Nieuwe Roemeense wet op antisemitisme aangenomen met eenparigheid van stemmen

Plaatje hierboven: De Holocaust in Roemenië: de uitroeiing van ca. 380.000–400.000 Roemeense Joden door het met de nazi’s collaborerende regime van maarschalk Ion Antonescu (1882-1946) in de gebieden die onder de controle stonden van Roemenië zoals Bessarabië, Bukovina en Transnistrië. Van de 728.115 Roemeense Joden in 1930 bleven er in 2011 nog 3.271 over beeldbron: Inquiries]

De Roemeense Kamer van Afgevaardigden heeft met eenparigheid van stemmen een wetsvoorstel goedgekeurd waarin strafrechtelijke sancties worden opgenomen voor antisemitische daden. Het voorstel werd in recordtijd aangenomen, nadat het bij het Permanent Bureau van de Kamer was ingediend en twee dagen later in de plenaire vergadering werd aangenomen. Slechts één parlementslid onthield zich van de stemming.

De nieuwe wet introduceert sancties van gevangenisstraffen tot drie jaar voor het promoten van antisemitische ideeën, voor het gebruik van antisemitische symbolen in het openbaar, evenals voor het maken, verkopen, verspreiden of vasthouden met de bedoeling ze te verspreiden, tot vijf jaar voor distributie of publicatie van antisemitisch materiaal op alle mogelijke manieren, en maximaal tien jaar voor het initiëren, opzetten, aansluiten of ondersteunen van een antisemitische organisatie.

De nieuwe wet neemt ook de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme aan, na de aanneming ervan door de Roemeense regering in 2017. De wetgevende initiatiefnemer van de wet was parlemntslid Silviu Vexler.

In de toelichting legt de Kamer van Afgevaardigden uitvoerig uit waarom de nieuwe wet moet worden aangenomen: “het invoeren van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van antisemitisme komt ook voort uit het feit dat publieke verspreiding van antisemitische ideeën, opvattingen en doctrines, alsook van antisemitische symbolen of materialen, op internet en via sociale netwerken, niet konden worden overwonnen door middel van de huidige wetgevende middelen. Tegelijkertijd moet de bevordering van de strijd tegen antisemitisme in een bredere context worden beschouwd, naast de strijd tegen onverdraagzaamheid, discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat, enz.”

“Het is belangrijk op te merken dat in 2018 80 jaar zijn verstreken sinds de invoering van raciale en antisemitische wetten in Roemenië de katalysator was voor de Holocaust op Roemeens grondgebied, en de goedkeuring van de bovengenoemde wet zowel een essentieel wetgevend instrument als een uitdrukking van het sterke politieke engagement om vastberaden op te treden tegen alle vormen van manifestatie van deze perceptie, gebaseerd op haat tegen Joden,” voegt het Memorandum eraan toe.


Bronnen:

♦ naar een artikelNew Romanian Law on antisemitism adopted unanimously” van 25 juni 2018 op de site van The European Jewish Congress (EJC)

6 gedachtes over “Nieuwe Roemeense wet op antisemitisme aangenomen met eenparigheid van stemmen

 1. Tja, Israel heeft een groot potentieel aan super- intelligentsia, …bovendien: gas- en aardolieontdekkingen,en …….eerste levensbehoefte…..,WATER!….*~*~*~*~*~*~*~

  Like

 2. SAmenvattong van het BOEK ‘FROM. TIME. IMMEMORIAL’ Van Joan Peters. …….geschreven door de helaas overleden dhr G. PHilip MOK, ……..’ Joan Peters is een Amerikaanse publiciste die bijdragen heeft geschreven voor bladen als Harper’s, The New Republic, The New Leader en Commentary. Het soort journalistiek dat zij bedrijft heet investigative journalism oftewel wel onderzoekende journalistiek….Na de Jom KIPOEROORLOG in .1973 ging zij naar Libanon om daar haar verslaggeving voort te zetten,die zij op dat ogenblik bedreef voor het tv- station CBS. Na een interview met een van de kopstukken van de PLO, die toen nog breeduit in Beiroet zetelde, werd zij meegetroond naar een aantal Palestijnse vluchtelingenkampen ,waar kinderen. Kalasjnikovs en ander wapentuig telden op de planken van een magazijn dat bestemd heette voor de opslag van. ” ziekenhuismateriaal”. Toen zij dat
  zag, zo schrijft zij in haar boek ‘From Time Immemorial’, “realiseerde ik mij ten volle. hoe unfair en futiel deze eeuwige
  vluchtelingenkampen waren. Het was 1974, tweeenhalve decade
  na de oorlog tegen Israel als staat: sedertdien waren verschillende Arabisch- Israelische oorlogen gestreden, en deze meelijwekkende , tot slachtoffers gemaakte mensen waren nog steeds vluchtelingen,met wapens als voorgeschreven recept tegen hun collectieve wonde”. Waar waren hun burgerrechten , schrijft zij
  met de nadruk op het woordje hun. Waarom waren de Arabische vluchtelingen, andere dan refugees in andere delen van de wereld, nog niet gerehabiliteerd maar nog immer in kampen? Het was een legitieme vraag en het is niet verwonderlijk dat iemand die zichzelf een dergelijke vraag stelt, op onderzoek uitgaat. De resultaten van haar onderzoek heeft zij met mededogen voor de ontwortelden,opgeschreven in voornoemd boekwerk, in ( nog?) niet bestaande vertaling getiteld Sinds onheuglijke tijden, …Uitgave : Harper &. Row,New York. Om te beginnen keek zij er zeer van op dat de groep die sinds 1948 wordt aangeduid als ” de vluchtelingen in het Midden-Oosten”, niet de enige groep was ; dat er in dezelfde periode een nog. groter aantal Joodse vluchtelingen uit. de. ARABISCHE wereld. ISRAEL. heeft bereikt. Zoekend in de archieven van de VERENIGDE NATIES ontdekte zij dat er vrijwel geen melding van deze Joodse vluchtelingen, uit Irak, Jemen, Egypte, Marokko, Libie , etc. in de officiele annalen te vinden was. Zij vond wel iets anders. Zij ontdekte dat speciaal ten behoeve van de vluchtelingen uit. het voormalige Palestina de definitie van wie en wat een vluchteling is, werd ” AANGEPAST”. Normaal gesproken wordt in de wereld iemand als vluchteling aangemerkt als hij wordt genoopt zijn permanente woonstede te verlaten en hij elders dakloos als displaced person hulp van node heeft. Speciaal ten behoeve van de vluchtelingen uit wat omschreven werd als Palestina, werd de clausule bedacht dat als vluchteling voortaan zou gelden ” eenieder die 2 jaar voor de uitroeping van de staat Israel in Palestina verblijf hield”. Waarom was dat nodig, zo luidde de vraag die in het hoofd van Joan Peters bleef hameren. Zij beschrijft ,hoe de BRITTEN voor en in en na de tweede wereldoorlog joodse immigratie in het toenmalige Palestina aan banden hebben gelegd en erger dan dat. En zij beschrijft hoe in diezelfde periode zich een. fenomeen heeft voorgedaan dat tot op de dag van vandaag in de Arabische wereld normaal is. Arabie kent,anders dan Europa,geen taalbarriere voor wie er van het ene land naar het andere wil trekken. In tal van Arabische streken heerste,en heerst ,want er is minder veranderd dan wenselijk zou zijn, grote armoede. Dus was het niet vreemd dat wie werken wilde, daarheen trok waar werk gevonden kon worden.
  Vandaag is IRAK een dergelijk immigratieland. Meer dan een. miljoen Egyptenaren vinden er hun brood; ze zijn er extra nodig omdat Irak nog immer gewikkeld is in de ellendige Golfoorlog met Iran, een strijd die Bagdad overigens als agressor zelf is begonnen. Tienduizenden Egyptenaren werken vandaag ook in Jordanie . Zouden, indien de Golfoorlog rampzalig zou aflopen voor Irak, de daar nu werkende Egyptenaren tot vluchtelingen kunnen worden, om tientallen jaren later nog steeds als Arabische ” wapens” tegen Iran in door de Verenigde Naties gefinancierde kampen als ” Iraakse vluchtelingen” aangemerkt te worden? Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk nee: zij zouden naar Egypte terug kunnen keren. Maar of zij daaraan ook de voorkeur zouden geven indien er een inkomen en verzorging van VN-zijde tegenover gesteld werd? Joan Peters heeft ontdekt hoe de zojuist met betrekking tot Irak fictief beschreven ontwikkeling zich met de vluchtelingen uit Palestina wel degelijk heeft voorgedaan. Er was geen “Palestijns volk ” in het verleden. De BRITTEN hebben in dezelfde periode dat zij Joden de toegang tot Palestina ontzegden, en. zelfs…overlevenden uit HITLERS concentratiekampen op CYPRUS achter prikkeldraad sloten. Arabische emigratie naar Palestina niet alleen oogluikend toegelaten maar zelfs bevorderd. Een zeer groot percentage v,d.zogeheten Palestijnse vluchtelingen, niet allemaal natuurlijk, was helemaal niet. ” sinds onheuglijke. Tijden” uit Palestina afkomstig, maar werd gevormd door Egyptenaren,Syriers en wat niet al. Ik vind het boek van Joan Peters verbazingwekkend, niet vanwege de feiten die zij memoreert; niet omdat zij meldt hoe het vluchtelingenprobleem kunstmatig is en kunstmatig in stand is en wordt gehouden. Maar wel omdat de wereld ZO evident de feiten pleegt te verdoezelen dat ze te boek gesteld,een trouvaille lijken. ” Joan Peters heeft de valse historie rechtgezet”, heeft Nobelprijswinnaar Saul Bellow opgemerkt. Zo is het.*~*~*~*~. door G.Philip Mok, z.l. in het NW. ISR. WEEKBLAD :18.7.1986. *~*~*~*~*~*~*~

  Like

 3. Zeer informatief boek van Werner Keller:’ EN ZIJ WERDEN VERSTROOID ONDER ALLE VOLKEN’ , uitg. LA RIVIERE & VOORHOEVE– ZWOLLE, ….Kok-Kampen …’De geschiedenis van het Jodendom na het Bijbelse Tijdvak.’ …….EN…..’FROM TIME…IMMEMORIAL’, …The origins of The ARAB- JEWISH CONFLICT OVER PALESTINE’ van JOAN PETERS. ‘ This book is a Historical event in itself’. ( isbn 06.0911288-X . ( dit boek is ALLEEN ) in de VS ‘verkrijgbaar, in specifieke boekhandels!!

  Like

 4. ‘A VANISHED WORLD’ is het boek van Roman VISHNIAC, …….met een voorwoord van Elie WIESEL……..uitg. Meulenhoff/LANDSHOFF , Amsterdam……..isbn 90.290.8244.5 …….: Het Nw ISR. Weekblad 19.4.2013 meldde het volgende: ‘Jonge Polen geen Joodse buren graag’…………… ‘ DE. GELE ..STER’ Is het boek van GERHARD SCHOENBERNER, …DE JODENVERVOLGING IN EUROPA 1933-1945.
  uitg. H.J.W. Becht, Amsterdam . isbn 90.230.0328.4

  Like

 5. Allicht werd er vanuit het Vaticaan niet gereageerd, WANT…: in de ‘ANTI- FASCIST ‘ no.2, 1985 werd er een belangrijk artikel geplaatst:…’ ‘Ik heb.. indertijd ..eens. een. artikel geschreven. over het. in. het. begin. van Hitlers macht gesloten concordaat tussen Hitler en de paus…….. Het was von Papen van het Katholiek Centrum in Duitsland,die hiervoor had gezorgd. Thans lees ik in Vrij Nederland dat dit concordaat ook nog een andere betekenis had. …: Hitler moest jaarlijks een. MILJARD MARK aan het Vaticaan betalen voor de hulp aan zijn regime. Dit bedrag werd tot het einde van de oorlog betaald……..Is het dan een wonder dat het Vaticaan voor alle misdaden van het Hitler-regime volslagen blind was?……. Voor zoveel geld moet je een oogje dichtknijpen……..Sch.*~*~*~*~
  …….in het boek ‘Hitlers Tafelgesprekken’, Het ECHTE ‘Dagboek ‘ van Adolf Hitler’ , auteur Dr. Henry Picker, uitg. Loeb,uitgevers Amsterdam, isbn 90.6213.494.7 ,stond er vermeld op pag. 423:’4 juli .1942, aan het diner……….Duitse ambassade in het Vaticaan–Interpretaties van het Concordaat – Mijn relaties met de pauselijke nuntius – de Amerikanen verdragen geen onzin van de Kerk–Een miljard per jaar in de zakken van de priesters- Het Concordaat moet worden beeindigd- Foute kunstgrepen van de Wilhelmstrasse – Ik weiger openlijke oorlog met de Kerk- Een kwestie die geregeld moet worden met bisschop Von Galen- De bisschoppen zullen spoedig kruipen voor de staat”….etc.*~*~*~*~

  Like

 6. In het boek’KAROL WOJTYLA Paus en Politicus, van Adalbert Krims, uitg. ONZE TIJD/ IN DE KNIPSCHEER! isbn 90.6265.198.4. Wordt op pagina 271 verhaald over:’Vooral de katholieke kerk van KROATIE begon onder leiding van de aartsbisschop van Zagreb ,Kuharic,weer openlijk met de verering van kardinaal Stepinac,die na de Tweede Wereldoorlog was veroordeeld wegens samenwerking met de fascistische USTASI, De USTASI-staat KROATIE werd uitgeroepen na het binnenrukken van Hitlers troepen en de capitulatie van JOEGOSLAVIE. Onderdeel van zijn programma wasv de uitroeiing van. alle niet- katholieken in KROATIE.
  In VIER JAAR TIJD vermoordden de USTASI veleHONDERDDUIZEN-
  DEN orthodoxe SERVIERS, …JODEN…zigeuners, maar ook KROATISCHE antifascisten. …Net als de nazi’s richtten de KROATISCHE fascisten…CONCENTRATIEKAMPEN op, waarvan sommige geleid werden door …KATHOLIEKE PRIESTERS. De Franciscaan Miroslav Filipovic was bijvoorbeeld als commandant v.h.concentratiekamp …JASENOVAC …schuldig aan de dood van veertigduizend mensen………….PRVISLAV GRIZOGONO ,voormalig minister van het koninkrijk JOEGOSLAVIE,schreef op 8 februari 1942 een brief aan Pius Xll , maar kreeg destijds geen antwoord van Paus Xll , en niet een van de bij de misdaden betrokken katholieke priesters werd ooit door het KROATISCHE episcopaat- geleid door aartsbisschop Stepinac- of door Rome ter verantwoording geroepen.’.*~*~*~. Op De Ned.t.t. .tv.uitzending stond op woe. 17.6.’98”Kort Buitenlands Nieuws:’BUENOS AIRES , ARGENTINIE levert vandaag de vroegere kampcommandant Dinko Sakic uit aan KROATIE. Hij leidde in de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp waar …500.000( vijfhonderdduizend) mensen omkwamen….Na de oorlog vluchtte hij naar…ARGENTINIE!.*~*~*~*~

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.