Gaat Jordanië eisen om Israël’s 25-jarige leasing van land onder vredesverdrag van 1994 te beëindigen?

Plaatje hierboven: Naharayim, Israël/Jordanië. Het ‘Eiland van Vrede’ met op de voorgrond het herdenkingspark voor de zeven meisjes van Beit Shemesh die daar in 1997 werden afgeslacht door een Jordaanse soldaat [beeldbron: Wiki]

Toen Israël en Jordanië in 1994 een vredesverdrag ondertekenden, werden speciale regelingen getroffen voor een perceel land bij Naharayim en de kibboets Ashdot Ya’acov. Hoewel het land al tientallen jaren eigendom was van Israël en de grond werd gecultiveerd door Israëlische kolonisten, werd het onder het verdrag overgedragen aan Jordanië.

Vervolgens werd het in een geest van samenwerking teruggehuurd door Israël, zodat de kolonisten hun akkers konden blijven bewerken. Vanaf die tijd werden bezoekers hartelijk verwelkomd in de Israëlische enclave in het koninkrijk Jordanië, en de minnelijke overeenkomst was een tastbaar bewijs dat vreedzame coëxistentie een realiteit zou kunnen zijn.

Het zogenaamde eiland werd bekend als het Eiland van de Vrede. Het vredesverdrag verwijst naar Naharayim als een ‘gebied dat onder de soevereiniteit van Jordanië staat met Israëlische private eigendomsrechten en eigendomsbelangen.’ Joden hadden dat land in de jaren 1920 gekocht om een ​​elektriciteitscentrale te bouwen.

Het verdrag verwijst naar het land van Tzofar over de wapenstilstand van 1949 als een ‘gebied dat onder de soevereiniteit van Jordanië staat met de Israëlische privérechten voor landgebruik.’ De IDF greep een deel van het land nadat Fatah-terroristen het gebruikten als een basis van aanvallen na 1967, en vervolgens begon het volk van Tzofar het te cultiveren.

Echter dat Israëlische leasingcontract met Jordanië van het Eiland van de Vrede in Naharayim (Baqoura) nabij de rivier de Kinneret en deel van Tzofar (Al Ghamr) gold voor een periode van 25 jaren, dat wil zeggen tot oktober 2019. In de overeenkomst staat letterlijk: “deze Bijlage blijft 25 jaar van kracht en wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, tenzij een van de partijen een jaar van tevoren opzegt, in welk geval op verzoek van een van beide partijen het overleg plaatsvindt. worden aangegaan.”

Die datum van al dan niet verlengen van het Jordaans/Israëlisch leasingcontract verstrijkt binnen enkele dagen met name op  donderdag 25 oktober 2018 volgende week. Er is toenemende druk in Jordanië om deze huurovereenkomst niet te verlengen, en meerdere partijen hebben zich verenigd om de regering onder druk te zetten om de overeenkomst te beëindigen.

Een vorig jaar in een Jordaanse website geschreven artikel beweert dat Pinchas Rutenberg, die het land voor Naharayim kocht, alleen toestemming had om te gebruiken wat hij nodig had voor de elektrische installatie en dat hij verplicht was de ongebruikte gronden terug te geven aan Transjordanië. In plaats daarvan verkocht hij het land aan het Joods Agentschap.

Dit artikel verstoort de Jordaniërs die nu beweren dat dit Joods particulier grondbezit illegaal is. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de koning de huidige overeenkomst zal wijzigen, maar de druk neemt toe. Dit wordt de komende dagen een belangrijk verhaal.

Hieronder een kaartje van het betwiste gebied en het ‘Island of Peace’ in Naharayim dat in Israël ligt aan de Groene Lijn, maar in feite ‘geleased’ werd door Israël van Jordanië voor een periode van 25 jaar volgens het vredesverdrag van 1994 [beeldbron: Wiki]


Bronnen:

♦ naar een artikel van EoZ “Is Jordan going to demand to end Israel’s 25-year leasing of land under 1994 peace treaty?” van 16 oktober 2018 op de site van Elder of Ziyon

♦ naar een artikelNaharayim” en een artikelIsland of Peace” en een artikelIsland of Peace massacre” from Wikipedia, the free encyclopedia

♦ naar een artikel van Aviva en Shmuel Bar-Am “Isle of Peace: Where the Jordan meets the Yarmouk” van 26 januari 2014 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikelJordan’s role models” van 16 februari 2011 op de site van The Jerusalem Post

2 gedachtes over “Gaat Jordanië eisen om Israël’s 25-jarige leasing van land onder vredesverdrag van 1994 te beëindigen?

  1. Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
    Vreemde situatie. Moht Jordanië het land terug willen, dan moet Israël het land verplichten de Palestijnen, die uiteindelijk hun bloedbroeders zijn, terug te nemen. Gelijk oversteken.

    Like

Reacties zijn gesloten.