Guterres wil VN-vredesmacht in Gaza om burgers te beschermen tegen Israël

Plaatje hierboven: Premier ‘Bibi’ Netanyahu van Israël en Antonio Guterres (R.), de Nar van de Verenigde naties en de bereidwillige knecht van het Arabische Blok én van het Islamitisch Blok die beiden de anti-Israël tenure bepalen binnen alle instellingen en neveninstituten van de Verenigde Naties.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, suggereert dat “door de VN gemandateerde strijdkrachten of ongewapende waarnemers”, een VN-vredesmacht dus, in de Gazastrook moeten worden ingezet om de lokale bevolking te beschermen [tegen Israël]. In het rapport wordt Hamas niet eens vernoemd.

De bescherming van Palestijnse burgers zou kunnen worden verbeterd door de inzet van VN-gemandateerde strijdkrachten of ongewapende waarnemers, een versterkte aanwezigheid van de VN-burger of uitgebreide VN-hulp, schreef secretaris-generaal Antonio Guterres vrijdag in een rapport.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) verzocht om het rapport in een in juni aangenomen resolutie die Israël veroordeelde voor buitensporig geweld tegen Palestijnse burgers en veroordeelde het afvuren van raketten vanuit Gaza naar Israëlische burgergebieden, maar verzuimde Hamas te vernoemen, de islamistische terreurgroep die Gaza controleert.

De resolutie vroeg om voorstellen om “de veiligheid, bescherming en het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting te garanderen, inclusief … aanbevelingen met betrekking tot een internationaal beschermingsmechanisme.” Guterres schetste vier opties, maar hij deed geen specifieke aanbeveling.

Hij merkte op dat alle opties de medewerking van beide partijen nodig hebben, een voortdurende stopzetting van de vijandelijkheden en extra middelen om ervoor te zorgen dat ze levensvatbaar zijn. “De combinatie van langdurige militaire bezetting, voortdurende veiligheidsbedreigingen, zwakke politieke instellingen en een vastgelopen vredesproces zorgt voor een beveiligingsuitdaging die politiek, juridisch en praktisch zeer complex is,” schreef hij.

“Een gewapende VN-vredesmacht of -strijdmacht uit een groep gelijkgezinde staten die onder een mandaat van de Verenigde Naties opereren, zouden kunnen worden ingezet om fysieke bescherming te bieden,” zei Guterres. Deze optie zou echter een mandaat van de Veiligheidsraad nodig hebben en de Verenigde Staten, een nauwe bondgenoot van Israël, zouden waarschijnlijk hun veto hanteren. Een VN of niet-VN civiele waarnemersmissie zou kunnen worden ingezet “met een specifiek mandaat om te rapporteren over bescherming en welzijnsproblemen en lokale bemiddeling te bieden,” zei Guterres. Dit zou ook een VN-mandaat vereisen.

Een derde optie is “uitbreiding van de huidige VN-programma’s en ontwikkeling en humanitaire hulp om de behoeften van de Palestijnse burgers beter aan te pakken en de Palestijnse instellingen te versterken,” schreef hij. De laatste optie zou kunnen zijn “om extra VN-mensenrechten, coördinatie en politieke functionarissen te sturen om de monitoring en rapportage over de situatie te stimuleren en de zichtbaarheid van de VN te vergroten,” zei Guterres.

De resolutie van de algemene vergadering waarin om het verslag wordt gevraagd, werd aangenomen met 120 stemmen voor, 8 tegen en 45 onthoudingen. Het werd naar voren gebracht in de Algemene Vergadering nadat de Verenigde Staten een soortgelijke resolutie hadden afgewezen in de 15 leden tellende VN-Veiligheidsraad. “De beste manier om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse burgerbevolking te waarborgen, is nog steeds de onderhandeling over een alomvattende, rechtvaardige en definitieve regeling van het Arabisch-Israëlische conflict,” zei Guterres.

VN-Vredesmacht vlucht als het regent
Voor zover het de Verenigde Naties betreft, dient een VN-vredesmacht niét om Israël te beschermen tegen haar Arabische vijanden, maar precies andersom: verhinderen dat Israël zich verdedigt tegen agressieve Arabische vijanden die de Joodse staat aanvallen en of belegeren. Net zomin als de nieuwe Vredesmacht van Guterres in Gaza bedoeld is om Israël te beschermen tegen de terreur van Hamas maar net andersom.

Twee voorbeelden:

 1. Op 16 mei 1967, drie weken voor de aanval van Egypte op Israël, trokken de Verenigde Naties – op vraag van de Egyptische president Nasser – hun strijdkrachten [United Nations Emergency Force (UNEF)] terug uit de Sinaïwoestijn, aldus ruim baan gevende aan de Egyptische legers. Dat VN-leger – UNEF I – toen het eerste in haar soort, was daar na de Suezcrisis van 1956 present. Het hoe en het waarom van die terugtrekking door de VN is nog steeds niet opgehelderd, maar het ergste laat zich vermoeden.
 2. Meer recent, werd in de nasleep van de Jom Kippoer oorlog van oktober 1973, werd door de Verenigde Naties besloten om een gedemilitariseerde zone op te richten op de Golan Hoogtes als bufferzone tussen Syrië en Israël. Aldus stond sinds 1974 de Golan onder de militaire controle van een VN-vredesmacht UNDOF. Echter, nadat in maart 2011 de Syrische burgeroorlog uitbrak werd in volle oorlog per 15 september 2014 de VN-vredesmacht UNDOF teruggetrokken uit de gebieden in Syrië “omdat het de veiligheid van haar VN-soldaten niet langer meer kan garanderen,” zoals dit bericht van Reuters vertelt: “U.N. Golan peacekeepers pull back from Syrian positions amid clashes’. Vier jaar later, nadat ISIS uit het gebied werd verdreven heeft de UNDOF Vredesmacht, op voorspraak en mits de hulp van Rusland, haar posities terug ingenomen begin augustus 2018. Het was weer veilig genoeg om terug te keren ….

“Mensen in ons land en in tal van landen vragen zich af: wat is het nut van een VN-leger dat, als het ware in feite zoals een paraplu, wordt weggehaald van zodra het begint te regenen?”
[Abba Eban, VN-Veiligheidsraad 6 juni 1967, de 2de dag van de Zesdaagse Oorlog]


Bronnen:

♦ naar een artikelUN chief suggests armed forces in Gaza to protect Palestinians” van 18 augustus 2018 op de site van Ynet News (Yedioth Ahronoth)

6 gedachtes over “Guterres wil VN-vredesmacht in Gaza om burgers te beschermen tegen Israël

 1. Ach, de VN en de EU spelen niet eens een rol in Syrië en deden dat dit ook niet niet in Irak, behoudens de rol van eigenwijze individuele landen. Lijkt me een slecht plan. Kan me niet voorstellen dat de Israëli’s er maar over denken.

  Like

 2. De geniale inval van Gueterres.

  Een vredesmacht om Gazanen te beschermen, nee niet tegen hun eigen cynische Hamas dictators, maar tegen Israel dat hen dagelijks voedt en stank voor dank hiervoor krijgt van “palestijnen”, de wereld en idioten zoals Gueterres.

  Like

 3. De reden om dit te doen is natuurlijk van de zotten Maar om daar een VN leger te plaatsen zou misschien voor Israël niet verkeerd uit kunnen pakken. Overigens denk ik niet dat Hamas dit zal steunen..

  Like

 4. op dit moment zijn er besprekingen gaande om het beheer van de westbank en Gazastrook weer onder te brengen bij Jordanie en Egypte !! hamas/isis en plo/fatah komen hierbij niet aan te pas en ook UN mag pas komen kijken als de overeenkomsten worden ondertekend !!! de Verenigde Naties zijn amateuristische hobbyisten die er een knoeiboel van maken !!

  Like

Reacties zijn gesloten.