Hoe de ‘schuchtere’ reactie van Amerikaans-Joodse leiders op de Kristallnacht uit te leggen?

Toen Amerikaanse Joden 80 jaar geleden kennisnamen van de Kristallnacht in nazi-Duitsland, waren de leiders van de gemeenschap vastbesloten om de emoties van hun mensen onder controle te houden.

In de nacht van 9 op 10 november vermoordden door de nazi’s geleide ‘demonstranten’ 100 Duitse joden in een landelijke orgie van geweld. Dertigduizend Joden werden samengedreven in concentratiekampen en meer dan 200 synagogen werden smeulende ruïnes. Hoewel de pogrom werd beschreven als Duitslands bloederigste aanval op Joden sinds de middeleeuwen, waren maar weinig Joodse leiders in de VS bereid om te ageren.

Het meest opvallende, de invloedrijke Algemene Joodse Raad drong op het handhaven van radiostilte na Kristallnacht. Bestaande uit leiders van de zogenaamde ‘defensie’ -organisaties, gaf de raad deze instructies uit in de nasleep van de pogrom:

Er mogen geen optochten, openbare demonstraties of protesten door Joden zijn“, aldus de richtlijnen. De raad herinnerde Amerikaanse Joden er ook aan dat het in hun belang was om niet te pleiten voor het toelaten van meer Joodse vluchtelingen in het land.

Volgens historici waren de meeste prominente Amerikaanse Joden bang voor hoe hun medeburgers zouden reageren op ‘eisen’ van de Joodse gemeenschap. Weinig Amerikanen steunden de oorlog met Hitler en antisemitisme was meer verspreid dan op enig ander moment in de Amerikaanse geschiedenis.

“Toen FDR (president Franklin Delano Roosevelt) zijn naaste Joodse adviseur, Samuel Rosenman – een prominent lid van het Amerikaans Joodse Comité – vroeg of er meer Joodse vluchtelingen in de VS mochten komen na de Kristallnacht, verzette Rosenman zich tegen een dergelijke beweging omdat ‘het een Joodse probleem in de VS zou kunnen creëren'”, schreef Rafael Medoff, directeur van het David S. Wyman Institute for Holocaust Studies.

Direct na de Kristallnacht waren de Amerikaanse media ondubbelzinnig over de toekomst van de Duitse Joden:

“Nazi-Duitsland dreigt Joden uit te roeien”, blonk een grote kop in The Houston Post op 23 november 1938, twee weken na de Kristallnacht. In Boston leidde The Daily Record van 18 november met de kop ‘Nazis Prevent Jewish Exodus.’ Onder de enorme kop ‘picture newspaper’ was een foto van verbrijzelde Joodse winkelramen na de pogrom, plaatje hieronder:

Er was geen onduidelijkheid over het lot van de Joden onder nazi-heerschappij, maar zeer weinig Amerikaanse leiders – Joods of anderszins – waren bereid om te pleiten voor meer hervestiging van vluchtelingen. Er waren echter duizenden Amerikanen bereid om een ​​ander soort vluchteling uit Europa te nemen: zij die op vier benen liepen.

Ironisch genoeg, toen het tijdschrift ‘Pets’ het volgende jaar campagne voerde om Amerikanen rasechte Britse puppy’s te laten opnemen zodat ze niet gewond zouden raken tijdens de Duitse bombardementen, werd het tijdschrift overspoeld met een paar duizend aanbiedingen van opvangsoord voor de honden,” schreef Medoff .

‘Buitensporige Joodse terughoudendheid’
De prominentste Amerikaanse Joodse leider om president Roosevelt te adviseren was rabbijn Stephen S. Wise. Omdat FDR terughoudend was om het nazi-regime in het openbaar te veroordelen, smeekte de eerbiedwaardige Wise de president om op zijn minst een verklaring af te leggen tegen het geweld.

In zijn veroordeling met vier zinnen noemde de president de nazi’s of Hitler niet bij naam. Met weinig Amerikanen in het voordeel van de oorlog, wilde FDR voorkomen dat anti-nazi-retoriek van zijn preekstoel zou komen, zelfs nadat Hitler Centraal-Europa begon te vormen.

Volgens historici hebben de Joodse adviseurs van president Roosevelt hem onder druk gezet om na Kristallnacht enkele zaken te doen. FDR riep zijn ambassadeur in Berlijn op het matje voor ‘consultaties’ en hij hielp de status van sommige Joodse vluchtelingen die al in de VS waren, te verstevigen. De president weigerde echter een wetgeving te ondersteunen die 20.000 Duits-Joodse kinderen in het land zou hebben toegelaten.

Onder degenen die het dichtst bij president Roosevelt stonden, was een leidende stem Samuel Rosenman van de American Jewish Committee. Toen het nieuws over de Holocaust op de pagina’s van Amerikaanse kranten verscheen, zorgde Rosenman ervoor dat FDR geen ontmoeting had met wat Rosenman ‘de middeleeuwse horde’ noemde van 400 rabbijnen die zich buiten het Witte Huis verzamelden. Tijdens de laatste fase van de Holocaust probeerde Rosenman de oprichting van de War Refugee Board te voorkomen, bedoeld om Joodse vluchtelingen te behoeden voor genocide.

Volgens historici was Rosenman een van de ‘accommodatiemedewerkende’ Joodse adviseurs van president Roosevelt. Sommigen van hen ‘plaatsten overdreven vertrouwen in prinsen’, zoals het gezegde luidt. “Joodse leiders waren] bezig met een onbeantwoorde liefdesrelatie met een president die in het beste geval onverschillig was en in het slechtste geval cynisch over de smeekbeden van de Joden”, schreef historicus Steven Bayme.

“Joden vandaag – zelfs Joodse leiders – herinneren zich de jaren 1930 als een periode van overdreven Joodse terughoudendheid”, schreef Bayme in een analyse van boeken over de reacties van Amerikaanse joodse leiders op de Holocaust. “Elie Wiesel heeft bijvoorbeeld gezegd dat Joden zich aan het Witte Huis hadden moesten vastklampen tot Roosevelt bereid was om actie te ondernemen.”

‘Het vreselijke zwijgen’
Het zou onjuist zijn om te beweren dat Amerikaanse Joden niets deden na de Kristallnacht, of tijdens de eerste jaren van nazi-heerschappij.

Twee weken na de Kristallnacht hield een coalitie genaamd het Joint Boycott Committee een driedaags protest. De groep bestond uit leden van het American Jewish Congress en de Jewish Labour Committee en verbrandde swastika-vlaggen en riep op tot het redden van de Joden van Europa.

Sinds de vroege jaren van nazi-heerschappij hadden enkele Amerikaanse joodse organisaties gepleit voor het boycotten van Duitse goederen, een standpunt dat als veel minder extreem werd gezien dan het pleiten voor toelating van vluchtelingen.

Ondanks de wijdverspreidde bekendheid van Kristallnacht en de gerapporteerde plannen van Hitler om de Europese Joden te ‘vernietigen’, hoorden Amerikaanse burgers weinig verzoeken om hulp van Joodse leiders. De representatieve Joodse instanties erkenden dat ‘zwijgen’ de strategie van hun keuze was, zoals uitgedrukt door de American Jewish Committee in een opiniekrant na de Kristallnacht:

‘[Vluchtelingen hervestiging] helpt hier om het Joodse probleem te intensiveren,” lees de opiniekrant. “Het geven van werk aan Joodse vluchtelingen terwijl zoveel Amerikanen zonder werk zijn, heeft van nature kwade gevoelens losgemaakt. Hoe harteloos het ook mag lijken, toekomstige inspanningen moeten gericht zijn op het sturen van Joodse vluchtelingen naar andere landen in plaats van ze hierheen te brengen.

In de afgelopen jaren is deze verklaring door onderzoekers gebruikt om de ‘schuchtere’ reactie van Amerikaanse joodse leiders te verklaren tijdens vijf jaar escalerende nazi-vervolging die culmineerde in Kristallnacht. Zes maanden na de pogrom gaf FDR opnieuw blijk van zijn gevoelens door 900 nazi-Joodse vluchtelingen aan boord van de MS St. Louis toegang tot de VS te weigeren, en de meesten van hen vielen opnieuw onder de heerschappij van de nazi’s.

Volgens historici maakten de Joodse adviseurs van de president – en de meeste Joodse leiders van het land – het gemakkelijk voor FDR om de benarde toestand van Duitse Joden te negeren, van wie 400.000 Duitsland niet konden ontvluchtten voor de pogrom van 1938.

“[Na Kristallnacht] waren er veel verbale veroordelingen, maar geen economische sancties tegen nazi-Duitsland, geen afsplitsing van diplomatieke betrekkingen, geen versoepeling van immigratiequota’s, zelfs geen volledige opening van de poorten naar het eigen oude thuisland van de Joden,” schreef Rafael Medoff. “De gedempte reactie van de Vrije Wereld op de pogrom van de Kristallnacht voorafschaduwde de vreselijke stilte waarmee het de Endlösung (uiteindelijke oplossing) van de nazi’s zou begroeten.”

Plaatje hierboven: In mei 1939, amper zes maanden na Kristallnacht die het begin van de Holocaust markeerde, hebben de Verenigde Staten het passagiersschip de M.S. St. Louis, dat 937 voornamelijk Joodse vluchtelingen uit Europa aan boord had, onverbiddellijk rechtsomkeer laten maken. Terugkerend naar Europa, werden 288 van hen opgenomen door Groot-Brittannië; van de mensen die vastzaten in West-Europa toen Duitsland het continent veroverde, stierven er 254 [beeldbron: JTA]


Bronnen:

♦ naar een artikel van Matt Lebovic “How to explain the ‘timid’ reaction of American Jewish leaders to Kristallnacht? – Amid the worst pogrom to take place in Germany since the Middle Ages, most US Jewish communal leaders told their constituents to keep quiet” van 10 november 2018 op de site van The Times of Israel

2 gedachtes over “Hoe de ‘schuchtere’ reactie van Amerikaans-Joodse leiders op de Kristallnacht uit te leggen?

Reacties zijn gesloten.