Palestijnen: Grond verkopen aan Joden is een misdaad en bestraft met levenslange opsluiting

Plaatje hierboven: De wijk Silwan in ‘Oost’-Jeruzalem waar voor het merendeel Arabieren wonen, werd tussen 1949 en 1967 bezet en illegaal geannexeerd door Jordanië. Na de herovering in 1967 werd Silwan in 1980 officieel een deel van het herenigde eengemaakte Jeruzalem, aka de hoofdstad van de Joodse natiestaat Israël

De ‘Nationale Volksraad van Al-Quds’ heeft op zondag 7 oktober 2018 op krachtige wijze de verkoop veroordeeld van residentiële gebouwen in de Oude Stad van Jeruzalem aan “Joodse kolonisten en hun nederzettingenorganisaties.”

Het beschreef ook de verkoop van onroerend goed aan ‘Joden’ als “een verachtelijke misdaad tegen Al-Quds, Palestina en het thuisland.” De organisatie merkte op in haar verklaring dat degenen die vastgoedactiva verkopen aan ‘kolonisten en hun nederzettingenorganisaties’ ‘verraders van het vaderland’ zijn en voor de rechter moeten worden gebracht, afgeschrikt en uit de samenleving worden verbannen.

Bilal Al-Natsheh, de secretaris-generaal van de organisatie, riep op tot de oprichting van een officiële onderzoekscommissie om de omstandigheden te onderzoeken van de overdracht van onroerend goed van de Palestijnse Arabische Jouda-familie naar de ‘kolonistenverenigingen’ en haar bevindingen te publiceren. Hij merkte op dat elke verkoop van onroerende goederen aan ‘de bezetting, haar instellingen en uitvoerende macht’ als nietig en onwettig worden beschouwd onder internationaal recht.

Volgens de wet van de Palestijnse Autoriteit (PA) is de verkoop van land aan Joden illegaal en strafbaar met de dood. Zulke straffen moeten echter worden goedgekeurd door de PA-voorzitter en huidige president Mahmoud Abbas die de voorkeur geeft aan het toestaan ​​van levenslange gevangenisstraffen voor dergelijke misdrijven, mogelijk als gevolg uit angst voor een internationale weerbots.

In 2014 versterkte Abbas de PA-wet tegen de verkoop van onroerend goed aan Israëlische Joden, zodat alle Palestijnse Arabieren die betrokken zijn bij het huren, verkopen of faciliteren van onroerendgoedtransacties met burgers aan ‘vijandige landen’ op welke manier dan ook, zouden bestrfat worden met levenslange gevangenisstraf en dwangarbeid.

Tijdens het weekend beweerde sjeik Ikrima Sabri, hoofd van de Opperste Moslim Raad en een prediker van de Al-Aqsa-moskee, dat de islamitische wet de verkoop van land aan de Joden streng verbiedt. Sabri waarschuwde in het verleden de Palestijnse Arabieren om land te verkopen aan Joden en Joodse organisaties in de Oude Stad van Jeruzalem, door te zeggen dat het verkopen van land aan Joden gevaarlijke gevolgen zou hebben met betrekking tot de Arabische en Islamitische identiteit van Jeruzalem.


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dalit Halevi “‘Selling land to Jews is a betrayal of the homeland’ – PA organization condemns sale of residential buildings in Jerusalem to “Jewish settlers and their settlement associations” van 8 oktober 2018 op de site van Arutz Sheva