Alexander Kerensky, degene die in 1917 het Vestigingsgebied in Rusland heeft afgeschaft

Plaatje hierboven: Oekraïense Joden in het Vestigingsgebied, anno 1915, met in hun armen de Thora rollen [beeldbron: IEU]

Afgelopen herfst vierde de Joodse gemeenschap in Rusland een vaak verwaarloosde consequentie van de Russische revolutie: het verkrijgen van gelijke rechten voor de Joden in het land.

Iets meer dan een eeuw geleden, in 1917, ondertekende de Russische regering een decreet waarbij gelijkheid tussen alle religies en etniciteiten werd vastgelegd. Dit decreet schafte officieel het Vestigingsgebied af – het beperkte gebied waarop het legaal was om te verblijven voor de Joden.

Maar noch Vladimir Lenin noch Leon Trotski stonden achter deze positieve veranderingen die de Russische joden met groot enthousiasme verwelkomden. Nee, hij was bijna vergeten door historici en Joden: Alexander Kerensky. Kerenski, die toen een 36-jarige advocaat was, werd het hoofd van de Russische Voorlopige Regering nadat de Russische tsaar in februari 1917 was afgezet.

Hoewel hij slechts een paar maanden aan de macht was voordat de Bolsjewieken de macht namen in de herfst, was het onder zijn leiding dat Rusland de antisemitische wetten van het tsaristische tijdperk had afgeschaft. Dit gaf de Joden het recht om te leven zoals ze wilden, ook in Moskou en St. Petersburg, en Joodse kinderen mochten naar openbare scholen gaan zonder te worden beperkt door quota.

Ondertekend door Kerenski op 20 maart 1917 om middernacht, verklaart het decreet dat het “gebaseerd is op de overtuiging dat in een vrij land alle burgers gelijk zijn voor de wet, en op het geweten dat niemand discriminatie kan accepteren tegen een andere burger dat is gebaseerd op zijn religie en etnische afkomst.”

Meer in het bijzonder schafte het decreet alle discriminerende beperkingen af ​​die waren gesteld aan reizen en wonen, aankoop van grond, onroerend goed en onroerend goed, deelname aan handel en zaken, dienstverlening in zowel militair als civiel, deelname aan verkiezingen en acceptatie in onderwijsinstellingen. Het maakte ook een einde aan discriminatie van “niet-christenen” in belastingen door minderheidsgroepen het recht te geven hun eigen taal te gebruiken om zaken te doen.

Het taboe van de ‘Jood’
Het is interessant op te merken dat het woord “Jood” nooit wordt genoemd in het document dat discriminatie van “niet-christenen” heeft afgeschaft. Dit komt omdat de Voorlopige Regering bang was voor een gewelddadige antisemitische reactie, zegt Alexander Engels, manager van het collectieve boek The Line, een boek dat vorig jaar werd gepubliceerd ter ere van de 100ste verjaardag van de afschaffing van Het Vestigingsgebied.

“Op het moment van de afschaffing van de monarchie begrepen de leiders van het land dat Joden alleen gelijke rechten konden krijgen als onderdeel van een algemeen democratisch proces. Dat is de reden waarom het decreet was gericht aan mensen van alle etnische groepen en religies,” vertelde Engels de Times of Israel in een e-mail.

Maar toch, beëindigde het decreet dat officieel door Kerensky was ondertekend het Vestigingsgebied. “Het Vestigingsgebied kon alleen met de monarchie zelf worden afgeschaft, omdat het tsaristische regime zijn repressieve model van behandeling van niet-Russen tot het einde heeft gehandhaafd,” legt Engels uit.

“En het gebeurde toen de Voorlopige Regering, waarbij de inspanningen van de minister van Justitie Alexander Kerenski het document voorbereidde met als titel “Met betrekking tot de afschaffing van discriminatie op grond van religie en nationaliteit.”

Het Vestigingsgebied (in het Russisch chertá osédlosti) werd in 1791 opgericht door Tsarina Catharina II, aka Catharina de Grote, na verschillende mislukte pogingen van haar voorgangers, met name Tsarina Elizabeth Petrovna, om de Joden helemaal uit Rusland te verwijderen, tenzij ze zich bekeerden tot de Russische christen orthodoxie, de staatsgodsdienst.

Het gebied lag ten westen van het Russische Rijk met verschillende grenzen dat bestond van 1791 tot 1917 (kaartje hieronder: geel ingekleurd), waarin de Joden verplicht moesten wonen. Daarbuiten was het wonen van Joden – permanent of tijdelijk – verboden of straffe des doods.

Op zijn hoogtepunt telde het Vestigingsgebied, met inbegrip van de nieuwe Poolse en Litouwse gebieden, een Joodse bevolking van meer dan vijf miljoen inwoners en vertegenwoordigde op dat moment het grootste deel (40 procent) van de Joodse bevolking ter wereld. Na de Oktober Revolutie van 1917 werd het Vestigingsgebied opgeheven.

Het Vestigingsgebied 1791-1917


Bronnen:

♦ naar een artikel van Julie Massis “Alexandre Kerensky, celui qui a aboli la Zone de Résidence en Russie en 1917” van 15 augustus 2018 op de site van The Times of Israel

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Rode Leger Joden in de vooroorlogse Sovjet-Unie; Sovjets of Joden?” van 26 mei 2018 [lezen]