Noah en de Zondvloed: Ongefundeerde angst voor fossielen verdwaast de geesten

She sells seashells by the seashore.
(Ze verkoopt zeeschelpen aan de kust.)

Sommigen hebben beweerd, zonder bewijs, dat deze beroemde tongbreker werd geschreven over Mary Anning, een van de 10 meest invloedrijke Britse vrouwelijke wetenschappers. Natuurlijk, sinds ze van 21 mei 1799 tot 9 maart 1847 in een wereld leefde die volledig door mannen werd gedomineerd, kreeg ze tijdens haar leven vrijwel geen erkenning. Mannen stalen haar ontdekkingen als de hunne en ze liet geen wetenschappelijke artikelen publiceren.

En hoewel Anning aan de kust woonde en werkte, waren het geen zeeschelpen die ze verkocht, maar fossielen. Ze wandelde over de stranden van Lyme Regis, haar huis in West Dorset, Engeland, en ontdekte (en verkocht) fossielen uit het Jura-tijdperk, die van invloed waren op de manier waarop de wereld dacht over haar prehistorie.

Ze ontdekte ichthyosaurus, plesiosaurus en pterosaurusfossielen en was de eerste die suggereerde dat coprolieten gefossiliseerde dinosaurische ontlasting waren. Haar ontdekkingen waren onder degenen die bewezen dat de wereld veel ouder was dan de ongeveer 6000 jaar die impliciet door de Bijbel wordt gesuggereerd.

Haar ontdekkingen werden niet erkend tijdens haar leven en veel van haar ontdekkingen werden door anderen (dat wil zeggen mannen) opgeëist. Ze schreef in een brief: “De wereld heeft mij zo onvriendelijk bejegend, ik vrees dat het me argwanend heeft gemaakt voor iedereen.” Maar haar ontdekkingen en het hele vakgebied van de paleontologie zorgden voor problemen bij sommige religieuze denkers.

Rabbijn Meir Leibush ben Yehiel Michel Wisser (7 maart 1809 – 18 september 1879 – beter bekend onder zijn initialen als ‘Malbim‘) legt uit dat fossielen geen bewijs zijn van wezens die honderden miljoenen jaren geleden leefden, maar eigenlijk dieren waren die werden vernietigd door de Zondvloed, waarover we lezen in de Thoralezing van deze week.

Hij schrijft in zijn commentaar op Genesis 7:23 dat niet alleen de prehistorische dieren allemaal tijdens de Zondvloed zijn vernietigd, waarbij alleen hun gefossiliseerde botten overbleven, maar dat ook de grond werd verstoord, zodat wetenschappers, die fossielen dateren op basis van de laag gesteente in die ze vinden, worden misleid door de gevolgen van de overstroming.

Plaatje hierboven: fossiel van een hagedis Tikiguania estesi die dateert uit de Trias Tijdvak, ongeveer 220 miljoen jaar geleden, tijdvak dat vooraf ging aan het Jura Tijdvak [beeldbron: Crystal Links/Wiki]

[Voor een andere benadering door een tijdgenoot van de Malbim, zie Drush Ohr Hachaim 3 (gedrukt aan het einde van Nezikin deel 1 in een standaard Mishna) van Yisrael Lifschitz (1782-1860), de auteur van het commentaar van Tiferet Yisrael op de Misjna. Hij verwijst naar wolachtige mammoeten, iguanodon en megalosaurus en legt uit dat dit allemaal het bewijs is van de 974 generaties die God heeft geschapen en vernietigd (naar verwezen in Shabbat 88b) voordat hij de huidige wereld schiep.]

Vandaag hebben we overweldigend bewijs dat de aarde veel ouder is dan het Bijbelverhaal. De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud, gebaseerd op radiometrische datering, en de Jura-periode duurde 56 miljoen jaar, van 201,3 miljoen jaar geleden tot het begin van het Krijt, 145 miljoen jaar geleden.

Rambam, pseudoniem van de Spaans-Joodse Sefardische filosoof rabbijn Moses ben Maimon aka Maimonides die in de 12de eeuw leefde, wijst erop dat er veel dingen in de Thora zijn die niet letterlijk moeten worden begrepen, in het bijzonder volgens Rambam, alle fysieke beschrijvingen van God die duidelijk metaforisch zijn. In feite schrijft Rambam (Guide for the Perplexed (Friedländer translation) 2:25):

“Wij verwerpen de Eeuwigheid van het Universum niet, omdat bepaalde passages in de Bijbel de schepping bevestigen; want zulke passages zijn niet talrijker dan die waarin God wordt voorgesteld als een stoffelijk wezen; het is ook onmogelijk of moeilijk om voor hen een geschikte interpretatie te vinden. We kunnen ze op dezelfde manier uitgelegd hebben als wij met betrekking tot de onstoffelijkheid van God … Maar de eeuwigheid van het universum is niet bewezen. Een louter argument ten gunste van een bepaalde theorie is niet voldoende reden om de letterlijke betekenis van een bijbelse tekst af te wijzen en dit figuurlijk uit te leggen, wanneer de tegenovergestelde theorie kan worden ondersteund door een even goed argument.”

[Zie daar voor Rambam’s onderscheid tussen Plato’s versie van veranderende eeuwigheid die hij zou accepteren als bewezen en Aristoteles ‘concept van onveranderlijke eeuwigheid, wat Rambam zegt, geloofsprincipes zou tegenspreken.]

Met andere woorden, dinosaurussen en fossielen hoeven niet te worden afgewezen door religieuze Joden gebaseerd op de letterlijke lezing van de Thora. Maar zelfs vandaag de dag weigeren sommige rabbijnen (en religieuze leiders van andere geloven) te accepteren dat dinosaurussen miljoenen jaren vóór de Homo Sapiens op het toneel verscheen, over de wereld zwierven. Hun redenen kunnen echter fundamenteler zijn dan fundamentalistisch.

Dinosaurussen en een oude wereld vormen een enorm probleem voor de gelovige. Als je je de hele geschiedenis van de aarde voorstelt samengeperst in een enkele dag van 24 uur, leefden dinosaurussen van 10u40 tot 11u40 ’s morgens. Terwijl Homo Sapiens alleen verschijnt als de klok middernacht inslaat.

De boodschap van de Parshat Noach [*] aka Noë, is dat het geheel van de schepping afhankelijk is van menselijke acties. Wanneer de mensheid zondigt, worden niet alleen alle mensen uitgeroeid, maar ook alle levende wezens en de grond waarop zij staan. Fossielen geven de tegenovergestelde boodschap. Dat de mensheid nauwelijks een stipje is in de tijdlijn van het bestaan.

[*] Opmerking.: In de Thora, Genesis: 6:9 tot 11:32 vertelt de Parshat (parashah) de verhalen over de Zondvloed en de Ark van Noë (parsha), over Noë’s daaropvolgende dronkenschap en de vervloeking van Kanaän en de Toren van Babel.]

Religie gaat over het geven van betekenis aan menselijke acties. Als ons bestaan ​​zo vluchtig is in vergelijking met het tijdperk van de aarde en als er soorten waren die miljoenen jaren leefden voordat we ontstonden, waarom zouden menselijke acties dan belangrijk zijn?

Om dezelfde reden werd Giordano Bruno in 1600 door de katholieke kerk op de brandstapel verbrand, toen hij de kosmologische theorieën van Copernicus uitbreidde. Als de aarde niet het centrum van het universum is en als er in plaats daarvan miljoenen zonnen en planeten zijn in de uitgestrektheid van de ruimte, hoe kunnen we dan zeggen dat God specifiek geeft om de levens van een paar aapachtige wezens op een enkele planeet?

Maar net zoals zowel de kerk als het Jodendom (op enkele uitzonderingen na) na verloop van tijd de omvang van het universum hebben leren kennen, zullen ze uiteindelijk in overeenstemming komen met de ouderdom van de wereld en de grootsheid van de Schepper herkennen door zijn dinosaurussen en andere informatie die hij voor ons achterliet in het fossielenarchief.

door rabbijn David Sedley

Over de auteur: Rabbijn David Sedley, geboren en getogen in Nieuw-Zeeland, woont tegenwoordig met zijn vrouw en kinderen in Jeruzalem. Hij was verschillende keren leraar, vertaler, auteur, gemeenschaps rabbijn, journalist en videoproducent.

Toemaatje van Brabosh.com:


Proces in Rome van de Rooms-Katholieke Inquisitie tegen Bruno Giordano dat zeven jaren zal aanslepen van 1593 tot 1600. Onder de vele beschuldigingen tegen Bruno, gebaseerd op enkele van zijn boeken en op getuigenverslagen ondermeer “het houden van meningen die tegengesteld zijn aan het katholieke geloof en die tegen haar en haar dienaars spreken” en “het bestaan ​​claimen van meerdere werelden en hun eeuwigheid”. Op Aswoensdag, 17 februari 1600, in de Campo de ‘Fiori (een centraal Romeins marktplein), werd zijn tong vanwege zijn ‘slechte woorden’ uitgerukt. Hij werd naakt ondersteboven gehangen voordat hij uiteindelijk op de brandstapel werd verbrand. Zijn asse werd in de rivier de Tiber verstrooid.

Alle werken van Bruno werden verboden en in 1603 op de Index Librorum Prohibitorum geplaatst. De inquisitie-kardinalen die Giordano Bruno beoordeelden, waren kardinaal Bellarmino (Bellarmine), kardinaal Madruzzo (Madruzzi), kardinaal Camillo Borghese (de latere paus Paulus V), Domenico’s kardinaal Pinelli, Pompeio’s kardinaal Arrigoni, kardinaal Sfondrati, Pedro’s kardinaal De Deza Manuel en kardinaal Santorio (aartsbisschop van Santa Severina, kardinaal-bisschop van Palestrina). De lijst met verboden literatuur, waaronder ook de geschriften van Bruno Giordano, aka de Index Librorum Prohibitorum, werd pas bijna vier eeuwen later formeel afgeschaft op 14 juni 1966 door paus Paulus VI (paus van 1963 tot 1978).

De traditionele voorstelling van de evolutie van de huidige mens (Homo Sapiens) zoals hierboven in een rechte lijn, suggereert dat de mens uit de aap zou zijn geëvolueerd. Maar zo eenvoudig is het niet en wordt terecht ook door vele gelovigen gecontesteerd als leugenachtig en zelfs als beledigend beschouwd. Het is simpelweg een verkeerde voorstelling van zaken en het is veel, veel meer, complexer dan dat. In de miljoenen jaren van evolutie die voorbijgingen voorafgaand aan het verschijnen van de tegenwoordige Homo Sapiens, zo’n 300.000 jaar geleden, verschenen én vergingen, duizenden soorten, ondersoorten en tussensoorten waartussen zich ergens de evolutielijn van Homo Sapiens bevond, die helemaal niét in een rechte lijn liep maar integendeel allicht duizenden kronkels volgde. De vijf skeletten hierboven zouden dus in feite niet in een rechte lijn mogen worden gepresenteerd maar met vijf náást elkaar die elk een onafhankelijke evolutielijn volgen en die ooit, ergens in het verre verleden, ontsprongen uit welke oersoort dan ook, zoals bv. hieronder wordt getoond.

Plaatje hierboven: Wellicht de oudste voorvader van alle levend barende zoogdieren (placenta mammals), was een klein insektenetend schepsel dat op het wereldtoneel verscheen ongeveer 200.000 jaren na het uitsterven van de dinosaurussen ca. 66 miljoen jaar geleden. Uit dit diertje ter grootte van een flinke rat, zullen miljoenen jaren later al naar gelang de plaats, het klimaat en de omgeving, katten, honden, knaagdieren, otters, buffels, leeuwen, giraffen, olifanten, gorilla’s, dolfijnen en walvissen evolueren en ook… last but not least: de moderne mens aka de Homo Sapiens [beeldbron: Science Magazine]


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Sedley “Parshat Noach: Fear of fossils – Did the Flood confuse scientific dating of the age of earth?” van 7 oktober 2018 op de site van The Times of Israel

♦ lees ook een artikel van Salvador Litvak “Weekly Parsha: Noach” van 10 oktober 2018 op de site van The Jewish Journal

Lees ook op deze blog:

♦ “Arabisch-Israëlisch conflict lost zichzelf op natuurlijke wijze op binnen 100 jaar” van 13 oktober 2017 [lezen]

♦ “Darwin’s evolutieleer gewikt en gewogen door een Israëlische rabbijn” van 12 oktober 2018 [lezen]

11 gedachtes over “Noah en de Zondvloed: Ongefundeerde angst voor fossielen verdwaast de geesten

 1. Shalom;
  Alle reaguurders, die uitspreken tegen het Scheppings-model/leer; let op!
  Volgens de evolutionisten c.s. zijn de reuzen-reptielen =/- 70 miljoen jaren geleden uitgestorven.
  Hoe is het dan mogelijk, dat er nog echte beenderen, van deze (en ook andere dieren) worden gevonden?
  Naar verluidt zijn de Ardennen door grote hopen skeletten/beenderen van deze dieren; gevormd! Dit is mij door wetenschappers, die ik daar ontmoette; verteld.
  Een kleine gave bot (=/- 8 cm) kreeg ik van hen mee. Hooguit enkele 1000den jaren oud. Mogelijk van een kleine viervoeter.
  Hoe is het mogelijk dat, in het gehele aarde oppervlak; allerlei botresten worden gevonden! Bijna gaaf!? na 70 miljoen jaar?
  De Dendrolieten (versteende bomen); die meestal rechtop in de grond staan.
  Al of niet op de kop.
  Kijk naar de wanden/hellingen van de bergen. De al of niet horizontaal liggende lagen; liggen ZONDER! tussen materiaal (geen rotting dus) direct op elkaar!
  Op het strand van het Kanaal (aan de Franse kant) vond ik een ovaal stuk steen.
  Met aan de meest vlakke kant, de afdruk van een schelpdier.
  Tot zo ver.

  Like

 2. groot gelijk ! polemiek en dogma is een andere tak van sport ! kijken ,luisteren en nadenken en dan pas een mening vormen – de socratische benadering- is best wel tof, eigenlijk !! Wie schept UW wereldbeeld ? de paus ? de politico? uw buurman ? of doet u dat liever zelf ? de vraag onlangs of u misschien nihilist was begreep ik niet helemaal: nihilisme heeft geen enkele waarde volgens Nietsche : alleen de denkende mens draagt bij aan een betere wereld !

  Like

 3. Idem dito Henk.

  PS: gelieve mijn volledige naam niet meer te vernoemen. Ik heb al (kwaadaardige) stalkers genoeg. En wie dat wilt vindt heel eenvoudig mijn naam terug, maar ik wil het hier gewoon niet expliciet etaleren.

  Like

 4. Ach Willy, bespaar je de moeite, die stellingen van Brabosh zijn makkelijk één voor één onderuit te halen. Maar ik bespaar me voortaan de moeite. Als je zo met vooronderstellingen loopt als Brabosh krijg je die er met de zwaarste hamer niet uit.

  Like

 5. Jullie zouden eens het boek moeten lezen van bioloog Michael Dukee een West-Vlaming met als titel ” Evolutietheorie ontkracht ” waarbij de schrijver dieper ingaat op deze problematiek, is Genesis nu echte geschiedenis? Een echte aanrader !!

  Like

 6. Tja, er bestaat uiteindelijk voor alles een wetenschappelijke verklaring. En als die er nog niet is, hoef je daar niet meteen een voor te bedenken of uit te vinden en daar een goddelijke invulling voor uit je mouw te schudden.

  Want vroeg of laat komt de waarheid toch aan het licht. Maar dan moet je het natuurlijk ook nog wel (willen) ‘geloven’ hé! En daar precies knelt het schoentje.

  Wat Bruno Giordano overkwam (zie in de tekst) overkomt nog dagelijks mensen, in het bijzonder in het Midden-Oosten.

  Denk bv. maar terug aan de heksenvervolging in Europa tussen circa 1450 en 1750 toen tienduizenden (overwegend vrouwen) op de brandstapels stierven, om de eenvoudige reden dat ze religieus niet datgene konden verklaren maar waar wel een wetenschappelijke verklaring voor bestond.

  De heksenvervolging werd geinstigneerd door de Kerk, gereformeerden en katholieken enz., en vond niet, zoals veel mensen denken, grotendeels in de Middeleeuwen plaats, maar voornamelijk in de Renaissance.

  Verbranding van Joden, heksen, ketters, wetenschappers en ander satansgebroed (zoals bv. Brabosh) op brandstapels onder de klokkentoren van de Kerk. Dominus vobiscum. Amen.

  Like

 7. Willy : noach’s vloed was een plaatselijk gebeuren ! het kan ook bij de Kaspische zee gebeuren ( +-40m onder ) de kinneret galilee( +-250m) dode zee(350m) zelfs de nederlandse Waddenzee bestaat pas 1000 jaar : natuurverschijnselen ! lees eens wat over platen-tektoniek ,onze planeet zelf gedraagt zich als een levend wezen !!

  Geliked door 1 persoon

 8. Voor die wereldwijde verspreiding van fossielen bestaat ook een vrij eenvoudige wetenschappelijke verklaring voor.

  Miljoenen jaren terug vormden alle huidige continenten één groot supercontnent, Pangaea genaamd, dat bestond tijdens het late Paleozoïcum en het vroege Mesozoïcum tijdperk.

  Het kwam ongeveer 335 miljoen jaar geleden samen uit eerdere continentale eenheden en het begon ongeveer 175 miljoen jaar geleden uiteen te vallen.

  Like

 9. Mijnheer Brabosh geeft denkwerk mee !! goedzo! Die zondvloed is gemakkelijk te verklaren : de zwarte zee was oorspronkelijk een laag-gelegen meer waar mensen rondom woonden . na een doorbraak van de Bosporus liep dit vol met zeewater en zette volksverhuizingen op gang in alle richting; vandaar vindt men het verhaal daarover op veel plaatsen terug . hoewel dit een natuurverschijnsel was is daar van alles goddelijks over bedacht- blijkbaar een menselijke eigenschap als men iets niet begrijpen kan ! dat evolutie een onderdeel van creatie is kan er bij veel mensen ook niet bij ; maar toch is “zwemmen of verzuipen ” een gebod dat ieder levend wezen meekrijgt!

  Geliked door 1 persoon

 10. Na de tekst van rabbijn Dr. Natan Slifkin van gisteren, waarin blijkbaar nogal wat mensen zich in verslikten, vandaag dus de opvolger ervan, dit keer van rabbijn David Sedley. Hopelijk leren de kritikasters dra zichzelf wat meer te relativeren. Veel leesgenot.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.