De Jood met de gouden munt – Deel 3: De kracht van antisemitische stereotypen

En toch, hoewel het mogelijk is om sommige van deze naïeve voorstellingen te beschouwen als behorend tot een herinnering die is geworteld in vroegere observaties, omvat het beeld van de ‘Jood met de gouden munt’ toch, zoals benadrukt door Bożena Umińska-Keff, alle belangrijkste ingrediënten van antisemitisme: een niet-gepersonaliseerde man – “zijn naam is Jood, Jood als zodanig, gewone Jood” – een zielloos individu belichaamd door geld, en tegen wie men van nature enorm geweld mag tolereren, op zijn minst op het symbolische niveau.

Want volgens het ritueel dat aan dit beeld is verbonden, moet de Jood op zijn kop hangen op Sabbat; op die dag, wanneer hij religieus wordt en verboden om geld aan te raken, of zelfs om erover na te denken, moet hij metaforisch ophoesten. Op zijn beurt leidt deze omkering tot excessen. Zo kan de Jood met zijn kader in een oven worden verbrand als hij er niet in slaagt om geld binnen te halen.

In een land dat zo pijnlijk betrokken is bij de geschiedenis van de Holocaust, kunnen deze praktijken alleen maar resoneren met debatten over de verantwoordelijkheid van Poolse christenen tegenover hun mede-joodse burgers, debatten die vaak grof verdeeld zijn.

In dit opzicht was het werk van Jan T. Gross een katalysator voor mediastormen in Polen. Zijn boek  Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland (2001), over de Jedwabne boeren die de Joden van hun dorp in een schuur verbrandden, functioneerde als een ontsteker. Het was de oorsprong van een onderzoek door het Poolse Institute of National Remembrance (IPN) – een instelling die verantwoordelijk was voor onderzoeksactiviteiten en gerechtelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de misdaden begaan tegen de Poolse natie – die de conclusies van de historicus bevestigden.

President Aleksander Kwasniewski ging uiteindelijk op 10 juli 2001 naar de plaats van het bloedbad en vroeg het Joodse volk om vergeving namens de Poolse natie. Het debat richtte zich toen op de noodzaak van ‘zelfkastijding’, een standpunt dat sommigen aan de kaak stelden door tegen te gaan dat de Holocaust het werk van het Derde Rijk was, dat Polen zijn slachtoffer was en dat het land het grootste aantal Righteous Among the Nations telde. De voorwaarden van het debat zijn sindsdien radicaal veranderd.

Met het aan de macht komen van de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015 hebben een aantal initiatieven op het gebied van ‘historisch beleid’ een duidelijk keerpunt laten zien. Met betrekking tot de geschiedenis van de Poolse joden wordt dit bevestigd door drie recente verklaringen.

De eerste betreft de vervolging van Jan T. Gross wegens ‘het beledigen van de natie’, een strafbaar feit dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van drie jaar. De vermeende misdaad van de onderzoeker was om een ​​artikel te publiceren in de Duitse krant Die Welt, waarin hij betoogde dat: “De Polen, die terecht trots zijn op hun anti-nazi-verzetsbeweging, meer Joden dan de Duitsers hebben gedood tijdens de oorlog.

De rechtbank die toeziet op de zaak heeft hem vrijgesproken; maar drie dagen later daagde de rechterlijke hiërarchie dit besluit uit, waardoor het onderzoek werd verlengd tot 9 april 2017, op grond van het feit dat het vonnis ‘overhaast’ was geweest. Andrzej Duda, de PiS-kandidaat die in 2015 tot president werd gekozen, overwoog zelfs om Jan Gross te strippen van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen, waardoor een golf van solidariteit ontstond met de onderzoeker in binnen- en buitenland.

De tweede verklaring was die van de minister van Onderwijs, Anna Zalewska. In een televisie-uitzending op 13 juli 2016 ontkende ze de verantwoordelijkheid van de Polen in het bloedbad van Jedwabne: “Een groot aantal historici en bekende professoren presenteren een totaal ander beeld” dan dat van Jan Gross in zijn boek Neighbors. Ze ontkende ook de verantwoordelijkheid van de Polen in de Kielce pogrom van juli 1946.

De derde verklaring werd gedaan door Jaroslaw Szarek, toen kandidaat voor de functie van directeur van het IPN. Op 19 juli 2016, tijdens de zitting van de parlementaire commissie voor justitie, verklaarde hij: “De daders van deze misdaad [in Jedwabne] waren de Duitsers, die in hun eigen machine van terreur een groep Polen onder dwang gebruikten.” Zijn benoeming tot directeur van het IPN trad in werking op 22 juli.

Deze verschillende standpunten leidden tot een opheldering in de vorm van een open brief, geschreven door academici die de manipulatie van de hedendaagse geschiedenis in Polen wilden tegengaan.

Hoewel de afbeelding van de ‘Jood met de gouden munt’ (bv. plaatje hierboven) geen uitdrukking is van het antisemitisme van de staat, profiteert het toch van de ‘ontremming’ van xenofobe spraak, maar ook van de aanklacht – in zowel de letterlijke als de figuurlijke zin – van alle degenen die zijn aangewezen als vijanden van de natie. Dit verklaart waarom het kan circuleren zonder dat het wordt uitgedaagd.

Erica Lehrer meldt dat Jonathan Ornstein, directeur van het Joodse Gemeenschapscentrum in Krakau, een klacht indiende bij een souvenirverkoper gelegen voor de Remuh Synagoge, met het argument dat het een offensieve voorstelling was, vooral op zo’n plek. Als reactie daarop heeft de verkoper alle ‘Joden met gouden munten’ vervangen door beeldjes van Joden die een Davidster droegen.

Om dit gebrek aan uitdaging te begrijpen, moet men de context van Polen beschouwen. De opvatting van de vrijheid van meningsuiting die zich na 1989 opdrong verschilt van die in Frankrijk. Het ligt dichter bij het Amerikaanse model, dat voorrang geeft aan vrijheid boven verbod.

Zo is de verkoop van objecten die het Derde Rijk incarneren (al dan niet echt) toegestaan, evenals de gespecialiseerde pers (anti-Duitse, anti-Oekraïense, anti-Russische) xenofobie en antisemitisme, die in beide te vinden zijn. supermarkten en grote boekhandels. De vraag van het rechtvaardigen van de ethiek van het object dat wordt verkocht, wordt niet gesteld.

Bijgevolg zien niet-Joodse Poolse kopers geen specifieke antisemitische connotatie in dit beeld. Sommigen verklaren hun bewondering voor het vermeende talent van de Joden om zaken te doen en geld te verdienen. Anderen beweren dat het ‘slechts’ een geluksbrenger is, niets dan een simpele ‘grosz na szczęście.’ Anderen weerleggen de beschuldiging van antisemitisme door te wijzen op het feit dat, precies, zij thuis een Jood hebben …

Maar deze herbezetting van de figuur van de Jood, in de context van de post-Holocaust Polen, dwingt ons de inhoud in vraag te stellen, al is het maar om de diepzinnige ambiguïteit ervan te onthullen: welk beeld van de Jood wordt toegeëigend of getemd? Is dit het beeld dat de voorkeur heeft van de hedendaagse kritische geschiedschrijving of een stereotype beeld dat is gebaseerd op antisemitische voorstellingen?

Hoewel de Joodse bevolking van Polen tegenwoordig voornamelijk bestaat uit beeldjes van hout of klei, magneten en andere kitsch-afbeeldingen die zogenaamd geluk brengen, kan de vraag niet worden voorkomen. Want de welwillende houding van niet-Joodse Polen, zoals ‘een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen’, draagt ​​bij aan het in stand houden van toxische stereotypen en daarmee aan een politieke context die steeds zorgelijker wordt.

Plaatje hierboven: Termometer met Jood op een bord, aangeboden voor 5,68 zlotys (5,11 zlotys per stuk bij aankoop van 5 stuks en 4,31 zlotys voor 30 stuks) met daarop het Poolse spreekwoord ‘Een Jood in de hal, geld in de zak‘ (Żyd w sieni, pieniądz w kieszeni), dat suggereerde dat zolang de Joden in de inkomhal bleven staan, het geld in huis veilig was [beeldbron: Laserwood.pl]


♦ De Jood met de gouden munt ♦

  1. Deel 1: De Jood als ‘geluksbrenger’? [lezen]
  2. Deel 2: Een afbeelding zoals een ander? [lezen]
  3. Deel 3: De kracht van antisemitische stereotypen [lezen]

Bronnen:

♦ naar een artikel van Ewa Tartakowsky “The Jew with the Gold Coin” van 24 april 2017 op de site van Books & Ideas