IDF moet dringend het gras afrijden in Gaza en de afschrikking herstellen

We verafschuwen allemaal de militaire confrontatie of oorlog, wat onvermijdelijk tot slachtoffers leidt. Tegenwoordig wordt Israël geconfronteerd met een grote dreiging van Hamas in het zuiden, waarin Iran en Hezbollah betrokken kunnen raken als we kiezen voor de militaire optie. Ik ben niet bekend met militaire strategie of intelligentie en ook weet ik niet welke andere diplomatieke elementen er spelen die ons kunnen beletten om op te treden.

De Joodse staat werd gecreëerd als een toevluchtsoord voor het Joodse volk dat machteloos stond tegenover vervolging in hun geboorteland. Israël heeft zich ontwikkeld als een serieuze militaire macht en heeft de plicht om veiligheid te bieden aan al zijn burgers. Toch is dit maandenlang niet gelukt en hebben de bewoners in het zuiden die zich als hulpeloze vluchtelingen in hun eigen land voelen, in feite verwaarloosd. Een dergelijke nalatigheid zou niet zijn getolereerd zijn als het doelwit Tel Aviv was in plaats van Sderot.

Het is tijd om tegen premier Benjamin Netanyahu en minister van defensie Avigdor Lieberman te zeggen: ‘Genoeg is genoeg.’ Israël is altijd trots geweest op het vermogen om tegenstanders af te schrikken. Maar de aanwezigheid van Hamas in Gaza – geen existentialistische bedreiging – ondermijnt niet alleen onze afschrikking maar doet ons ook geloofwaardigheid verliezen op het internationale toneel.

Laten we de situatie samenvatten:

♦ Hamas is er trots op dat zijn onverzettelijke doel de vernietiging van de Joodse staat en de moord op Joden is. De woordvoerders reciteren hun genocidale doelstellingen barbaars als een mantra bij elke mogelijke gelegenheid.

♦ Het grootste deel van de buitenlandse hulp aan de Gazastrook is door Hamas omgeleid naar militaire doeleinden, hoewel de meeste bewoners daar werkloos en verarmd zijn.

♦ Hamas ontvangt financiële en militaire steun van Iran en heeft in het hele land een militaire infrastructuur gecreëerd met moskeeën, ziekenhuizen en scholen als opslagplaatsen voor wapens en raketlanceerlocaties van waaruit ze regelmatig raketten naar Israël lanceren.

♦ Hamas stuurt terroristen naar Israël om Joden te vermoorden en zij die slagen, worden geprezen als helden en financieel beloond.

♦ Hamas heeft vele tunnels gebouwd die naar Israël leiden met het doel om terroristen achter Israëlische linies te infiltreren in het geval van een conflict. De IDF beschikt nu over geavanceerde apparatuur die erin is geslaagd om de meerderheid van de tunnels te identificeren en te vernietigen.

♦ Sinds 30 maart zijn er extra rode lijnen overschreden. Hamas heeft protesten georganiseerd die regelmatig duizenden naar de Israëlische grens brachten, met opzet de internationale gemeenschap te misleiden door de actie te definiëren als vreedzame demonstraties.

Hamas-woordvoerders verklaarden echter herhaaldelijk dat het doel was om door de grens te breken en de Israëli’s te doden, en aldus de IDF te verplichten veel troepen te plaatsen om de grens te verdedigen. De ‘vreedzame demonstraties’ omvatten het slingeren van brandbommen, het afvuren van wapens, het gooien van stenen en proberen door te breken in Israël. De IDF probeerde dodelijke reacties te vermijden door meestal rubberen kogels te gebruiken, maar toen ze gevaar liepen, ondernamen ze krachtige actie en meer dan 200 Palestijnen – velen van hen geïdentificeerd als Hamas-agenten – zijn gedood.

Bovendien hebben de Palestijnen brandende ballonnen naar Israël gedreven met brandbaar materiaal en bommen. Tot op heden hebben ze duizenden hectares landbouwgrond vernietigd, waardoor veel boeren in het gebied zijn verarmd.

De wederzijdse vijandigheid heeft de PA onder leiding van president Mahmoud Abbas ertoe gebracht elektriciteit af te sluiten bij Hamas in Gaza en dreigde ermee op te houden hun ambtenaren te betalen. Onder dergelijke omstandigheden werd Hamas wanhopig en geïntimideerd en kondigde aan bereid te zijn een tijdelijke wapenstilstand met Israël in te gaan als de blokkade van goederen en diensten werd opgeheven.

Onderhandelingen, met de Egyptenaren als tussenpersonen, hebben tot dusver weinig vooruitgang opgeleverd, hoewel in de afgelopen weken verklaringen zijn herhaald dat een bestand weldra ten uitvoer zou worden gelegd. Als voorwaarde heeft Hamas de ultieme chutzpa gelanceerd om $ 15 miljoen per maand te eisen om de rust in het gebied te behouden.

In de tussentijd is de wereld gewend geraakt aan de grensprotesten en vernietigende brandende ballonnen. Sterker nog, velen – inclusief enkele misleide Joden – beschuldigen ons ervan dat ze te hard zijn en onnodig ‘vreedzame demonstranten’ vermoorden.

Hamas heeft herhaaldelijk beloofd dat het de grensprotesten niet zullen stoppen of de lancering van ballonnen zal staken. Kan iemand een ander land in de wereld visualiseren dat deze situatie tolereert en er alleen op reageert met luchtbombardementen die minimale verstoring veroorzaken, en alleen gebouwen vernietigen die door Hamas worden gebruikt nadat de inwoners zijn gewaarschuwd om te evacueren?

Deze situatie roept een sterk gevoel van déjà vu op. Maandenlang hebben we loze verklaringen gehoord van de premier en minister van Defensie die Hamas met ernstige gevolgen bedreigden. De ene dag eist de minister van Defensie drastische maatregelen en de volgende dag haalt hij bakzeil door te suggereren dat een regelrecht militair conflict moet worden vermeden. Het is niet verwonderlijk dat Hamas-woordvoerders nu spotten met deze lege Israëlische dreigingen.

De vreselijke realiteit is dat we, ondanks dat we worden gezien als een stoere high-tech supermacht, in feite onderhandelen met een terroristische entiteit, terwijl onze eigen militaire acties stellen dat Hamas een gelijkwaardige, wederzijdse afschrikking vertegenwoordigt. De regering buigt zelfs zo diep door de knieën dat het een veilige doorgang door Israël naar Gaza aanbied voor Saleh al-Arouri, een Hamas-plaatsvervangend leider die verantwoordelijk is voor een reeks van bestiale terroristische daden en die zelfs pocht op betrokkenheid bij de beruchte ontvoering en moord op drie jongeren in 2014 (een claim betwijfeld door Israël).

Als Israël enige mate van afschrikking wil herstellen, moet het bekendmaken dat, tenzij de grensprogressies en brandgevaarlijke ballonnen ophouden, het leger drastische maatregelen zal nemen.


Bronnen:

♦ naar een door Brabosh ingekort artikel van Isi LeiblerRestore deterrence in Gaza now” van 29 oktober 2018 op de site van Word From Jerusalem