Hamasleider tracht wanhopig aandacht te trekken van Arabische landen voor de strijd tegen Israël

Plaatje hierboven: Hamasleider Ismail Haniyeh, chef van het politburo van Hamas op 5 juni 2014: “Hamas zal doorgaan met het gewapend verzet of we nu al dan niet aan de macht zijn.”

Het hoofd van Hamas Politiek Bureau Ismail Haniyeh zond op zaterdag berichten om hulp en steun en een vraag om meer solidariteit voor de Gazaanse queeste [= Israël vernietigen], naar sjeik Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, de emir van Koeweit, en naar de koning van Marokko, Mohammed VI.

Haniyeh lamenteerde over de “systematische Israëlische agressie tegenover het Palestijnse volk, de uitbreiding van de nederzettingen, de judaïsering van Jeruzalem, Al-Aqsa-moskee, en de onrechtvaardige belegering opgelegd aan Gaza, evenals de Palestijnen die worden vastgehouden in de Israëlische gevangenissen.”

Hij drong er bij de Arabische, islamitische en internationale partijen op aan onmiddellijk en effectief actie te ondernemen op alle niveaus om dergelijke wetten strafbaar te stellen en de uitvoering ervan te stoppen. Haniyeh’s keuze voor zijn pleidooi voor is interessant, omdat de Koeweitse en Marokkaanse leiders het minst sympathie koesteren voor de benarde positie van zijn volk in de Arabische wereld.

Het débacle van de PLO in Koeweit
Ongeveer 400.000 ‘Palestijnen’ woonden in Koeweit vóór de Golfoorlog van 1990-91. Tijdens de Iraakse bezetting van Koeweit verlieten naar schatting 200.000 van hen Koeweit om verschillende redenen: angst voor Iraakse vervolging, voedseltekorten, verminderde medische hulp en financiële tekorten.

Na de eerste Golfoorlog stuurde Koeweit opnieuw 200.000 Palestijnen de woestijn in in antwoord op het feit dat tijdens de oorlog PLO leider Yasser Arafat een alliantie had gesloten met dictator Saddam Hoessein, een verkeerde keuze zo bleek later (plaatje hieronder).

Koeweit beschouwde de Palestijnen als een soort vijfde kolonne na hun verraad en collaboratie met Irak. Echter, tegen 2004 waren de plooien weer gladgestreken tussen Palestijnen en Koeweit na een officiële verontschuldiging van Mahmoud Abbas. In 2012 opende de PLO terug een ambassade in Koeweit en wonen er opnieuw ca. 80.000 ‘Palestijnen’ in Koeweit.

Normalisering Marokko en Israël
Afgelopen juni stuurde koning Mohammed VI een medisch team naar de Gazastrook op verzoek van Haniyeh. Maar in de afgelopen tien jaar zijn de betrekkingen tussen Marokko en Israêl aanzienlijk verbeterd.

Schattingen uit 2016 bepalen de Israëlische export van producten (dadels) en consumentenproducten aan Marokko op $ 50 miljoen per jaar. Deze schattingen worden ondersteund door de activiteit van een BDS-groep in Marokko die pamfletten verspreidde waarin werd gewaarschuwd: “Boycot de Zionistische dadels, financier niet de kogels die in de borstkas van de Palestijnen werden afgevuurd.”

BDS betoging van 10 juni 2016 in Marakesh:
“Neen aan de normalisering met de Zionisten!”

In september 2018 zond koning Mohammed VI zijn adviseur Andre Azoulay, die van Joodse origine is, naar Jeruzalem om Marokko te vertegenwoordigen op de begrafenis van Shimon Peres, die overigens ook werd bijgewoond door PLO leiders Mahmoud Abbas en Saeb Erekat en vertegenwoordigers uit Egypte, Jordanië en Turkije.

De Jerusalem Post citeerde een Marokkaanse diplomaat die commentaar leverde op de toegenomen bezoeken van de Marokkaanse delegaties in Israël en zei: “Er is steeds meer interesse in Marokko voor Israël. Er komen steeds meer delegaties en dat beschouwen wij als positief en bemoedigend.”

Hamas radeloos
Eind 2016 veroordeelde Hamas de komst van die Marokkaanse delegaties in Israël, en zei: “In de schaduw van de escalatie van de misdaden van de Israëlische vijand en de acties van racistische zuivering tegen ons volk, veroordelen wij het bezoek van een team van Marokkanen uit de media voor de Israëlische entiteit met als doel om ermee te normaliseren en een campagne te voeren om zijn imago in de Arabische media te verfraaien.”

Hamasleider Haniyeh richtte zijn boodschap van vrijdag jongstleden op beide leiders van Koeweit en Marokko omtrent de nieuwe Nationaliteitswet van Israël, die hij de ‘Joodse natiestaat’ wet […] noemde die het recht van het Palestijnse volk op hun thuisland op flagrante wijze afschaft.”

Maar blijft er op dit ogenblik nog iemand over in de Arabische wereld om Hamas te helpen, behalve dan wat lippendienst te bewijzen aan het klassieke veroordelen van Israël? Daar is maar weinig kans toe. Bovendien voelt de Hamasleiding in Gaza de hete adem in zijn nek van de Verenigde Naties en Egypte om het geweld en de terreur tegen Israël te stoppen.


Bronnen:

♦ naar een artikel van JNi.Media “Hamas Chief Trying Desperately to Get Arab Rulers’ Attention to His Plight” van zaterdag 28 juli 2018 op de site van The Jewish Press