Gerstenfeld: De vele inzichten die het antisemitismedebat van de Britse Labour Party biedt

In de loop van de afgelopen twee en een half jaar heeft zich in de Britse Labour Party een belangrijk debat over antisemitisme ontwikkeld. Dit heeft andere uiterst problematische opvattingen van Jeremy Corbyn overschaduwd, die sinds september 2015 partijchef is. Inmiddels zijn er talrijke bewijzen van zijn foute gedrag.

Corbyn ondersteunt moorddadige en zelfs genocidale terroristen. Veel van hen noemt hij “vrienden” en “broeders”. Hij is een ondersteuner van Holocaust-ontkenners en Holocaust-verdraaiers. Bovendien is Corbyn een anti-Israëlische ophitser en deeltijdantisemiet.

Uit het lang voortdurende debat over antisemitisme in de Labour Party kunnen veel verschillende inzichten worden ontleend. Meerdere daarvan zijn van beslissende betekenis voor het Verenigd Koninkrijk en de westelijke wereld in zijn geheel. Desondanks kregen ze van de media en het publiek zeer weinig aandacht. Hieronder volgt een opsomming van belangrijke feiten die tot nu toe uit de discussie kwamen:

 1. Corbyn´s extreem foute gedrag is voor veel Britten geen reden om Labour niet te ondersteunen. Uit enkele actuele peilingen blijkt: wanneer er nu parlementsverkiezingen zouden plaatsvinden, dan zou de Labour Party een goede kan maken om deze te winnen.
 2. Als de ondersteuner van terroristen Corbyn premier van het Verenigd koninkrijk zou worden, zou dat westerse inspanningen ondermijnen om het wereldwijde terrorisme aan te pakken, inclusief en in de eerste plaats het terrorisme dat afkomstig is uit islamitische samenlevingen. Het zou bijna onmogelijk zijn om Corbyn en enkele van zijn pro-terroristische medewerkers al die vertrouwelijke informatie ter beschikking te stellen, die Groot-Brittannië over terrorisme en diegenen die het plegen bezit. Daartoe behoort informatie van geheime diensten, die in andere landen verzameld werd. Corbyn en enkele van zijn partners zin voor de strijd van het Westen tegen de terreur een potentieel paard van Troje. Het feit dat het toekomstige terreurrisico in de media van Groot-Brittannië of elders weinig aandacht heeft gekregen, is een onderwerp voor een aparte analyse.
 3. Mocht Corbyn in Groot-Brittannië premier worden, dan zou dit voor verschillende westelijke landen aanleiding kunnen zijn om er heel goed over na te denken welke vertrouwelijke informatie zij toegankelijk maken voor de Britse geheime diensten.
 4. Voormalige vooraanstaande socialistische politici, zoals de overleden Zweedse minister-president Olaf Palme, de Griekse minister-president Andreas Papandreou en de Franse president François Mitterand, hebben zich extreem antisemitisch over Israël uitgelaten. Antisemitisme bestaat ook in een groot aantal Europese socialistische partijen. Maar nog nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog heeft er ook maar in beginsel zo´n veelomvattende onthulling van antisemitisme in een westelijke socialistische partij plaatsgevonden dan op dit moment in de Labour Party bestaat.
 5. Het spectrum van argumenten van diegenen die Labour verdedigen en Corbyn en de antisemieten van Labour schoon praten, biedt unieke inzichten in het Britse antisemitisme. Dat zou ook de betere ontcijfering van het antisemitisme in het overige Europa mogelijk maken, vooral in socialistische partijen. Een belangrijk deel van de partijleden van Labour ondersteunt dit schoon praten.
 6. Al onder de voorganger van Corbyn, Ed Miliband, waren er extreem antisemitische uitspraken van een serie gekozen vertegenwoordigers van Labour. Deze uitlatingen kregen niet echt veel aandacht in de partij of de Britse media. Het aandeel islamitische daders was veel groter dan hun presentie in de Britse samenleving of waarschijnlijk ook in de Labour Party zelf.
 7. Links antisemitisme komt meestal tot uitdrukking als anti-Israëlisme. Het debat in de Labour Party heeft aangetoond in welke breedte klassiek antisemitisme zich zelfs in een sociaaldemocratische partij kan manifesteren.
 8. Het totaal aantal klachten over het feit dat leden van Labour zich sinds Corbyn aantrad als partijchef antisemitisch uiten, is waarschijnlijk al meer dan duizend. Zelfs het feit dat de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) door de nationale partijleiding van de Labour-leiding werd geaccepteerd, zal vermoedelijk nog steeds niet volstaan dat er gepast wordt omgegaan met d eklachten over antisemitische uitlatingen door leden van Labour. Het probleem zou wel eens structureel kunnen zijn.
 9. Meerdere joodse parlementariërs van Labour en een niet-joods parlementslid waren blootgesteld aan aanvallen door linksen, die in de regel worden toegeschreven aan rechts-extremen, neofascisten of neonazi´s.
 10. De joodse gemeenschap van Groot-Brittannië, die slechts 0,4% van de Britse burgers vertegenwoordigt, heeft in de regel geprobeerd om directe conflicten met machten van de Britse samenleving te vermijden. Ze heeft ernaar gestreefd om haar belangen via de ontwikkeling van goede contacten met de autoriteiten en andere machtige organisaties te bevorderen.

Screenshot_225

Het grote aantal facetten van het Labour-antisemitisme en hoe daarmee wordt omgegaan in de partij, heeft de joodse gemeenschap gedwongen tot een openlijk conflict met deze machtige organisaties. De ontbrekende ervaring van het Britse Jodendom met dit soort van confrontatie heeft het haar onmogelijk gemaakt een duidelijke strategie te ontwikkelen. Daarmee werd het antisemitisme voor Labour het belangrijkste probleem waarover in de Britse publieke opinie een tijdlang gediscussieerd werd.

  1. Als de joodse gemeenschap een strategie gehad zou hebben, dan zou een belangrijk doel daarvan de nadruk moeten krijgen dat antisemitisme een deel van een veel groter spectrum van fout gedrag van de Labour Party is, waarbij het meest beslissende is gelegen in de Corbyn´s vriendschap met en ondersteuning van terroristen. De blamage van de partij zou op deze manier tot een veel bredere discussie over Corbyn in de Britse publieke opinie hebben geleid.
  2. De Britse joodse gemeenschap zou in de toekomst wel degelijk een prijs voor haar confrontatie met de machtige Labour-leiding moeten kunnen gaan betalen. Deze prijs zal vermoedelijk hoger worden, mocht Corbyn premier worden. Maar zelfs als hij dit doel niet bereikt, zou zijn partijleiding altijd nog tot een aanzienlijke invloed op het Britse Jodendom kunnen leiden. Enkele indicatoren zijn te herkennen aan de reacties van sympathisanten van Corbyn op een artikel van de voormalige Britse opperrabbijn Lord Sacks, waarin deze verklaarde dat Corbyn een antisemiet is.
  3. In de joodse gemeenschap vindt een belangrijke discussie plaats over het feit of Joden in Groot-Brittannië kunnen blijven als Corbyn premier mocht worden. Deze ontwikkeling is uniek. Desondanks is het onduidelijk of een premierschap van Corbyn daadwerkelijk tot een significante joodse emigratie uit het Verenigd Koninkrijk zou leiden.
  4. Sociaaldemocratische partijen in het buitenland hebben weinig aandacht geschonken aan de antisemitische ontwikkeling in de Labour Party. De Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA) heeft haar openlijk genegeerd. Partijleider Lodewijk Asscher werd in een open brief van de pro-Israëlische organisatie CIDI gewaarschuwd voor het antisemitisme van Corbyn. Hij gaf een irrelevant antwoord. Op uitnodiging van Asscher bezocht Corbyn Nederland en sprak op een bijeenkomst van de PvdA. Er vond een gewelddadige hetze tegen een joodse demonstrant plaats. De voorzitter Nelleke Vedelaar is een verklaard aanhanger van Corbyn.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Die vielen Einblicke, die die Antisemitismus-Debatte der britischen Labour Party bietet op de site van Heplev van 17 september 2018

5 gedachtes over “Gerstenfeld: De vele inzichten die het antisemitismedebat van de Britse Labour Party biedt

 1. Mijnheer Brabosh :: uw artikelen zijn altijd actueel en relevant ,maar mg ik u verzoeken om geen foto’s meer te plaatsen van corbyn!? weerzinwekkende hondekots en bruinhemdeschijt is zijn handelsmerk !! heeft mijnheer brabosh ook een poes of hond om foto te plaatsen ?? in plaats van ??

  Liked by 1 persoon

 2. Deze ochtend een interview met Corbyn op de BBC, waarin hij zat te draaien om zichzelf te verschonen van zijn Joden/Israel haat met hoogdravende uitspraken, fantasie verhalen over ‘misvattingen van de Joodse gemeenschap, het slechte gedrag van de aanwezige Joden tijdens zijn uitspraken en over zijn goede vriend Manuel, de palestijnse ‘ambassadeur’ die welliswaar slecht engels spreekt maar zijn Britse grappen/ironie wél, terwijl geboren & getogen Britse Joden deze niet begrepen.

  Verder “overtuigde” hij ons dat Antisemitisme iets is waar hij ver vanaf staat en hoe alle Joden welkom zijn in zijn partij….terwijl de realiteit precies het tegendeel laat zien.

  Maar laten we niet vergeten dat Antisemitisme juist een winnende kaart is bij vele Britten en precies hun reden om op deze Britse Arafat te stemmen.

  Benieuwd hoeveel Britse Joden voor dit onzin verhaal van deze leugenaar gaan vallen……ik denk een heleboel.

  Liked by 1 persoon

Reacties zijn gesloten.