Opmerkelijk: Europese Unie veroordeelt Hamas voor het gijzelen van soldaten en burgers

In een hoogst zeldzaam moment van verlichting (en wellicht ook uit ‘een beetje’ schaamte en met veel tegenzin) heeft de Europese Unie op dinsdag een anti-Israël resolutie in ECOSOC, een departement van de Verenigde Naties, gecounterd en als volgt geamendeerd:

“Betreurende de praktijk om de lichamen van de slachtoffers achter te houden en oproepende om de lichamen vrij te geven die nog niet aan hun familieleden zijn teruggegeven ‘in overeenstemming met het internationale recht en’ in overeenstemming met hun religieuze overtuigingen en tradities.”

Zoals bij herhaling werd aangeklaagd, blijft Hamas de stoffelijke resten gijzelen van IDF-soldaten Hadar Goldin en Oron Shaul, die gevangen en gedood werden tijdens Operation Protective Edge in de zomer van 2014. Daarnaast is er ook sprake van twee tot vier Israëlische burgers die de afgelopen drie jaren zijn verdwenen in de Gazastrook en waarover geen communicatie met Hamas bestaat.

Met name de 29-jarige Avram Mengistu, een Israëlische Falasha Jood met Ethiopische wortels en Hisham al-Sayed, een Israëlische Arabier die afkomstig is uit het Bedoeienen dorp Hura. Dan is er nog de 19-jarige Jumaa Ibrahim Abu-Ghanima eveneens een Israëlische Arabier die afkomstig is uit het niet erkende Bedoeienen dorp Hasham Zana in de Negev en een vierde mogelijke gegijzelde waarover nagenoeg niets bekend is en zijn naam werd niet vrijgegeven voor het publiek.

Tot eenieders verbazing, in Israël wellicht nog het meest, werd het amendement aangenomen met een ruime meerderheid van 45 voor en 2 tegenstemmen en twee onthoudingen. Die hadden ze in ‘Palestina’ niet zien aankomen, waar het intussen wederom gonst over een ‘Zionistische en Europese samenzwering‘ tegen het Palestijnse recht op terugkeer en het recht op ‘vreedzaam’ verzet tegen de Zionistische bezettingsmacht. Bla bla bla …

Het incident speelde zich af in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) die dinsdag een resolutie goedkeurde die zich toespitste op ‘de sociale en economische gevolgen van de Israëlische bezetting’, die een verslag goedkeurde waarin Israël werd beschuldigd voor het tegenhouden van de teruggave van de lichamen van omgekomen ‘Palestijnse’ terroristen. De gerapporteerde personen negeerden volledig de burgers en lichamen van Israëlische soldaten die momenteel in handen zijn van Hamas.

In reactie op de resolutie heeft de VN-afgezant Danny Danon van Israël een amendement voorgesteld, ondersteund door de vertegenwoordiger van de VS bij ECOSOC, ambassadeur Kelley Eckels Currie, die Hamas vroeg onmiddellijk de Israëlische burgers vrij te laten en de lichamen van de soldaten terug te geven.

Door het amendement voor te stellen, zei Danon: “Vier jaar lang heeft Hamas de lichamen van Israëlische soldaten achtergehouden en hun families informatie onthouden over hun situatie in strijd met het internationale recht … De VN moeten de misdaden van de terroristische organisatie Hamas veroordelen en oproepen tot de onmiddellijke vrijgave van de lichamen van soldaten en burgers die in Gaza worden vastgehouden.”

Na de stemming zei ambassadeur Danon: “Zelfs als de VN keer op keer faalt, om Hamas te veroordelen, veranderen de regels van het spel. Deze flagrante anti-Israël-beslissingen worden niet getolereerd en we zullen blijven reageren met tegenvoorstellen. Vandaag ging het uiteindelijk om de misdaden van Hamas, iets wat we de Verenigde Naties niet zullen laten vergeten.”

Soldaat Hadar Goldin, één van de door Hamas gegijzelde Israëliërs


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “UN Passes EU Condemnation of Hamas Withholding Israeli Soldiers’ Bodies” van 25 juli 2018 op de site van The Jewish Press

4 gedachtes over “Opmerkelijk: Europese Unie veroordeelt Hamas voor het gijzelen van soldaten en burgers

  1. Is er iemand wakker geschrokken in de EU ??? de Eu is met allerlei giften, subsidie’s en verbale vergoeilijking nog steeds een van de grootste hamas-sponsors !!! beter kunnen ze ook abu mazen veroordelen voor zijn niet aflatende stroom ophitsing en verheerlijking van geweld ; maar dat gaat waarschijnlijk een straatje te ver voor de EU bruine hemden !!

    Like

  2. Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

    Europa blijft UNWRA/Hamas steunen en blijft ‘neutraal (in het beste geval) bij de meeste anti Israel stemmingen in de UN.

    Deze stemming laat zien hoe onbetrouwbaar Europa werkelijk is als ‘bondgenoot & vriend’…….totaal onvoorspelbaar en redenerend naar de waan van de dag want volgende keer kan ze om dezelfde redenen anders stemmen.

    Like

Reacties zijn gesloten.