Plaatje van de week: Pools antisemitisme in Antwerpen

Niet alleen moslims en jihadisten van allerlei origine brengen hun door de staat geïnstitioneerde Joden- en Israëlhaat met zich mee naar ons land, ook migranten van landen afkomstig uit het voormalige Oostblok brengen deze pest met zich mee naar ons land. Getuige dit plaatje gezien door A.F. (naam bekend) in een Poolse winkel in de Lange Leemstraat te Antwerpen.

Aan de kassa is een staandertje te zien met daarop afgebeeld een ultra-orthoxe Jood met een dikke zak dollars.

Ten eerste is het voorstellen van Joden in het algemeen als zijnde een ‘ultra-orthodoxe Jood’ een typische voorstelling die leeft in de hoofden van antisemieten. Ultra-orthodoxe Joden zijn in werkelijkheid een minderheid binnen het Jodendom. In Israël bv. vormen zij slechts 10 procent van de Joodse bevolking. Ruim tweederden (66 %) van de Joodse Israëliërs zijn seculier of niet-prakizerend.

Ten tweede is het voorstellen van een Jood met een dikke zak dollars louter antisemitisme. Daarmee wordt het oude stereotiep gesuggereerd dat Joden al het geld van de wereld hebben geroofd, de banken controleren en het geld en goud gestolen hebben van niet-Joden.

Een misvatting die al dateert van in de Middeleeuwen, toen niet-Joden geen geld mochten lenen of uitlenen en dat dergelijk ‘verachtelijk’ werk werd overgelaten aan die ‘verachtelijke’ Joden, volgens de toen geldende christen doctrine. Regelmatig werd dit dan ook als ‘excuus’ aangeroepen om discriminatie, vervolging en moord op Joden te vergoelijken.

Omstreeks 1900 werd die fabel gebetonneerd in het beruchte antisemitische pamflet, ontworpen door de Russische veiligheidsdienst, de Protocollen van de Wijzen van Zion, die razend populair werden tijdens de nazi-periode van het Derde Duitse Rijk (1933-1945), maar tot op vandaag zowel in de voormalige Oostblok-landen als in de landen van het Midden-Oosten als zoete broodjes over de toonbank vliegen.

Joden en geld
Het bovenstaande is een voorbeeld van het eeuwenoude stereotype, volgens hetwelk de Joden een aangeboren talent hebben om met geld om te gaan. Het is een beeld dat zich aan de Joden hechtte, zelfs als ze arm waren. Na de oprichting van de staat Israël leek het stereotype enigszins te vervagen, zoals de door het Zionisme voorgestelde nieuwe jood kennelijk een expert was in het bewerken van het land en vechten [tegen de jihadisten], niet in het bankwezen. Maar vandaag is het volkomen duidelijk dat het stereotype ‘Jood en geld’ bijna net zo krachtig is als een eeuw geleden. Het volstaat om de opmerking van president Donald Trump aan Joodse leiders te herinneren tijdens de verkiezingscampagne: “U gaat me niet steunen, omdat ik uw geld niet wil.”

Gezien de donkere geschiedenis van het onderwerp van de vermeende banden tussen Joden en geld, is de economische geschiedenis van de Joden een zeer gevoelig onderwerp. De Joodse geschiedenis wordt soms beschreven als ‘een hoofd zonder lichaam’. Zoals de historicus Jonathan Karp opmerkt, heeft het personage van Shylock – de beruchte woekeraar in Shakespeare’s ‘The Merchant of Venice‘ – “een lange schaduw van afweer tegen het Joodse zelf percepties.”

Plaatje hierboven: Typische antisemitische voorstelling van de Shakespeariaanse Joodse rijke bankier Shylock, uit 1922 [beeldbron: Neagle]

Desalniettemin hebben historici zich in het afgelopen decennium in toenemende mate gericht op het economische leven van de Joden en proberen ze het mysterie en de mythen die het onderwerp omhullen, te verdrijven. Karp heeft dit een ‘economische ommekeer’ genoemd op het gebied van Joodse studies.

Tot niet zo lang geleden, gingen de meeste historici het liefst diep in op de geschiedenis van antisemitisme, of om de oorsprong van kabbala te bestuderen of de Joodse filosofie te analyseren – en niet te blijven stilstaan ​​bij, bijvoorbeeld, het verhaal van de Joodse handels- en bankrijken. Dat onderwerp werd grotendeels verwaarloosd door Joodse historici zelf; ze lieten het achter voor denkers die antisemitische neigingen bezaten.

Een treffend voorbeeld is de Duitse socioloog Werner Sombart, die in 1911 het invloedrijke boek ‘The Jews and Modern Capitalism’ publiceerde (Engelse editie, 2001, vertaald door M. Epstein). In antwoord op socioloog Max Weber betoogde Sombart dat het de Joden waren, niet de protestanten, die het kapitalisme hadden uitgevonden. De verenigbaarheid van de Joden met het kapitalisme, dacht hij, was gerelateerd aan substantiële eigenschappen in het Jodendom, die vanaf het begin van de geschiedenis de Joden trainden in ‘de onderwerping van de louter dierlijke instincten in de mens.’

Op een hoogst dubieuze manier, de socioloog associeert het abstracte Joodse denken met de nomadische oorsprong van de Joden: ‘De scherpe contouren van het landschap in hete, droge landen, hun stralende zonneschijn en hun diepe schaduwen, hun heldere, door sterren verlichte nachten en hun onvolgroeide vegetatie – kunnen niet allemaal worden samengevat in het ene woord, abstractie?”

Joodse wetenschappers hebben vaak geprobeerd de socialistische elementen van hun cultuur te benadrukken, een tendens die consistent was met de linkse neiging van veel joodse intellectuelen in het midden van de 20ste eeuw. Maar die situatie lijkt te veranderen. Niet een paar hedendaagse joodse intellectuelen hebben het kapitalisme omarmd als een legitieme economische benadering en schamen zich er niet voor. Als zodanig zijn ze er trots op hun co-religionisten te presenteren als pioniers van het kapitalisme.

Een van de laatste groep is de historicus Jerry Z. Muller. In zijn boek ‘Kapitalisme en de joden 2010’ huisvest Muller de Joodse financiers die de Deutsche Bank en de Dresdner Bank hebben opgericht. Een vergelijkbare benadering wordt gevolgd in ‘The Chosen Few’ (2012), door Maristella Botticini en Zvi Eckstein. Hun boek beschrijft woekerende geldverstrekking als een joodse handel, een onderneming waarin joden zich naar eigen wil specialiseerden om hun relatieve voordelen ten opzichte van de ongeschoolde algemene bevolking te benutten. Op deze manier, zo beweren de auteurs, brachten de Joden welvaart naar de landen waarin zij actief waren.

Het afgelopen decennium is ook de publicatie verschenen van veel onderzoeken die minder ingrijpende claims promoten, maar beschrijven wereldwijde handelsnetwerken waarin de Joden een cruciale rol speelden gedurende het moderne tijdperk. Zo vertelt Sarah Abraveya Stein in haar boek uit 2012 ‘Pluimen: struisvogelveren, joden en een verloren wereld van wereldwijde handel’ het verhaal van de joodse handel in struisvogelveren en andere luxe voorwerpen, die bloeiden van de jaren 1880 tot de Eerste Wereldoorlog Ze beweert dat in deze en andere netwerken de Joden ‘fungeerden als de lijm die een wereldwijde markt samenbond’. Historicus Francesca Trivellato heeft geschreven over de rol die Sefardische joden speelden in de internationale handel in de 17de en 18de eeuw, en Cornelia Aust in haar komende ‘The Jewish Economic Elite’, beschrijft ze de rol van Ashkenazische Joden in dit verhaal.

Deze werken staan ​​in de voorhoede van de studie van de Joodse geschiedenis, maar het Israëlische onderwijssysteem concentreert zich liever op andere aspecten van de geschiedenis van het Joodse volk, hoewel bijvoorbeeld de invloed van de familie Rothschild op de Joodse geschiedenis zeker groter was dan die van de geschriften van filosoof Franz Rosenzweig, of zelfs Maimonides. En tussen haakjes, deze thema’s raken soms verweven. Zowel Isaac Abarbanel als Moses Mendelssohn waren beide filosofen en financiers. Baron Walter Rothschild was niet alleen een bankier, maar ook een zoöloog, die meer dan 150 soorten insecten classificeerde en 300.000 opgezette vogels bezat. Blijkbaar hoef je niet altijd een keuze te maken.


Bronnen:

naar een artikel van Ofri Ilany “The Link Between Jews and Money Is No Longer Taboo – After years of focusing on anti-Semitism, more and more historians are daring to deal with a subject long considered untouchable” van 14 februari 2018 op de site van Haaretz

9 gedachtes over “Plaatje van de week: Pools antisemitisme in Antwerpen

 1. Shapira !! goeie kijk !!
  ik heb ook liever een rijke dan een arme vriendin !! eppu veul sentjes ??
  aan het eind van iedere dag dankt men G-D ! iedere god of de enige god?
  kijk niet naar wat buurman doet !:: leef met jezelf , meer heb je niet nodig !!

  die polakkie zitten zondagsochtend te kateren in de kerk en gaan straks weer terug naar polen en roemenie- geen probleem !! de mosselmannen willen hier blijven en paradijzen stichten- met of zonder zwaard – wel een probleem !!

  Like

 2. goeie dag mijnheer brabosh; lees uw blog met veel plezier , ook de comments !
  veel rake en wijze dingen !! bovenstaand stuk geeft veel misvattingen bloot,vooringenomen stellingen !! mijn grootouders zagen tijdens WWI kans om van Anvers naar Breda te glippen; kregen daar te horen : “jullie”hebben geld zat , dus zoek het maar uit ! meubelmaker/schrijnwerker met 2 piepklein kinders ! vanuit een krotwoning opnieuw begonnen en redelijk gegaan tot WWII ; zij mochten van gemeentewege op verlof naar westerbork, “jullie”horen hier niet thuis ! als “ongedoopte” was je altijd het lijdend onderwerp van kleine benepen gemeentelijke kontelikkers , de bovenknuppels keken andere kant wel op !! ondanks de ontzuiling van B & NL is er weinig anders nu : tegenwoordig is men als Jood het mikpunt van migranten uit islam-paradijzen !! mijn kinderen en kleinkinders zijn ook niet gedoopt : moeten ze nu ook naar Westerbork ?

  Geliked door 1 persoon

 3. In Polen zelf is het katholicisme nog sterk vertegenwoordigd,( en zijn trots op hun Poolse paus ….’KAROL Wojtyla, paus en politicus, heet het boek geschreven door Adalbert Krims, uitg. Onze tijd/ in de Knipscheer, verspreiding in België : Contact, Edegem .isbn 90.6265.198.4 …..het boek ‘Banco Ambrosiano’ Bancair treurspel in ITALIE , is ook wel de moeite waard, ( betr. de ‘connectie’ met het Vaticaan!

  Like

 4. Allemaal dezelfde zever de pest van het antisemitisme komt uit de Oostbloklanden dat zijn wortels heeft in de orientisme !!

  Like

 5. Klopt, maar dat verandert niks aan de zaak. Ik lees nergens in het artikel dat Joden een financieel COMPLOT hebben beraamd om de macht in de wereld over te nemen.

  Dat er rijke Joden zijn, ga ik niet ontkennen. Ik heb 17 jaar in de diamantsector gewerkt, dus weet ik wat ik zeg. Maar anderzijds woon ik al sinds 1973 tussen de orthodox-Joodse gemeenschap in Antwerpen en daar zie ik vooral bittere ARMOEDE. Het contrast tussen Joden onderling kan niet groter zijn dan hier.

  En zoals Shapira ook zegt: die Joden die het gemaakt hebben mogen zich wat mij betreft flink op de borst kloppen, in plaats van zich te schamen wanneer ze rijker zijn dan anderen.

  Tenslotte staat voor elke rijke Jood, er 100 andere Joden tegenover die het met heel wat minder (en zelfs minder dan dan veel niet-Joodse Belgen) moeten rooien.

  Het spijtige is dat niet-Joden enkel maar de rijke Joden opmerken en niet eens willen gelovigen dat het gros van de Joden helemaal niet rijk is. Integendeel.

  Like

 6. Nog een kleine tijd. Dan is het leed van Jis ra El voorbij. Dan heerst JHVH weer over Zijn Creatie!
  Goede week (Shavuah Tov).

  Like

 7. Das Kapital.

  Ik heb liever een ‘ultra Ortdoxe Jood’ mét geld dan zonder!

  Ik heb liever rijke Joden dan arme Joden sloebers (zijn er nog véél te veel van).

  Ik heb liever invloedrijke goede Joden dan invloedrijke slechte Jodenhaters.

  Iedereen die daar een probleem mee heeft is niet mijn probleem.

  Het word tijd dat Joden hun (vermeende) rijkdom & invloed met trots dragen…..het laat hun overlevingskunst & innovatie kracht zien in een hun eeuwenlange zieke & vijandige wereld.

  Door deze houding is het voor hun vijanden ook niet meer interessant om dit verhaal tegen hen te gebruiken…..daar het hen niet meer raakt.

  Ga de winkel in en maak een compliment over dit poppetje of beter nog, breng een stuk of 12 van deze poppetjes mee naar de winkel….meer ‘Joden’ invloed is goed voor de omzet van Poolse sloebers die hier moesten komen omdat ze in eigen land hun brood niet konden verdienen.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.