Bronzen munt ontdekt uit het jaar 69 na Chr., de tijd van de eerste Grote Revolte

Net als de Drie Weken tussen de 17de van Tamuz en de 9de van Av zijn begonnen, is een bronzen munt uit het vierde jaar van de Grote Revolte tegen de Romeinen ontdekt door het archeologische zeefproject in het Nationaal Park Emek Zurim, bericht Stad van David.

De bron van de grond zijn de opgravingen geleid door de Israel Antiquities Authority in het National Park City of David, onder toezicht van archeoloog Eli Shukrun. De munt, geslagen door Joden in het jaar 69 na Chr., vlak voor de vernietiging van de Tweede Tempel, toont de woorden “Voor de verlossing van Sion” in oud Hebreeuws schrift, met een afbeelding van een beker onder de inscriptie.

De achterkant van de munt heeft een afbeelding van de vier soorten en de woorden “Jaar Vier” – en verwijst opnieuw naar het vierde jaar van de Joodse rebellie tegen de Romeinen. Slechts een korte tijd daarna, in het jaar 70 na Chr. werd de opstand neergeslagen en werd het grootste deel van de stad, inclusief de Tweede Tempel, vernietigd.

“’De Joden hebben tijdens de hele periode van de opstand munten geslagen, maar in het vierde jaar van de vijfjarige opstand zien we dat in plaats van de woorden “Vrijheid voor Zion” de munten zijn geslagen met de woorden “Voor de verlossing van Zion”, legt Shukrun uit. “Het verschil tussen vrijheid en verlossing drukt de verandering uit die plaatsvond, zowel in hun denkwijze als in werkelijkheid van dat moment,” en hij voegde eraan toe: “Munten die werden geslagen in het tweede en derde jaar van de opstand zijn overvloedig en gemakkelijker te vinden, maar munten uit het vierde jaar zijn veel zeldzamer.”

De munten werden ontdekt als onderdeel van de ‘Archeologische Ervaring’ die aan het grote publiek wordt aangeboden bij het zeefproject van de stad David in het nationale park Emek Zurim. Het project nodigt kinderen en volwassenen uit om naar Emek Zurim te komen en door artefactrijke grond te zeven van opgravingen in het bezit van de Antiquities Authority in de Stad van David, evenals van grond die illegaal werd opgegraven door de Waqf op de Tempelberg.

De munt werd gevonden in het Nationale Park van de Stad David, in grond gewonnen uit een afwateringskanaal dat aan het einde van de Tweede Tempelperiode onder de hoofdstraat van Jeruzalem liep. Volgens de geschriften van Josephus Flavius, en gebaseerd op archeologisch bewijs, verborgen de laatst overgebleven Joodse rebellen van de Romeinen zich in deze afwateringsgracht.

“Het is mogelijk dat deze munt in de zak zat van een van de inwoners van Jeruzalem die zich verborgen hield voor de Romeinen in de tunnels onder de straten van de stad,” zei Shukrun, “of misschien is hij gevallen uit de hand van iemand die door de straten van Jeruzalem liep meer dan 2000 jaar geleden, en rolde in de afwateringskanaal.”

[*] De eerste Joods-Romeinse oorlog (66-73 n.Chr.), soms de Grote Revolte genoemd, was de eerste van drie grote opstanden van de Joden tegen het Romeinse Rijk. De eerste Joods-Romeinse oorlog vond voornamelijk plaats in de provincie Judea ; de tweede was de Kitos Oorlog in 115-117, die voornamelijk plaatsvond in de diaspora (in Cyprus, Egypte, Mesopotamië en slechts marginaal in Judea; en de derde was de opstand van Bar Kokhba van 132-136 n. Chr. geconcentreerd in de provincie Judea.

Op de Triomfboog van Titus in Rome is een basrelief te zien die een Romeinse triomfantelijke processie voorstelt waarin Romeinse overwinnaars Joodse voorwerpen met zich meevoeren, die zij zonet geroofd hebben uit de Tweede Tempel in Jeruzalem. In 70 na Chr. veroverden de Romeinen olv Titus Jeruzalem en vernielden de Tweede Tempel op de Tempelberg. Dit basrelief is te zien aan de binnenzijde van de Boog of Triomfboog van Titus die in 82 na C. werd opgericht om de verovering van het Heilig Land te herdenken en is te bewonderen aan de Via Sacra te Rome.


Bronnen:

♦ naar een artikel van David Israel “Three-Weeks Appropriate Discovery: Bronze Coin from the Great Revolt” van 1 juli 2018 op de site van The Jewish Press

Een gedachte over “Bronzen munt ontdekt uit het jaar 69 na Chr., de tijd van de eerste Grote Revolte

  1. De archeologie laat ons zien dat de tempelberg Joods is en zal blijven, Oost-Jeruzalem is voor de Jood dan ook waar de Heiligste plaatsen staan en die zullen ze nooit afgeven!!

    Like

Reacties zijn gesloten.