Verwerpt Trump’s ‘ultieme akkoord’ de propaganda van de PLO?

President Trump’s tot nu toe onaangekondigde ‘ultieme akkoord‘ om het Arabisch-Joodse conflict op te lossen, heeft een tegenslag gekregen nadat de Saoedi-Arabische koning Salman de leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) Mahmoud Abbas geruststelde.

Saoedi-Arabië beloofde Abbas dat het zich zou verzetten tegen elk vredesplan van Trump dat het PLO-standpunt niet zou accepteren waarin Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een onafhankelijke Palestijnse Arabische staat.

De PLO-claim op Oost-Jeruzalem is gebaseerd op zijn eigen propaganda en die van de Verenigde Naties die beweert dat Oost-Jeruzalem ​​’bezet gebied’ is.

Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, aangenomen op 23 december 2016 (u herinnert zich nog wel het aangebrande ‘cadeautje’ aan Israël vanwege Barack Obama net voor het einde van zijn ambtstermijn), drukt deze claim uit in de volgende bewoordingen:

 1. Bevestigt opnieuw dat de vestiging door Israël van nederzettingen op het Palestijnse grondgebied sinds 1967, inclusief Oost-Jeruzalem, geen rechtsgeldigheid heeft en een flagrante schending vormt van het internationaal recht en een groot obstakel vormt voor het bereiken van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede;
 2. Herhaalt zijn eis dat Israël onmiddellijk en volledig alle nederzettingenactiviteiten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, staakt en dat het al zijn wettelijke verplichtingen op dit gebied volledig naleeft.”

Deze clausules zijn gebrekkig – ze ontkennen Joodse claims in Oost-Jeruzalem en missen legitimiteit om de volgende redenen:

 • Oost-Jeruzalem is geen ‘Palestijns gebied’. Joden woonden daar al 3000 jaar totdat elke Joodse inwoner in 1948 gedwongen werd verdreven door zes binnenvallende Arabische legers.
 • Oost-Jeruzalem is ‘herbezet gebied’ en niét ‘bezet gebied’, dat door het Joodse volk werd teruggevorderd in de Zesdaagse Oorlog van 1967 van de Jordaanse bezetting dat Oost-Jeruzalem  19 jaar lang Judenrein had gemaakt.
 • Het wettelijke recht om het Joodse Nationale Huis in Oost-Jeruzalem te reconstrueren, werd unaniem bevestigd door alle 51 lidstaten van de Volkenbond onder artikel 6 van het Mandaat voor Palestina van 1922 en is bewaard bij artikel 80 van het Handvest van de VN.
 • Joden zijn het enige volk dat ooit een hoofdstad had in Jeruzalem:
 • Jerusalem heeft in het midden van het nationale en spirituele leven van het Joodse volk gestaan ​​sinds Koning David het de hoofdstad van zijn koninkrijk maakte in 1003 v.Chr. De stad bleef 400 jaar lang de hoofdstad van de Davidische dynastie, totdat het koninkrijk werd veroverd door de Babyloniërs. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in 538 v.Chr., diende Jeruzalem opnieuw gedurende de volgende vijf en een halve eeuw als de hoofdstad van het Joodse volk in zijn land.”
 • De Palestijnse Arabieren slaagden er niet in een onafhankelijke staat op te richten met Oost-Jeruzalem als hoofdstad tussen 1948 en 1967 (Gaza was bezet door Egypte en de ‘Westbank’ inclusief Jeruzalem was door Jordanië geannexeerd), vandaar dat zij ervoor kozen om een eenheid te vormen met Transjordanië om een ​​nieuwe soevereine entiteit te creëren genaamd ‘Jordanië’.
 • De PLO bij zijn vorming in 1964 verwierp uitdrukkelijk elke aanspraak op soevereiniteit in Oost-Jeruzalem.

De termen ‘bezet gebied’ en ‘bezette Palestijnse gebieden’ worden al tientallen jaren gebruikt om Israël te slaan. Ze zijn vals en misleidend. ‘Herbezet en of heroverd gebied‘ en ‘Herbezette en of heroverde Joodse Gebieden‘ vormen een heel andere mindset.

De Amerikaanse ambassadeur aan de Verenigde Naties Nikki Haley, heeft Trump’s bedoelingen heel duidelijk gemaakt: “Vanaf nu weet elk land dat de Verenigde Staten niet alleen anti-Israëlische maatregelen zullen blokkeren, maar ook een licht op de verantwoordelijken zullen laten schijnen. Er komen geen vrijgeleides meer voor degenen die Israël bij de VN intimideren.”

Trump zou al deze fictieve PLO en VN-propagandistische plundering moeten afwijzen om koning Salman te herinneren aan de misleiding van PLO-claims tegen Oost-Jeruzalem.

De Saoedische koning Salman vertelde Abbas:

“Wij accepteren wat jullie accepteren en wij verwerpen wat jullie verwerpen.”

Blinde onderwerping aan PLO-dictaten is niet de manier om president Trump te confronteren.

Semantiek is belangrijk. Eén woord – ‘herbezet’ in plaats van ‘bezet’ – maakt een wereld van verschil.

door David Singer


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Singer “Does Trump’s ‘ultimate deal’ reject PLO propaganda?” van 5 augustus 2018 op de site van Arutz Sheva

Een gedachte over “Verwerpt Trump’s ‘ultieme akkoord’ de propaganda van de PLO?

 1. Alles wat naar VREDE ruikt , Alles wat naar VREDE voelt , Alles wat VREDE is : wordt afgewezen door “palestijnen” kan de wereld deze luitjes niet beter afwijzen ?

  Like

Reacties zijn gesloten.