Gaat Donald Trump het Palestijnse ‘Recht op Terugkeer naar Israël’ kunnen afschaffen?

Plaatje hierboven: Het Grote Bedrog. Functionarissen van de UNRWA, het VN-hulpagentschap voor Palestijnse vluchtelingen, poseren hier met Palestijns-Arabische schoolmeisjes die volgens een bijzonder “aangepast” VN-statuut worden beschouwd als ‘vluchtelingen van 1948’. Échte vluchtelingen zouden in feite allemaal 70-plussers moeten zijn maar dat zijn deze meisjes duidelijk niet  [beeldbron: US]

Ook de toekomstige kinderen van deze meisjes, evenals hun kleinkinderen, achterkleinkinderen, achter-achterkleinkinderen enz. zullen van dat apart statuut kunnen genieten tot in der eeuwigheid en dat met alle financiële voordelen vandien. Geen enkele andere vluchtelingengroep in de hele wereld heeft ooit een dergelijke voorkeursbehandeling genoten.

Recht op Terugkeer
Het hele kunstmatig in leven gehouden Palestijnse vluchtelingenprobleem is gebaseerd op het zogenaamde ‘Recht op Terugkeer’ naar Israël, dat in 1950 werd toegekend aan ca. een half miljoen Arabieren die tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-1949 hun hebben en houden achterlieten en naar de buurlanden vluchtten. Van die originele werkelijke vluchtelingen zijn er nog ca. 30.000 in leven.

Na toekenning van het “eeuwige vluchtelingenstatuut” door de VN is deze groep authentieke vluchtelingen samen met hun nakomelingen inmiddels aangegroeid tot 5.869.733 door de UNRWA geregistreerde Palestijnse vluchtelingen.

150.000 andere arabieren die niet gevlucht zijn en in het heropgerichte Israël zijn achtergebleven, zijn volgens de VN geen vluchtelingen omdat ze onmiddelijk werden opgenomen in de Joodse staat. Zeventig jaar later is die groep Israëlische Arabieren aangegroeid tot ca. 1,4 miljoen.

Over de ca. 750.000 Joden die in diezelfde periode gedwongen moesten vluchten uit de Arabische landen, daar spreekt niemand over. Het grootste deel van hen werd opgevangen en geïntegreerd door Israël op eigen kosten en dat zonder hulp noch steun van de VN. Voor die Arabische Joden van toen bestaat geen ‘Recht op Terugkeer’.

De Trump Factor
In de komende dagen wordt van de regering van president Trump verwacht dat zij een nieuw beleid zullen aankondigen “dat het Palestijnse recht op terugkeer effectief annuleert”, zo berichtte Channel 2 News van Israël op zaterdagavond. Het nieuwe plan zal naar verwachting een aantal maatregelen omvatten die primair gericht zijn op het hulpagentschap voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNRWA).

Het nieuwe plan zal naar verwachting begin september worden gepubliceerd, wanneer het Witte Huis zijn beleid met betrekking tot de vluchtelingenorganisatie in een paar fasen zal uitbrengen. Ten eerste zullen de VS een rapport uitvaardigen waarin het officiële aantal Palestijnse vluchtelingen wordt betwist, waarbij wordt gesteld dat er slechts ongeveer een half miljoen van hen waren waarvan er volgens de VS thans nog 50.000 in leven zijn, vergeleken met de meer dan vijf miljoen volgens de UNRWA.

De Trump regering zal naar verwachting ook aankondigen dat het de definitie van UNRWA verwerpt, die nu alleen is voorbehouden aan Palestijnse vluchtelingen, die hun vluchtelingenstatus hebben geërfd van hun ouders. Een andere fase zal zijn om het budget voor UNRWA in Judea en Samaria stop te zetten. In die context wordt van de Amerikanen ook verwacht dat zij Israël zullen vragen om het mandaat dat zij de UNRWA verleent om in Judea en Samaria te werken, te heroverwegen om te voorkomen dat Arabische landen het geld overmaken dat de VS van de organisatie wil achterhouden.

Het nieuwsbericht komt slechts enkele uren nadat een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Verenigde Staten meer dan 200 miljoen dollar zouden reserveren voor economische hulp aan de PA en Gaza voor projecten elders. Kanaal 2 citeerde een functionaris in Jeruzalem, die het gemelde Trump initiatief als nog een andere historische stap van president Trump en zijn team, die de realiteit in het Midden-Oosten blijven erkennen zoals die is.

In feite wil Trump, nadat hij eerder de kwestie Jeruzalem van de tafel heeft geveegd en de soevereiniteit van Israël aldaar heeft erkend, het andere twistpunt tussen de twee partijen – met name het ‘Recht op Terugkeer van Arabische vluchtelingen naar daar waar hun grootouders in 1948 waren weggevlucht –  eveneens van tafel te vegen.

Dit kan enkel door de UNRWA definitief op te doeken, het vluchtelingenstatuut van de Palestijnen te hervomen en de resterende werkelijke vluchtelingen van de dan ter ziele gegane UNRWA onder te brengen bij de UNHCR, het algemene vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties waar – behalve de Palestijnen – alle andere vluchtelingen inclusief de Syriërs onder resorteren.

Plaatje hierboven: Inkompoort van het Palestijnse vluchtelingenkamp AIDA van de UNRWA ten noorden van Bethlehem in de Arabische gebieden in Judea (akade Westelijke Jordaanoever). De poort heeft de vorm van een sleutelgat met een grote sleutel er bovenop, hét symbool van het Palestijnse “Recht op Terugkeer” naar Israël. Links het kantoortje van de Verenigde Naties (UN).

Alzo is het wel voor iedereen duidelijk dat de Verenigde Naties het Palestijnse vluchtelingenprobleem bestendigen in plaats van het op te lossen. De reden daarvoor ligt voor de hand: de VN willen Israël overspoelen met miljoenen Arabische ‘vluchtelingen’ zodat de Joodse staat op demografische wijze van de kaart wordt geveegd.

Iemand zal die nep-vluchtelingen ooit eens duidelijk moeten maken dat er nooit wordt ‘teruggekeerd’ naar een plaats waar ze nooit zijn geweest en die ze enkel kennen uit de sprookjesachtige verhalen van hun grootouders van wie ‘hun woningen’ van weleer niet meer bestaan …


Bronnen:

♦ naar een artikel van JNi.Media “Report: Trump Administration to Abolish PA Right of Return, UNRWA Budget” van 25 augustus 2018 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikelWill Trump eliminate the Right of Return? – US may ask Israel to rethink policy of allowing UNRWA to operate in Judea, Samaria, report says” van 25 augustus 2018 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel van Michael Wilner “Trump taking Palestinian right of return ‘off the table’, report claims” van 25 augustus 2018 op de site van The Jerusalem Post