Opmerkelijk: Antisemitisme in NY genegeerd als het niet met Rechts of Trump kan gelinkt worden

Op woensdag bracht The New York Times een artikel uit over het toenemende antisemitisme in de stad. Dat artikel merkte een aantal punten op die al jaren over het hoofd zijn gezien. Het artikel onthult dat Joden verreweg de meest doelgerichte groep in New York zijn:

“‘In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, omvatten antisemitische incidenten dit jaar de helft van alle haatmisdrijven in New York, volgens de politie. Om dat cijfer in context te plaatsen, zijn er vier keer zoveel misdaden gemotiveerd door vooroordelen tegen Joden – 142 in totaal – als dat er tegen zwarten zijn. Haatmisdrijven tegen Joden worden met een factor x 20 in aantal overtroffen vergeleken met haatmisdrijven gericht tegen transgenders.”

Het artikel toont tevens aan dat haatmisdrijven tegen Joden in New York niet afkomstig zijn van blanke supremacisten, maar van mensen die worden gedreven door andere motieven:

“Gedurende de afgelopen 22 maanden, werd niemand betrapt of geïdentificeerd als de agressor in een antisemitisch haatmisdrijf in verband gebracht met een extreem-rechtse groep, vertelde Mark Molinari, commandant van de Hate Crimes Task Force van het politiebureau.”

Die motieven variëren van rassenhaat tot religieuze haat. Maar het Times-artikel onthult veel meer dan dat. The Times geeft toe dat de politieke Linkerzijde het antisemitisme in de stad routinematig heeft genegeerd, omwille van het onvermogen om een ​​verhaal te formuleren waarin de schuld voor dat antisemitisme bij de politieke Rechterzijde kan worden gelegd. The Times legt uit:

“Als genegeerd wordt dat antisemitisme een ernstig probleem is in New York, komt dat doordat tot op zekere hoogte het weigert zich te conformeren aan een eenvoudig verhaal met een enkele ideologische vijand.”

Waarom zou je niet een golf van antisemitisme afkomstig uit verschillende groepen afdekken? Alleen om politieke redenen, zoals The Times vervolgens toegeeft:

“Sterker nog, het zijn de verschillende achtergronden van mensen die haatmisdrijven plegen in de stad die het bestrijden en praten over antisemitisme in New York veel moeilijker maken … Vooroordelen die het gevolg zijn van langdurige etnische spanningen in de stad vormen een complexiteit die veel Linkse liberalen eenvoudig verkozen hebben te negeren ….

Wanneer een chassidische man of vrouw wordt aangevallen door iemand in New York City, sturen reguliere progressieve advocacy-groepen meestal geen e-mails uit waarin ze worden opgeroepen tot bezorgdheid en kameraadschap en waken bij kaarslicht op Union Square, zoals vaak gebeurt wanneer individuen schade oplopen in New York vanwege hun ras of etniciteit of hoe ze zich identificeren in termen van geslacht of seksuele geaardheid.”

Met andere woorden, Joden passen niet in de intersectionele classificatie die nodig is om narratieve aandacht te krijgen van de reguliere media of van progressieve groepen. Orthodoxe joden, die vaak het doelwit zijn van antisemitische aanvallen, worden niet als slachtoffers gezien; hun daders worden, als het geen conservatieven zijn en of niet met conservatieven kunnen verbonden worden, worden niet als dader beschouwd.

Kortom: als een antisemitisch haatmisdrijf niet kan gelinkt worden met politiek Rechts of met Trump wordt het door politiek Links compleet genegeerd en weggemoffeld met de mantel van politieke correctheid. Vermits dat al 22 maanden het geval is, krijgt het antisemitisme in New York – dat nochtans de helft van alle haatsmisdrijven uitmaakt – totaal geen aandacht in de (hoofdzakelijk) linkse media.

Er is een reden waarom Al Sharpton, die in 1991 heeft bijgedragen aan het oprichten van een rel tegen orthodoxe joden in Crown Heights, een show heeft op MSNBC, waar hij denkt over de banden van president Trump met blank suprematisch antisemitisme. Bepaalde typen antisemitisme zijn het vermelden waard. Anderen zijn dat niet. En degenen aan de linkerzijde bepalen vaak wat een eenvoudige verwijzing is naar een voorkeurverhaal waarin Joden deel uitmaken van de blanke bevoorrechte klasse, tenzij ze het slachtoffer zijn van blanke supremacisten.

Maar antisemitisme doorloopt het hele gamma en is zeker niet beperkt tot blanke supremacisten – noch is antisemitisme gedegradeerd tot handige verhalen over de retorische zwakheden van president Trump. Antisemitisme kan zelfs voortkomen uit rassenhaat van minderheden, van progressieven die Israël haten, van radicale moslims. Maar die verhalen interesseren de media eenvoudigweg niet, zoals The Times nu ook toegeeft.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Ben Shapiro “The New York Times Just Made A STUNNING Admission About Why Leftists Often Refuse To Call Out Anti-Semitism” van 1 november 2018 op de site van The Daily Wire

♦ naar een artikel van Ginia Bellafante “Is It Safe to Be Jewish in New York?” van 31 oktober 2018 op de site van The New York Times

♦ naar een artikel van Ben Shapiro “NY Times STUNNING Admission About Why Leftists Often Refuse To Call Out anti-Semitism” en een artikel van Dovid Schwartz “How the Left Snookered Jewish Newspapers into Attacking Trump and Legitimizing Non-Orthodoxy” van 4 november 2018 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikelBetween Right-Wing and Left-Wing Antisemitism” van 30 oktober 2018 op de site van First One Through

3 gedachtes over “Opmerkelijk: Antisemitisme in NY genegeerd als het niet met Rechts of Trump kan gelinkt worden

  1. dezelfde retoriek merkt men ook in nederland : met een KUIP vol hamas-aanhangers die scanderen dat alle Joden aan het gas moeten mag men dat volgens burgemeester Abutaleb geen anti-semitisme noemen ! er wonen volgens hem te weinig Joden in Rotterdam om zoiets te veroorzaken en kan men beter dus niet met een kipah op straat lopen !! merkwaardig ??

    Like

Reacties zijn gesloten.