Brief van Albert Einstein uit 1954 ‘Geloof is kinderlijk bijgeloof’ wordt andermaal geveild

Een handgeschreven brief van Albert Einstein over zijn gedachten over God, religie en zijn zoektocht naar de zin van het leven, die te koop wordt aangeboden in New York, wordt geschat op maximaal $ 1,5 miljoen, zei Christie’s woensdag. De bewuste brief werd in 1954 geschreven aan de Duitse filosoof Eric Gutkind, een jaar voor de legendarische fysicus stierf.

De vorige keer dat de bewuste brief van Einstein werd aangeboden gebeurde in maart 2008 door het veilinghuis Bloomsbury Auctions. Rupert Powell dacht dat de brief makkelijk 6.000 tot 8.000 Engelse ponden zou opleveren. De brief (lot 649) werd op de veiling van 15 mei 2008 uiteindelijk voor 170.000 pond (= 180.000 €) verkocht. Die zou thans bijna het tienvoudige kunnen opbrengen!

Einstein schreef een brief
Van de vader van de relativiteitstheorie werd aanvankelijk gedacht dat hij een “ambivalente” houding koesterde tegenover religie. Maar deze brief illustreert “zonder enige dubbelzinnigheid” de visie van Einstein op religie:

Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.

Dat schreef de Joodse wetenschapper Albert Einstein (Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde in 1921) in een brief van 3 januari 1954, gericht aan de filosoof Erik Guttkind. Dat Albert Einstein (1879 – 1955) zichzelf een ’diep religieus mens’ noemde en een grote bewondering had voor de ’structuur van de wereld’, was al bekend.

Eerdere wetenschappelijke commentaren van Einstein op religie, zoals “de wetenschap zonder religie is mank, religie zonder wetenschap is blind”, zijn tot op vandaag het voorwerp van ontelbare uiteenlopende interpretaties.

De opsteller van de relativiteitstheorie, die zelf Joods was en een aanbod afsloeg om de tweede president te worden van de staat Israël, verwierp in diezelfde brief het idee dat de Joden Gods uitverkoren volk zouden zijn en ziet geen enkel onderscheid tussen Joden en niet-Joden. Zo schreef de toen reeds 75-jarige Einstein in zijn brief aan Gutkind:

Het Joodse geloof is net zoals andere religies, een belichaming van kinderlijk bijgeloof. En het Joodse volk waartoe ik tot mijn vreugde behoor en voor wiens geestesgesteldheid ik een diepe genegenheid koester, heeft voor mij geen andere kwaliteit dan alle andere volkeren. Voor zover mijn ervaring reikt, zijn zij niet beter dan andere menselijke groepen, alhoewel zij door gebrek aan macht onbeschermd zijn tegen de ergste kankers. Verder zie ik niets uitverkorens aan hen.

Origineel (in het Duits): “… Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich) etwas daran ändern. Diese verfeinerten Auslegungen sind naturgemäß höchst mannigfaltig und haben so gut wie nichts mit dem Urtext zu schaffen. Für mich ist die unverfälschte jüdische Religion, wie alle anderen Religionen, eine Inkarnation des primitiven Aberglaubens. Und das jüdische Volk, zu dem ich gern gehöre und mit dessen Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine andersartige Qualität als alle anderen Völker. So weit meine Erfahrung reicht, ist es auch um nichts besser als andere menschliche Gruppierungen, wenn es auch durch Mangel an Macht gegen die schlimmsten Auswüchse gesichert ist. Ansonsten kann ich nichts “Auserwähltes” an ihm wahrnehmen.”

Einstein in Israël
Einstein steunde het idee om een Joodse universiteit te stichten in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina. Hij was actief betrokken bij oprichting van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij zamelde onder andere geld in voor de universiteit met Chaim Weizmann, wetenschapper, zionistisch leider en eerste president van Israël.

Einstein was eveneens betrokken bij de oprichting van de Technion-universiteit in Haifa. In 1952 bood de Israëlische regering Einstein het presidentschap aan na het overlijden van Chaim Weizmann. Einstein zei “vereerd te zijn met het aanbod maar ongeschikt voor de positie” en bedankte voor de baan.


Plaatje hierboven: Tel Aviv, 8 februari 1923. Naar aanleiding van het ontvangen van het ereburgerschap van Tel Aviv, zei Albert Einstein: “Ik heb al het voorrecht gehad om een ​​ereburgerschap van de Stad New York te krijgen, maar ik ben tien keer gelukkiger om een ​​burger van deze prachtige Joodse stad te zijn.” In zijn dagboek schrijft Einstein in februari ’23 over zijn bezoek aan Tel Aviv: “De prestaties van de Joden in slechts een paar jaar tijd in deze stad wekken de hoogste bewondering. Een ongelooflijk actief volk, onze Joden …” [beeldbron: Zionisme Israel]


Bronnen:

♦ naar een artikelEinstein’s ‘God letter’ to go on sale for $1 million” van 4 oktober 2018 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikelEinstein: The word God is the product of human weakness” van 9 april 2012 op de site van Something to scroll through…

♦ naar een artikelAlbert Einstein and Zionism” op de site van Zionism & Israel Information Center

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Albert Einstein over Jodendom, Zionisme en Israël” door Prof. Wout Jac. van Bekkum van 11 juni 2012 [lezen]