Gouden oorbel uit de Griekse Periode gevonden in de Stad van David, Jeruzalem

Een gouden oorbel die dateert uit de Griekse Hellenistische Periode (332 v.C. tot ca. 140 v.C) met het beeld van een gehoornd dier werd ontdekt op het Givati-parkeerterrein van het Nationale Park van de Stad van David, dat de Oude Stadsmuren omsluit, zo meldde de Davidstad woensdag.

De ontdekking werd gedaan tijdens archeologische opgravingen uitgevoerd door de Antiquities Authority en de Universiteit van Tel Aviv. De hoepeloorring draagt ​​het hoofd van een gehoornd dier met grote ogen en een mond.

Volgens de directeuren van de opgraving, prof. Yuval Gadot van de universiteit van Tel Aviv en dr. Yiftah Shalev van de Autoriteit van Oudheden, “werd het sieraad gevonden in een gebouw dat tijdens de opgraving werd blootgelegd, daterend uit de vroege Hellenistische periode – een fascinerend tijdperk waarover we heel weinig weten als het gaat om Jeruzalem. In de loop van meer dan een eeuw van archeologische opgravingen in de stad, zijn er veel kleine ontdekkingen gedaan uit deze periode – voornamelijk bestaande uit aardewerk fragmenten en een paar munten – maar nauwelijks overblijfselen van gebouwen die nauwkeurig kunnen worden gedateerd in deze periode.”

“Het is onduidelijk of de gouden oorring werd gedragen door een man of een vrouw, noch kennen we hun culturele of religieuze identiteit. Maar we kunnen met zekerheid zeggen dat degene die deze oorring droeg, beslist tot de hogere klasse van Jeruzalem behoorde,” aldus de onderzoekers. “Dit kan worden bepaald door de nabijheid van de Tempelberg en de Tempel, die op dat moment functioneel was, evenals de kwaliteit van het gouden sieraad.”

Dicht bij de plek waar de oorbel werd gevonden, vonden graafmachines ook een gouden kraal met ingewikkelde geborduurde versieringen die op een dun touwpatroon lijken, waarbij de kralen in twee delen werden verdeeld met zes spiralen aan elke kant.

Ariel Polokoff en Dr. Adi Erlich, van de afdeling archeologie van de Universiteit van Haifa, onderzochten de oorbel en de kraal en zeiden dat de sieraden waren vervaardigd met behulp van een techniek die filigrein wordt genoemd, waarin draden en kleine metalen kralen worden gebruikt om delicate en complexe patronen te creëren. Volgens hen verscheen dit type oorbel voor het eerst in Griekenland tijdens de vroege Hellenistische periode. Soortgelijke oorbellen zijn gevonden in het Middellandse-Zeebekken, vooral in Griekenland, maar zijn uiterst zeldzaam in Israël.

Volgens prof. Gadot zijn tot dusverre slechts enkele oorbellen van deze soort gevonden in Israël, velen in de kuststreek, met een iets ander exemplaar ontdekt in een graf in de Hinnom-vallei. Dit is echter de eerste keer dat een oorbel van dit type in Jeruzalem gevonden is in archeologische ruïnes uit die tijd.

Onderzoekers geloven dat de nieuwste bevindingen “een venster openen naar hoe Jeruzalem eruit zag tijdens de vroege Hellenistische periode. Het lijkt erop dat de stad in die tijd niet verder reikte dan de top van de heuvel in de Stad van David, maar zich vervolgens iets naar het westen verspreidde in de Tyropoeon-vallei. We leerden ook van deze opgraving dat de bewoners van dit gebied geen boeren waren die zich in lege gebieden aan de rand van het centrale gebied vestigden, maar eerder het tegenovergestelde – ze waren welgestelde mensen. De ontdekking van bekende Hellenistische sieraden kan ons leren hoe de Hellenistische invloeden in deze tijd Jeruzalem bereikten.”

De sieraden zullen worden tentoongesteld in de 17de Jaarlijkse Archeologische Conferentie van de Stad David, gepland voor 8 september 2018.

Opmerkelijk: De Palestijnen beweren nog steeds dat de Joden geen enkele band hebben met Jeruzalem en dat het ‘Palestijnse volk’ al lang bestond vooraleer de eerste Joden in het Heilig Land opdoken. Maar ze moeten nog altijd het eerste materiële bewijs leveren dat ze als volk bestonden vóór 1964, toen Arafat en de zijnen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) oprichtten en de Arabieren van de ene dag op de andere ‘Palestijnen’ begon te heten. Voordien waren het immers gewoon Groot-Syriërs, afkomstig uit Saoedi-Arabië, Syrië, Egypte, Marokko en andere Afrikaanse landen  ….

Gold earring dating back over 2000 years discovered in the City of David


Bronnen:

♦ naar een artikel van Tamara Zieve “Over 2000 years later: ancient gold earring discovered in City of David” van 8 augustus 20&8 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikelWATCH: Jerusalem Archaeologists Find Gold Earring Dating Back 2000 Years” van 8 augustus 201! op de site van United With Israel