Honderden Joodse gelovigen bezoeken de graven van de zonen van Aharon in Samaria

Ongeveer 400 Joodse gelovigen bezochten dinsdagavond 10 juli 2018 de stad Awarta om te bidden bij de graven van Elazar en Itamar, de zonen van Aharon, de eerste hogepriester van Israël. Het Graf van Eleazar bevindt zich in het Arabische dorp Awarta in Samaria, in een gebied dat wordt gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit. De graven zijn voortdurend het mikpunt van Arabisch vandalisme.

De grot wordt ook beschouwd als de begraafplaats van de 70 leden van het oorspronkelijke Sanhedrin (rabbijnse hof) die het recht handhaafden in Israël in de tijd van Mozes. Pinchas, de zoon van Elazar en de kleinzoon van Aaron, wordt ook verondersteld om daar begraven te zijn.

Aan de westkant van Awarta ligt het graf dat moslims toeschrijven aan Nabi Uzeir (de profeet Ezra de schrijver). De site werd bij herhaling gerepareerd omdat ze regelmatig zwaar beschadigd wordt door Arabische vandalen en besmeurd wordt met graffiti. De Palestijnse Autoriteit is bevoegd om de orde te handhaven in het gebied maar steekt geen vinger uit om Joods erfgoed te beschermen.

Het bezoek werd beveiligd door een regiment van de Kfir Brigade, een onderdeel van de Samaria Regionale Brigade. Samaria Brigade Regional Defense officier, majoor Shlomi Cohen zei “Het gebeurt niet dikwijls dat een beveiligde reis naar de graven van Elazar en Itamar plaatsheeft. Vanavond werd het bezoek aan Awarta begeleid door soldaten van de IDF, om geoarganiseerd gebed op de site mogelijk te maken.”

Die beveiliging is geen overbodige zaak. Tijdens het vorige bezoek op 20 januari 2018 werden tijdens de aankomst van de Joodse religieuzen bekogeld met stenen en projectielen. De veiligheidstroepen grepen in en verhinderden onmiddellijk dat het werpen van stenen werd voortgezet. Verschillende Arabieren werden toen gearresteerd en na verhoor weer vrijgelaten.

In 1235 beschreef rabbijn Yaakov Hashaliach in zijn boek over zijn bezoek aan Israël: “En het dorp Awarta aan de linkerzijde die naar Jeruzalem opklimt – daar is het graf van de priester Itamar, en het is een zeer aangename plaats.” De bijbelpassage in het boek Jozua (24:33) met de woorden: “En Elazar, de zoon van Aharon, stierf en zij begroeven hem op de heuvel van Pinchas, zijn zoon die hem op Har Ephraim was gegeven,” wordt verondersteld te verwijzen naar de locatie van Awarta.

Het IDF meldde dat zijn strijdkrachten een assortiment wapens in beslag namen in het Arabische dorp Yatta, in de buurt van Hebron. In totaal arresteerden veiligheidstroepen zestien gezochte terroristen ’s nachts voor verdenkingen van betrokkenheid bij terrorisme en het gooien van rotsblokken naar Joodse automobilisten.