Video: De ‘Palestijnen’, relaas van een in 1964 uitgevonden Arabisch volk

De Palestijnen zijn een uitgevonden volk. Het doel van het bestaan van Palestijnen is om Israël te verwoesten.“, Sheldon Adelson, Washington 9 november 2014 – bron]

Deze video weerlegt een aantal gekende mythen over de oorsprong van de naam ‘Palestina’ en de ‘Arabische Palestijnen.’ Het documenteert dat de ‘Arabische Palestijnen’ voor het merendeel in feite afkomstig zijn uit andere plaatsen en op hetzelfde moment als de Zionistische Joden migreerden naar wat thans Israël is. Velen velen van hen werden aangetrokken door de economische opgang en de toenemende welvaart die de Zionistische Joden genereerden in het toenmalige Britse Mandaatgebied Palestina.

De Zionistische Joden hebben niet de ‘beste’ grond gestolen van Arabische landeigenaren maar integendeel. Zij kochten verlaten woestijngrond en moerasgebieden van afwezige Arabische verhuurders die maar al enthousiast bleken om te verkopen. Dit werd uitgelegd door Hajj Amin al Husseini zelf, de vader van de Palestijnse beweging.

Amin al Husseini lanceerde zijn vierde terroristische aanval tegen de Joden van het mandaat in 1936-39. Het geweld was dusdanig groot dat de Britten een delegatie zonden om de kwestie te onderzoeken. Desgevraagd gaf Husseini toe dat de Zionistische Joden van niemand grond hadden gestolen maar het in feite gekocht hadden. In feite was Husseini een van de belangrijkste landeigenaren en verkopers van de grond en had hiermee voor zichzelf een enorm fortuin vergaard.

Haj Amin Al-Hoesseini was een beruchte nazi die nazi-propaganda mengde met de Islam. Hij werd gezocht voor oorlogsmisdaden in Bosnië en Joegoslavië. Zijn mix als militant voor de nazi-propaganda was een bron van inspiratie voor zowel Yasser Arafat als Sadam Hoessein, de dictator van Irak. Al-Hoesseini is de grootvader van de huidige Moefti op de Tempelberg in Jeruzalem.

Hoesseini bracht de Tweede Wereldoorlog door in Berlijn aan de zijde van Adolf Hitler, de Rijksführer van het Derde Rijk. Hij richtte binnen de SS een moslimdivisie op, de zogeheten SS-Handschaar (of Handzar)-divisie, en speelde een eersterangsrol in het aanzetten tot genocide op de Europese Joden, Serviërs en Roma & Sinti [zigeuners]. Na het einde van WO II recruteerde hij actief voormalige nazi-officieren als adviseurs voor de Arabische regeringen in het Midden-Oosten.


Bronnen:

♦ video in een productie van Historical and Investigative Research (HIR)

♦ met dank aan Tiki S. voor de hint: “Voor de nieuwe EU Minister van BZ & haar ignorante partners. “