Terugvechten tegen die mensen die de Grote Leugen over Israël verspreiden

Een van de meest opzienbarende aspecten van de demonisering van Israël is het gebruik van het internationale recht als een sleutelwapen. Israël vertegenwoordigt wet en gerechtigheid tegen degenen die deze ontkennen. Toch wordt het vals afgeschilderd als fundamenteel onwettig en schuldig aan herhaalde illegaliteit en schendingen van internationale normen.

Verdedigers van Israël, inclusief zijn eigen regering, gaan hier zelden publiekelijk tegenin. Valse beweringen van het Foreign and Commonwealth Office over de illegale nederzettingen in Israël of de ‘bezette Palestijnse gebieden’ worden met stilte beantwoord. Het is niet verrassend dat dit onvermogen om deel te nemen aan dit debat heeft geleid tot veel perfect fatsoenlijke mensen in Groot-Brittannië en elders om de Grote Leugen te geloven dat Israël de belangrijkste schurkenstaat in de regio is, zo niet de wereld.

Een nieuw boek zet alles opnieuw recht. Israel on Trial: How International Law is being Misused to Delegitimise the State of Israel, geschreven door twee internationale advocaten, Matthijs de Blois en Andrew Tucker en gepubliceerd door het Haags Initiatief voor Internationale Samenwerking, legt uitgebreid de rechtvaardigheid van de acties van Israël vast en de onthutsende ontkenning van het internationale recht door zijn folteraars.

De FCO is een grove overtreder. Een van de hardnekkige onwaarheden is naar voren gekomen in de officiële route voor het bezoek van Prins Willem aan Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit volgende week. Dit impliceert dat de Oude Stad Jeruzalem en de westelijke muur zich in ‘de bezette Palestijnse gebieden’ bevinden.

Zoals de Blois en Tucker duidelijk maken, is de term vals. In de wet waren de gebieden nooit Palestijns en zijn ze niet bezet. In 1922 verleende de Volkenbond Groot-Brittannië het mandaat om de oprichting van een Joods thuisland in Palestina te vergemakkelijken. Toen Israël uiteindelijk in 1948 werd hersteld als soevereine staat, erfde het die rechten op al het land onder het mandaat – inclusief Jeruzalem en de ‘Westelijke Jordaanoever’.

Dus, toen Israël in 1967 bezit nam van Oost-Jeruzalem en de ‘Westelijke Jordaanoever’, “nam het fysiek bezit van grondgebied dat – als een kwestie van wet – al toebehoorde aan Israël“.

De auteurs gaan verder: “De wet van bezetting slaat nergens op en is niet van toepassing … wanneer er geen soevereine macht is die ‘verdreven’ is van het territorium.’ Er was geen soevereine macht waartoe in 1967, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem behoorden. Dus onder internationaal recht is er geen bezetting.

Wat de Israëlische nederzettingen betreft, deze zijn ook niet illegaal. De eis dat Groot-Brittannië de ‘dichte vestiging’ van Joden in de Mandaat-gebieden, waaronder de ‘Westelijke Jordaanoever’ en Jeruzalem, mogelijk maakt, is nooit afgeschaft. Het argument dat de nederzettingen in strijd zijn met het Vierde Verdrag van Genève berust op een onjuiste en perverse lezing van dat verdrag. Enzovoort.

Gezien dit alles, zou men zich kunnen afvragen waarom de Britse regering vasthoudt aan deze ficties van Israëlische illegaliteit. Theresa May staat tenslotte sympathiek tegenover Israël. Eerder deze week veroordeelde de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson de VN-Mensenrechtenraad vanwege zijn geïnstitutionaliseerde anti-Israëlische gedrag.

Een belangrijke reden is ongetwijfeld dat het VK deel uitmaakt van een Europese progressieve orde waarvoor het internationale recht de uitdrukking is van zijn ideologie, waarvan elementen vijandig zijn voor de veiligheid en zelfs het bestaan ​​van de staat Israël.

Uit het bloedbad van twee wereldoorlogen groeide de kern van het progressieve geloof: dat de westerse natiestaat de bron is van nationalisme, vooroordelen en agressie, en dus is elke oorlog in zijn eigen verdediging per definitie ongerechtvaardigd. In plaats van de natiestaat zou er een nieuwe internationale orde moeten komen op basis van transnationale instellingen en wetten die de broederschap van de mens vertegenwoordigen: de VN, EU, internationale wetgeving en mensenrechtenwetgeving.

Oorlog moet worden vervangen door de wet door middel van onderhandelingen, conflictoplossing, vredesprocessen. Er kan geen overwinning of nederlaag zijn. Vragen van goed en kwaad, wie de dader is en wie het slachtoffer zijn, zijn niet relevant. In een gevecht tussen God en de duivel zouden westerse progressieven het verschil maken en dat een triomf noemen.

Dus het feit dat de Palestijnse identiteit een fictie is die uitsluitend is uitgevonden om de Joodse claim op Israël te ontkennen, wordt genegeerd. Het bewijs dat internationale wetgeving de Israëlische acties hooghoudt, wordt afgewezen. De manier waarop de VN en de internationale wet zijn gekaapt om Israël te vernietigen, wordt afgewezen.

In het Mandaat voor Palestina heeft Groot-Brittannië zijn wettelijke verplichtingen tegenover de Joden verraden. De FCO heeft een geschiedenis van Arabisme en antisemitisme. Progressief transnationalisme lijkt het mogelijk te hebben gemaakt om al dat rechtvaardige recht om te keren tegen Israël zonder zelfs maar terug langs ‘AF’ te passeren.

door Melanie Phillips


Bronnen:

♦ naar een artikel van Melanie Phillips “HRH, The FCO and the Big Lie about Israel” van 25 juni 2018 op haar eigen website

Gerelateerd op deze blog:

♦ “Engeland geeft UNHRC zes maanden om anti-Israël hetze in te tomen” van 19 juni 2018 [lezen]

♦ “Tien goede redenen voor de VS om de UNHRC te verlaten: UN Watch vs. Amnesty International” van 27 juni 2018 [lezen]

3 gedachtes over “Terugvechten tegen die mensen die de Grote Leugen over Israël verspreiden

  1. Discussiëren met de analfabeet over taal & poëzie.

    Dit is wat er aan de hand is met de verspreiders van de grove leugens over Israel……ze hebben 0 kennis van zaken en blabberen maar wat rond, vooral met pseudo intelligente uitspraken die verder door niemand gecontroleerd worden.

    Name & Shame……..

    M.a.w. men moet dit soort mensen met naam & toenaam opelijk benoemen & beschamen………, niet de onzin die ze uitkramen!

    Like

Reacties zijn gesloten.