoekers, momenteel de grootste groep, er zich overwegend staatloze Palestijnen bevinden, omdat Syrië haar vluchtelingen van 1948 en duizenden nakomelingen, nooit heeft willen nationaliseren noch integreren. Syrische Palestijnen worden al decennialang in Syrië behandeld als tweede- en zelfs derderangsburgers. Een grove schending van de mensenrechten waar in het Westen nooit iemand aanstoot aan heeft genomen.

Asielaanvragen januari t/m september 2018 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maakt zich grote zorgen over de enorme instroom van Palestijnen uit de Gazastrook, omdat het een atypische trend is in de EU. Hij heeft een transitvisumplicht voor Palestijnen ingevoerd en start ook een ontradingscampagne tegen de komst van Palestijnen. Met een quotum van zestig asielaanvragen per dag wil Francken ons land ook in het algemeen minder aantrekkelijk maken voor asielzoekers.

Gaza: België is place to be
Volgens commissaris-generaal voor de vluchtelingen, Dirk Van den Bulck zijn er diverse redenen waarom Palestijnse asielzoekers meer dan naar andere Europese landen naar België komen. “De perceptie dat ons land the place to be is, gevoed door smokkelaars, speelt zeker een rol. Zo krijgen momenteel zo goed als alle Palestijnen hier asiel. Dat heeft vooral te maken met de veiligheidssituatie in de Gazastrook en de onmogelijkheid op terugkeer,” zegt Van den Bulck.

Het is zeker niet zo dat er in ­Gaza een open oorlog woedt. Op verschillende plaatsen is het geweld acuut (bij protesten aan de grens met Israël zijn sinds maart al honderden Palestijnen doodgeschoten, red.), maar de situatie is al problematischer geweest. Ze is alleszins niet van die aard dat iedereen nood heeft aan bescherming. Dat de meeste asielzoekers uit Gaza toch bescherming krijgen, heeft er ook mee te maken dat het – zeker in de eerste helft van dit jaar – in de praktijk onmogelijk bleek om hen terug te sturen. De enige grensovergang van Egypte naar Gaza bleef gesloten. Bovendien was IS ook actief in de Sinaïwoestijn,” aldus Van den Bulck.

Zo haalt het Agentschap Integratie en Inburgering twee voorbeelden aan van erkenning, de ene geregistreerd bij de UNRWA en de andere niet:

– Een Palestijnse man, zonder UNRWA-registratie, kan niet aannemelijk maken dat hij een vrees voor vervolging heeft omwille van de vroegere politieke activiteiten van zijn grootvader en vader in de jaren ‘80 en de jaren ‘90. Toch erkent de RvV de man als vluchteling omwille van “de desastreuze humanitaire gevolgen van de jarenlange blokkade van Gaza voor de burgerbevolking en de houding van de Israëlische autoriteiten ten aanzien van Gaza, waarover geen beterschap valt te verwachten.”

– In dit arrest erkent de RvV een Palestijnse man uit Gaza als vluchteling ook al staat hij geregistreerd bij UNRWA. De RvV oordeelt dat “de UNRWA-bescherming heeft opgehouden te bestaan nu een daadwerkelijke terugkeer naar de Gazastrook uitgesloten is. De terugkeer via de grensovergang met Rafah blijkt in de praktijk namelijk niet probleemloos.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Yves Delepeleire “Palestijnse exodus naar België” van 26 november 2018 op de site van De Standaard

♦ naar een artikel (PDF-file) “ASIELSTATISTIEKEN OKTOBER 2018” van CGVS (Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen)

♦ naar een artikelRvV: Erkenning Palestijnen uit Gaza als vluchteling” van 13 september 2017 op de site van Agentschap Integratie en Inburgering (AGII)

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Soepel apart asielbeleid voor Palestijnen lokt vooral Gazanen naar België” van 6 september 2018 [lezen]

♦ “België doneert 19 miljoen euro aan de UNRWA verspreid over 3 jaar” van 18 januari 2018 [lezen]

♦ “Vlaamse regering pompt andermaal een miljoen euro in omstreden Palestijnse UNRWA” van 7 mei 2018 [lezen]

♦ “Hoe België via Oxfam en de UAWC de Palestijnse gewapende terreur tegen Israël financiert” van 18 februari 2018 [lezen]

4 gedachtes over “Toevloed van Palestijnse vluchtelingen in België; erkenning nagenoeg 100%

 1. UNWRA én vluchtelingengeld!

  Ja, de Belgische belastingbetaler is inderdaad de pineut!

  Maar ja, zolang Europa én Belgie na 70 jaar nog stééds ‘palestijnse vluchtelingen” via het UNWRA monster blijft voeden en hen nu ook nog een 2e vluchtelingen status geeft, dan heb je ook niet beter verdient.

  Palestijnse Arabieren zijn geen vluchtelingen….ze hebben 3 landen Gaza, Jordanie (75% palestijn) én “palestina” (erkent door 136 landen).

  Dan is het toch vreemd dat deze ‘vluchtelingen’ allemaal naar Belgie & Europa komen, landen die hen nog niet erkent hebben maar waar er voor hen wel financieel het meest te halen valt want zo uitgekookt zijn ze ook wel weer.

  Deze héle palestijnse vluchtelingen saga is het resultaat van Arabische & Westerse Jodenhaat die dit fenomeen hebben laten ontstaan en het nog steeds in stand houden…… anders was het al lang opgelost.

  Hoezo? Er waren in 800 000 Joodse vluchtelingen uit Arabische landen!

  Like

 2. Shalom zet aub het stukje van die Jordaanse sjeik nog een keer op de website. mij lukt het niet, is een geweldig goed stuk.
  BVD voor de moeite

  Like

 3. Zouden ze in Brussel met de erkenning van Palestijnse vluchtelingen uit Gaza gecontroleerd hebben of er geen terroristen van Hamas, PIJ, PFLP of van andere terreurgroepen tussen zitten? Ik geloof er niks van, die zijn mee binnen.

  Leuk zeg, Hamasterroristen in België zijn welgekomen. Als die zich beginnen thuisvoelen hier, gaan we nog wat meemaken. Tja, zet de deur maar wagenwijd open voor die mannen … 100 % erkenning. Jawadde! 😦

  Geliked door 1 persoon

  1. !100% erkenning ? 100% sharia4belgium? asseblief zeg ! geen frikadel&palmke maar hallal-tapijtjes snuiven ? kga smijten ! tel-aviv i am comming ! cool the pint !

   Like

Reacties zijn gesloten.