Oostenrijks FPÖ boegbeeld: ‘Joden moeten zich registreren om kosjer vlees te krijgen’

Een voorstel van een boegbeeld van de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ), Gottfried Waldhäusl, omtrent de verkoop van kosjer vlees, dat werd gepubliceerd in de Wiener Zeitung (Angriff auf die Religionsfreiheit?), heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt in Oostenrijk. Waldhäusl beweert dat hij alleen dierenrechten in Oostenrijk wil beschermen.

Volgens Waldhäusl, die sinds 22 maart j.l. in de provincieraad van Neder-Oostenrijk zetelt, zouden alleen individuen die als Joden geregistreerd staan ​​en degenen die kunnen bewijzen dat ze regelmatig koosjer eten, via een speciaal certificaat in staat zijn koosjer vlees te kopen in zijn wijk.

Dit is een aanval op de vrije uitoefening van religie.

Wat zal de volgende stap zijn?

De kansen dat het voorstel van het parlementslid van de Vrijheidspartij (FPÖ) wordt goedgekeurd, lijken beperkt, deels omdat het registreren van een individuele religie in strijd is met hun recht op privacy in Oostenrijk.

Een misselijk gevoel
Maar dat feit lijkt de zenuwen van de president van de Oostenrijkse Joodse Gemeenschap, Oscar Deutsch, niet te kalmeren. Zijn commentaar op het voorstel was: “Wat mij nog het meest beangstigt, is dat we het weer over lijsten hebben. En wanneer ze praten over een lijst van mensen die kosjer vlees mogen kopen, praten ze eigenlijk over een lijst met Joden die op een traditionele manier leven. Van zoiets krijg ik maagpijn.”

Wie de kosjere slacht afschaft, maakt het traditioneel leven voor religieuze Joden geleidelijkaan onmogelijk. Heeft de autoriteit dat in gedachten? Niet echt. Want wie nog een stap verder denkt, weet, dat ook bij moslims er speciale slachtvoorschriften bestaan. De halal-slachting is weliswaar niet identiek, maar vergelijkbaar met de koosjere slachting. Dus het gaat waarschijnlijk om het verder beperken van de manoeuvreerruimte van moslims. Het inperken van de behoeften van Joden is dan enkel bijkomende randschade (collateral damage).

Vaak doen politici tegenwoordig een beroep op de christelijk-Joodse traditie van Europa. Tegelijkertijd moet er echter over gewaakt worden dat Joden en Jodinnen volgens hun tradities kunnen leven. En als, zoals dus in dit geval dat de belangen van de Joodse gemeenschap onder de radar komen, terwijl men in feite enkel wil dat moslims en moslimas zich volledig aan hier aanpassen en hun tradities moeten opgeven, dan is dat toch een vingerwijzing dat dit niet de juiste manier is.

Integratie betekent niet assimilatie. Noch voor Joden noch voor moslims.

De Vrijheidspartij (FPÖ), die lid is van de regerende coalitieregering van Oostenrijk, wordt geboycot door Israëlische functionarissen, ondanks dat er goede relaties bestaan tussen Israël en Oostenrijk. Israël is niet vergeten dat de naoorlogse leider van de FPÖ, Anton Reinthaller, een voormalig nazi-minister van Landbouw en een SS-officier was.

De huidige FPÖ wordt afwisselend beschreven als rechts-populistisch, nationaal conservatief, rechts-conservatief, rechts-nationaal en extreem-rechts. De partij is van oudsher onderdeel van het libertaire kamp, ​​met individuele leden die zich identificeren als nationale liberaal-culturele Duitsers en nationale conservatieven.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “1938 Revisited: Austrian Freedom Party Official Says Jews Should Register to Obtain Kosher Meat” van woensdag 18 juli 2018 op de site van The Jewish Press

♦ naar een artikel van Alexia Weiss “Angriff auf die Religionsfreiheit?” van 17 juli 2018 op de site van de Wiener Zeitung

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Joden vluchten weg uit Europa om behoud van Joodse identiteit veilig te stellen” van 4 juli 2018 [lezen]