Export van goederen uit Gaza naar Israël sinds 2014 meer dan vertienvoudigd

Plaatje hierboven: Aan de Israëlische grenspost van Kerem Shalom in het zuiden van Gaza: een vrachtwagen met hulpgoederen komt vanuit Israël de Strook binnengereden [beeldbron: Abed Rahim Khatib/Flash90]

Een Lavi verzoek om informatie over de vrijheid van informatie bracht aan het licht dat – afgezien van honderden vrachtwagens per week in de Gazastrook binnen te laten, waarvan de goederen in de haven van Ashdod worden geïnspecteerd, er sinds de oorlog in Gaza in 2014 meer dan een vertienvoudiging van de export van goederen uit de Gazastrook naar Israël is geweest.

Het aantal vrachtwagens dat Gaza passeerde via de grensovergang van Kerem Shalom naar de staat Israël in 2014 bedroeg 232, en dit aantal is gestegen naar 1.461 in 2015 en 2.680 in 2017. In de eerste helft van 2018 zijn al 1.728 vrachtwagens vanuit Gaza Israël binnengekomen .

De coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT) reageerde op Lavi’s onderzoek en zei dat er geen beperking is aan de identiteit van degenen die goederen naar Israël willen brengen, en dat het heel goed mogelijk is dat terroristische organisaties in Gaza handel drijven met Israëlische burgers.

De Lavi-organisatie heeft de namen gevraagd van de handelaren die gemachtigd zijn om goederen uit Gaza naar de staat Israël te importeren, waarop de COGAT heeft geantwoord dat zij niet over dergelijke informatie beschikten. “Er is geen lijst van geautoriseerde handelaren, aangezien er over het algemeen geen beperking is voor degenen die willen handelen [met Gaza]”, merkte COGAT op.

De Lavi-organisatie, die de gegevens openbaarde, zei in reactie dat ze de minister van Defensie Liberman oproepen om een ​​einde te maken aan de export van Gaza naar de staat Israël:

“Het is het recht van elke Israëlische burger om de lijst te kennen van merken die vanuit Gaza Israël binnenkomen en om te beslissen of ze producten uit Gaza willen consumeren. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de lijst met goederen die vanuit Gaza naar Israël worden geëxporteerd, niet transparant is gemaakt voor het grote publiek.”

Volgens COGAT worden de meeste goederen uit de Gazastrook naar Judea en Samaria gestuurd, kennelijk naar de Arabische bevolking die daar woont. Van de ongeveer 8.000 vrachtwagens die de Gazastrook verlieten in de afgelopen drie en een half jaar, waren minder dan een derde (2.665) bestemd voor adressen binnen de groene lijn Israël.

De belangrijkste grondstoffen die het afgelopen jaar vanuit Gaza zijn geëxporteerd, zijn landbouwproducten (3.260 ton) en ijzerschroot (4.273 ton). Andere goederen die vanuit Gaza worden verzonden, zijn textiel, voedsel en meubels.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “Revealed: No One Monitors Thousands of Trucks Entering Israel from Gaza” van 2 juli 2018 op de site van The Jewish Press