Onbekend maar niet vergeten: De ‘Schindler’ van El Salvador die 25.000 Joden redde

Plaatje hierboven: José Castellanos Contreras redde 20 keer meer Joden dan Oskar Schindler. Iedereen zou zijn verhaal moeten kennen [beeldbron: Aish.fr]

Hij kreeg de bijnaam ‘Oskar Schindler van El Salvador’, maar José Castellanos redde minstens 25.000 Joden, twintig keer meer dan de beroemde Duitse industrieel. Het is tijd dat zijn verhaal beter bekend wordt bij het grote publiek.

Geboren in 1893 in El Salvador, Midden-Amerika, ging Jose Castellanos (ook wel bekend onder zijn  andere familienaam Contreras) in het leger, werd uiteindelijk kolonel en groeide uit tot onderstafchef van het Salvadoraanse leger. In 1938 werd hij naar het buitenland gestuurd, en ging aan het werk in het consulaat van El Salvador in Liverpool, Engeland, en opende vervolgens het nieuwe consultaat van El Salvador in Hamburg, Duitsland.

De kleinzonen van kolonel Castellanos, Alvaro en Boris Castellanos, die de geschiedenis van hun grootvader onderzochten en een documentaire over hem maakten getiteld “De Redding“, gaan ervan uit dat de antifascistische gevoelens van kolonel Castellanos hem ertoe gebracht hebben om zich te verzetten tegen de tirannieke autocraat van El Salvador van dat moment, generaal Maximiliano Hernandez Martinez, die aan de basis ligt van zijn overplaatsting naar het buitenland. Ze wilden hem weg uit El Salvador. Maar wat de reden ook was dat de Salvadoraanse regering kolonel Castellanos naar Europa stuurde, zijn overplaatsing zou uiteindelijk de levens te redden van ten minste 25.000 Joden.

In Duitsland was kolonel Castellanos geschokt door wat hij zag. Een reeks strenge anti-joodse decreten verbood de Joden om in veel beroepen te werken, naar school te gaan, of om bepaalde openbare ruimtes in het hele land te bezoeken. Antisemitisme was toen de norm.  In de nacht van 9 op 10 november 1939 drongen bloeddorstige menigten de straten van Duitse steden binnen, waarbij Joden werden geslagen en gedood en Joodse huizen en bedrijven werden geplunderd, vernield en afgebrand. Tijdens die “Nacht van het Gebroken Kristal” (Reichskristallnacht), zoals die later bekend raakte, werden honderden Joden gedood en ongeveer 30.000 werden gedeporteerd naar de concentratiekampen.

Ondanks de wanhopige behoefte van de Joden om Duitsland te verlaten, weigerde El Salvador, zoals de meeste landen, visa af te geven die de Joden zouden toestaan ​​te emigreren en zo hun leven te redden. In 1939 schreef kolonel Castellanos een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken van El Salvador waarin hij het lot van de Duitse Joden beschreef en smeekte hem om visa voor hen uit te vaardigen. De pleidooien van kolonel Castellanos vielen in dovemansoren en hem werd verteld dat het verboden was om hen te helpen.

In 1942 werd kolonel Castellanos overgeplaatst naar Genève en stond er aan het hoofd van het consulaat-generaal van El Salvador. Ter plekke besloot hij de bevelen naast zich neer te leggen en begon hij de wanhopige Joden te helpen. Kolonel Castellanos’ eerste verzetsdaad was om zijn vriend, een Hongaarse Joodse zakenman genaamd Gyorgy Mandl, te redden. De laatste ruilde zijn naam in voor de meer Spaans klinkende George Mandel-Mantello en werd gebombardeerd tot eerste secretaris van het consulaat van Genève, een post en een fictieve titel uitgevonden door kolonel Castellanos. Castellanos gaf certificaten uit van Salvadoraanse nationaliteit aan Mandel-Mantello en zijn familie, die hem van potentiële deportatie redden.

Kort daarna beloofden kolonel Castellanos en zijn eerste secretaris Mandel-Mantello om Salvadoraanse visa en paspoorten uit te geven aan andere Europese Joden, identificerend hen als burgers van El Salvador. Terwijl vergelijkbare visa voor andere Latijns-Amerikaanse landen werden gekocht en verkocht voor echte fortuinen op de zwarte markt, liet kolonel Castellanos zich nooit betalen voor de waardevolle Salvadoraanse identiteitspapieren die hij had uitgegeven.

Naarmate de oorlog vorderde, realiseerden kolonel Castellanos en de heer Mandel-Mantello zich dat ze niet snel genoeg meer visa konden afleveren om de vele wanhopige joden te redden die het leven dreigden te verliezen. Ze hebben in het geheim meer dan 13.000 certificaten van Salvadoraans staatsburgerschap verspreid, elk van deze waardevolle documenten die de bescherming van een heel gezin garanderen.

Duizenden Europese Joden zonder enige connectie met El Salvador werden van de ene op de andere dag staatsburgers van het kleinste land in Midden-Amerika, wat hen bescherming bood tegen arrestatie en deportatie. Aanvankelijk werden deze certificaten gesmokkeld naar Joden die in Frankrijk woonden; Uiteindelijk werden ze ook naar Joden gestuurd die in het geboorteland Hongarije van de heer Mandel-Mantello woonden. Kortom, Joden uit Polen, Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Tsjechoslowakije waren inwoners van El Salvador. Kolonel Castellanos gebruikte zijn diplomatieke positie om sceptische Zwitsers en andere functionarissen ervan te overtuigen dat Salvadoraanse burgerschapsdocumenten in feite authentiek waren.

Het Salvadoraanse staatsburgerschap stond Europese Joden toe om de bescherming van het Internationale Rode Kruis te ontvangen, wat de rechten van burgers van neutrale landen tijdens de oorlog garandeerde. In 1944 vroeg kolonel Castellanos het Zwitserse consulaat in Boedapest om ook Salvadoraanse belangen te vertegenwoordigen, en al snel werkte het Zwitserse consulaat in Boedapest om de rechten van deze nieuwe Salvadoraanse ‘burgers’ te behouden en hen te beschermen tegen massale arrestaties gericht op de andere Hongaarse Joden.

In 1944, na twee jaar clandestien werk om duizenden visa’s, paspoorten en burgerschapsvergunningen af ​​te geven, kreeg kolonel Castellanos eindelijk toestemming van de Salvadoraanse regering om openlijk zijn levensreddende humanitaire inspanningen na te streven. Hij en de heer Mandel-Mantello verhoogden het aantal papieren dat ze hadden gedrukt en vonden uiteindelijk een bondgenoot in Boedapest: Carl Lutz, vice-consul van de Zwitserse legatie in de Hongaarse hoofdstad.

Met de hulp van Lutz gaf El Salvador duizenden notariële documenten op officieel niveau uit, die het burgerschap en de bescherming van Joden in Hongarije, Polen en andere Europese landen garandeerden, waar ze anders zouden zijn overleden. Terwijl het gerucht ging dat deze Salvadoraanse visa in Hongarije waren verspreid, verplaatste Carl Lutz zijn drukapparatuur naar een verlaten glasfabriek, waar hij meer ruimte had om snel Salvadoraanse staatspapieren te produceren. In totaal wordt geschat dat tussen de 30.000 en 50.000 Joden werden gered door wat sommigen de “El Salvador Action” van de Tweede Wereldoorlog noemen.

Na de oorlog leidde kolonel Castellanos een discreet bestaan, waarbij hij zelden zijn heldendom in oorlogstijd opriep. In 1972 vond de schrijver Leon Uris het spoor van José Castellanos die nu met pensioen was, en in 1976 gaf de voormalige kolonel zijn enige interview over zijn activiteiten tijdens de oorlog in een kort interview op de radio. Na zijn toewijzing aan Londen na de Tweede Wereldoorlog, keerde José Castellanos terug naar huis en ging met pensioen; hij stierf in 1977 in San Salvador.

Frieda Garcia, de dochter van Castellanos, herinnert zich de rol die haar vader speelde tijdens WOII en maar zelden sprak over de duizenden levens die hij had gered: “Elke keer als ik hem ondervroeg, vertelde hij me dat hij had niet iets anders had gedaan dat een andere persoon in zijn plaatst ook niet zou hebben gedaan,” herinnert ze zich.

In 1999 heeft de gemeente Jeruzalem kolonel Castellanos geëerd door een communicatiekanaal in de Givat Masua wijk te noemen naar hem als “Ré’hov El Salvador” en bedankten de kleindochters van kolonel Castellanos die de ceremonie als eerbetoon bijwoonden en trots waren over de heldenmoed van hun grootvader. In 2010 werd kolonel José Arturo Castellanos Contreras door de Yad Vashem in Israël geëerd en zijn naam toegevoegd aan de “Rechtvaardige onder de Volkeren” en werd een boom ter ere van hem geplant.

In 2012, toen kolonel Castellanos postuum werd geëerd door de Anti Defamation League (ADL), benadrukte zijn dochter Frieda Castellanos de Garcia dat het belangrijker dan ooit is om de erfenis van zijn vader te herinneren. “Deze verhalen moeten verteld worden”, adviseerde ze. “Sommige wereldleiders ontkennen het verhaal van de Holocaust. De enige manier om de gruwel van een andere holocaust te vermijden, is mensen laten weten dat het allemaal echt heeft plaatstgevonden.”


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dr. Yvette Miller “Inédit : Le « Schindler » du Salvador qui sauva 25 000 Juifs” van 24 januari 2018 op de site van Aish France

9 gedachtes over “Onbekend maar niet vergeten: De ‘Schindler’ van El Salvador die 25.000 Joden redde

 1. Over KLAUS BARBIE,…de ‘SLAGER van LYON’ zijn 2 boeken bekend, : ‘ HET BARBIE DOSSIER’ van div. schrijvers, uitg. A.W.Bruna & Z’n. Utrecht/ Aartselaar, isbn 90.229.5366.1 . (‘Vijf journalisten ontzenuwen het mysterie achter ‘De Slager van LYON”, wie was deze ex-GESTAPO Hauptsturmfuhrer ,..welke duistere rol speelde hij in Nederland en in hoeverre heeft. de CIA…met zijn ontsnapping te maken gehad?’……………Het tweede boek:’KLAUS BARBIE..een NAZI in dienst van de …VS’…….’UNCENSORED EYEWITNESS ACCOUNT’ ……..van Erhard Dabringhaus,…uitg. Batteljee & Terpstra Uitgeverij , Leiden, isbn 90.6774.01.01. …………..( KLAUS BARBIE regisseerde de PUTSCH van Cocaine-generaals : BOLIVIA. …………..Nazi-v.luchtlijnen: RAT- LINE,…….Rode Kruis…….Gehlen- organisatie, …….ODESSA!…………..Verschillende misdadigers waren LID van het …..’..THULE-GENOOTSCHAP’…….”(‘de meeste v.d.verhalen van allerlei aard over HITLERS belangstelling in, of identificatie met het occultisme kunnen we buiten beschouwing laten. Er was echter een merkwaardige schakel tussen de voorgeschiedenis van het nationaal-socialisme en. Pohls afsplitsing v.d. OdG. In 1918 werd in Munchen een heel klein groepje ,dat zich het THULE Genootschap noemde ,gevormd om de occulte betekenis te bestuderen, die aan het oude runenschrift en aan de runen-symboliek werd toegeschreven.Een v.d. vooraanstaande leden was een fascinerende avonturier die zich. Baron. Rudolph VON Sebottendorf* (1875-1945) noemde. …De baron die doorkneed was in alle vormen van OCCULTISME. werd in juni 1918 tot hoofd van Pohls nieuwe Beierse Provincie gebombardeerd en hij gebruikte de naam van het THULE Genootschap als dekmantel voor zijn activiteiten in de ORDE. der GERMANEN.~*…….bron: ELSEVIERS encyclopedie v.h.occultisme en parapsychologie, pag. 72.<<<<<<<

  Like

 2. ‘Het BOEK DER KAMPEN’ van Ludo van ECK! Uitg.KRITAK! LEUVEN! Isbn 90.6303.026.6 verhaalt op de pagina 11:,”Am Mittwoch,dem 22 Marz 1933, wird in der Nahe von DACHAU das erste KONZENTRATIONSLAGER geoffnet. Es hat ein Fassungsvermogen von 5000 Menschen. Wir. haben. diese Ausmasse ohne RUCKSICHT auf kleinliche Bedenken getroffen in der Uberzeugung, damit zur Beruhigung der nationalen Bevolkerung und in ihrem Sinne zu handeln’. …….
  Heinrich Himmler, Kommisarischer Polizeiprasident der Stadt Munchen……………Deze >>bekendmaking>> verscheen op 21 maart 1933 in de <>. Daarmee was het eerste. officiele nazi-concentratiekamp opgericht.***

  Like

 3. In het boek ‘ KLAUS BARBIE, Een. NAZI In dienst van de VS’ pag.121: BARBIE ..niet de enige SS-chef in…AMERIKAANSE LOONDIENST’.en op pag. 68, bijv. ‘Prof. Augsburg ,voormalig SS-officier , medewerker v.h.beruchte WANNSEE – Instituut,dat een grote rol speelde in de zogenaamde ‘definitieve oplossing’ van het ‘Jodenvraagstuk’. Op pag. 69: het Oostinstituut van 1941 tot 1943 in Konigsberg bijeen kwamen om een geschikte methode te ontwikkelen voor de VERNIETIGING van de RUSSISCHE BEVOLKING na de Duitse overwinning., leden van dit instituut waren VOORNAMELIJK …HOGE SS- OFFICIEREN! benoemd door Heinrich Himmler……………Aan het einde v.d.2e Wereldoorlog had de SS alleen al een sterkte van…580.000, ( vijfhonderdtachtigduizend ) !! man…( pag 39, ‘Het BARBIE DOSSIER, HET VIERDE REICH! div.auteurs, uitg .AWBruna& Zoon, Utrecht/Aartselaar.***

  Like

 4. Aangezien MEN niet op de hoogte schijnt te zijn dat HOE of WAT er zich in de concentratiekampen , in Duitsland, POLEN, zelfs ( minder bekend?) in Rusland afspeelde, en ondanks dat er bewijzen bestaan, …….MEN. beweert, vergelijkt, Israel ten opzichte van Palestijnen,, met het behandelen van de Joden …IN… concentratiekampen, dat absoluut NIET. vergelijkbaar is!, LEES het volgende: …….de boeken …’DER SS- STAAT, das System der DEUTSCHEN Konzentrationslager’ van Eugen KOGON, uitg. W.Heyne. Verlag, Munchen. Isbn 3.453.00671-2 ……….MET namenregister!……………….EN 2 boeken ‘ANATOMIE des SS-STAATES’ div. . Auteurs,.. uitg. Deutscher Taschenbuch Verlag,isbn.3.423.02915.3
  En isbn.3.423.02916.1 . ………………..DE NAZI’S deinsden er NIET voor terug …….de GESCHIEDENIS te VERVALSEN! , EN deinsden OOK niet ervoor terug …….MET HULP, ( o.a. VATICAAN! GEHLEN organisatie, DESSA, e.a. ) te vluchten, EN..niet alleen .in ARABISCHE LANDEN ! neer te strijken!) ……., maar ook in ZUID-AMERIKA en andere delen v.d.wereld verspreid op z’n minst 40.000! …….(MET natuurlijk hun NAZI-OVERTUIGING…: DUITSERS-UBERMENSCHEN!……..***

  Like

 5. Bij toeval zag ik v.an een palestijnse terreurgroep febr. 2016….’MESSEN INTIFADA’, met de afbeelding van 2X 3 palestijnse jonge mannen, plus ernaast een? Of twee? ..voorbereiders, ter africhting voor geestelijke . en lichamelijke conditie , met de bedoeling…totale AFHARDING van deze ‘terroristen’…( in spe)…………….Aangezien het boek van KIRST’ …’DE. NACHTEN..VAN. DE. LANGE. MESSEN’ M.i.behoorlijke overeenkomst vertoont, hier beknopt overzicht van dit boek,…….’De nachten van de lange messen’: …’ jaren 70 . In Lugano wordt een man vermoord. Het politieonderzoek leidt naar het verleden van het slachtoffer en de moord lijkt politieke achtergronden te hebben. Wat DAN. aan het licht komt,zijn enkele van de …bestbewaarde geheimen van het DERDE. RIJK: de gewelddaden,de executies,de politieke moorden en de laaghartige machinaties die VOOR het uitbreken v.d.Tweede Wereldoorlog door de lange hand v.h. Fascisme werden uitgevoerd……………Deze aangrijpende roman toont de weerzinwekkende mentaliteit van de mannen die in opdracht van hun meerderen ontstellende wreedheden begingen en zich verscholen achter het argument: BEFEHL ist BEFEHL………..auteur H.Kirst. Uitg. De Boekerij-Amsterdam, isbn 90.225.0904.-4 …………..waaronder o.a, op,pag .172′ het door de Fuhrer uitgedachte euthanasieprogramma, daaronder vallende als staatspolitieke noodzakelijke uitroeiing van erfbiologische patienten , b.v.epileptici,lijntrekkers, zedendelikwenten,pacifisten,geestelijk gestoorden,………EN ….. niet te vergeten wat ‘organisatie …LEBENSBORN’ betekende:.een speciale stichting v.d.SS. ,met de gedachtengang : het zuivere hoogwaardige ras moet bewust worden, en doelbewust wetenschappelijke verwekking van RASEIGEN NAKOMELINGEN!!*

  Like

 6. Wat wilt u eigenlijk zeggen/ duidelijk maken? Shapira.
  Vooral uw slotzin is van een laag allooi!

  Like

 7. Ondanks ALLE informatie WAT eigenlijk PALESTIJNEN zijn, ( een mengelmoes van volk) die, toen OVERBLIJVENDE JODEN uit de concentratiekampen terugkeerden naar hun EIGEN LAND, dat ze in het jaar 33? …gedwongen werden te verlaten’………dat vreemde volk zich PALESTIJNEN noemende islamieten , , uit diverse omringende staten afkomstig: wetende dat de Joden …OPNIEUW HUN EIGEN JOODSE LAND, veelal verwaarloosd, desalniettemin behoorlijke prijzen ‘mochten’ betalen per ha, bij aankoop! … opnieuw gingen , ontginnen etc. en deze binnendringende islamieten onder mom van ‘gastarbeiders’ nestelden , in de NIEUW-herstelde JOODSE staat!.

  Like

 8. Niet door mij hoor, Shapira. Zowel mijn vader als mijn vader als mijn grootvader konden leven door de inzet, welwillendheid van anderen. Ik vergeet echt niet.

  Like

 9. Zolang er geen Hollywood film van gemaakt word gaan al deze verhalen verloren.

  Maar verhalen over geredde Joden uit de Holocaust hebben vandaag geen prioriteit meer (“tenslotte is door hen het palestijnse volk van zijn historische staat beroofd”).

  Het “nazi gedrag van Israel” t.o. arme palestijnen” is vandaag de hot topic.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.