Het is nu officieel: In Israël leven de meeste Joden van de wereld

Minister van Alijah en Integratie Sofa Landver (Yisrael Beitenu partij) zei maandag tegen de Knesset Immigration, Absorption and Diaspora Affairs Committee dat de grootste concentratie van Joodse mensen ter wereld zich in Israël bevindt. Meer dan zes miljoen Joden wonen in Israël, vergeleken met 5,7 miljoen in de Verenigde Staten.

Commissievoorzitter parlementslid Avraham Neguise (Likud) prees de prestaties van het Aliyah ministerie en zei dat het de missie van Israël is om alle Joden van de wereld terug naar hun thuisland te brengen. Minister Landver schreef het succes van haar ministerie toe aan samenwerking met het Joodse Agentschap, organisaties die de oliem bijstaan ​​(zoals Nefesh B’Nefesh) en de plaatselijke autoriteiten.

“We investeren veel in het aanmoedigen van Aliyah – we houden beurzen in de landen van herkomst, bieden potentiële immigranten persoonlijke begeleiding en hulp bij hun zoektocht naar werk, studies en huisvesting,” zei Landver, opmerkend dat 2017 een significante toename kende in het aantal Joden die naar Israël immigreren, evenals de terugkeer naar Israël van veel voormalige bewoners.

“We werken aan het verminderen van administratieve obstakels en we hebben het aantal beschikbare talen in servicecentra vergroot”, vertelde ze de commissie. “We hebben ook een toename gezien van het aantal olim dat zich vestigt in de Negev en Galilea (24% van alle nieuwe immigranten – 6.917 mensen – vestigden zich in deze regio’s in 2017, vergeleken met 4.307 nieuwe immigranten die zich in dezelfde regio’s vestigden in 2016), hebben we de hulp en begeleiding aan ondernemers verhoogd, en we hebben ook gezien dat het aantal door oliem-bedrijven geopende bedrijven is toegenomen en dat er sprake is van een aanzienlijke daling van delinquentie onder nieuwe tiener-immigranten.”

Directeur-generaal van het ministerie van Aliyah en Integratie, Alex Kushnir, benadrukte dat Israël vandaag de dag de thuisbasis is van ’s werelds grootste Joodse gemeenschap (meer dan zes miljoen Joden), gevolgd door de VS (5,7 miljoen), Frankrijk, het VK, Oekraïne, Rusland en anderen. Vanaf 2013 is de immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie enorm toegenomen.

Kushnir noemde in dit verband de uitbreiding van online-diensten voor de oleh, het opzetten van honderden klaslokalen voor het bestuderen van het Hebreeuws in het buitenland en het opzetten van een online ulpan (intensieve Hebreeuwse school), evenals gestaag groeiende blootstelling aan de mogelijkheid van Aliyah voor Joden die nog steeds in de Diaspora wonen. Kushnir vertelde over het contact dat zij hadden het afgelopen jaar met 76.000 personen die in aanmerking kwamen voor aliyah, met wie tot nu toe geen contact was gelegd – van wie naar schatting 8.000 (10%) al bezig zijn met het maken van alijah.

Ongeveer 70.000 jonge olim kwamen het afgelopen decennium in Israël aan en er is een aanzienlijke toename opgetreden sinds de oprichting van de Jeugdafdeling van het Ministerie. Daarnaast heeft het ministerie voorbereidende programma’s opgezet voor de IDF, gezorgd voor maandelijkse financiële steun aan ongeveer 5.000 oliem, het aantal academici verhoogd (in 2016 – 6.735 studenten, en in 2017 – 6.901), en trainingscursussen verzorgd voor tewerkstelling en stage (84% van de olim die deelnam aan de stagecursussen werkt al en 66% van hen werkt in hun beroep).

Kushnir beweerde dat 73% van de bedrijven die oliem openden na drie jaar overleefde, terwijl in de algemene populatie de statistiek slechts 58% bedraagt. Daarnaast zijn de beurzen voor oudere, nieuwe immigranten en olim die in de reservefaciliteit voor IDF hebben gediend, verdubbeld en is de steun aan olimverenigingen en -organisaties verhoogd. Bovendien is informatie voor de oleh op internet nu beschikbaar in de specifieke taal van de oleh. Van 245.235 olim die in de afgelopen 10 jaar in Israël aankwamen, maakten 29.228 aliya in 2017, van wie 7.239 terugkerende inwoners zijn.

Toenemend antisemitisme en Jodenhaat in uw land? Slechts één goed antwoord mogelijk:
Israël! Go to Israël! Go! Go! Go!

Ramat Gan City, Israël


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “It’s Official: Israel Has More Jews than Any Other Country” van 3 juli 2018 op de site van The Jewish Press

Een gedachte over “Het is nu officieel: In Israël leven de meeste Joden van de wereld

Reacties zijn gesloten.