Islamitisch antisemitisme: ‘Joden/Israëli’s zijn de zonen van apen en varkens’ of was het net andersom?

Plaatje bovenaan: Officiële woordvoerder van Fatah, Raafat Alayan zei in november 2015: “we zijn erin geslaagd om 80% van de kolonisten, de zonen van apen en varkens te verhinderen rond te lopen door de Oude Stad [van Jeruzalem].” [bron]

Overal in de moslimwereld noemen geestelijken, imams, leraren, sjeiks en overheidsfunctionarissen de Joden de afstammelingen van apen en varkens. Dit gaat niet over een enkele stand-up comedian die een enkele persoon uitscheldt uit afschuw, haat of spot, maar over tientallen islamitische leiders die uithalen naar de Joden in het algemeen en Israëliërs in het bijzonder.

Deze islamitische leiders worden niet van hun posten verdreven noch door het publiek bespot. In plaats daarvan worden hun berichten geïnternaliseerd door kinderen en ouderen. De boodschap is te horen in de straten van Europa waar moslims tot vijf keer meer antisemitisch zijn dan christenen volgens ADL-peilingen. En het is de slogan van islamitische landen, waaronder 30 landen die het basisbestaan ​​van Israël niet eens erkennen.

De antisemitische moslimpredikers van de haat zijn op volle sterkte en hun oproepen om die “onmenselijke Joden neer te steken en te doden” is levendiger dan de slavenhandelaars die 200 jaar geleden zwarten lynchten. Maar hun apologeten in de linkse pers hebben de dwaze woorden en daden van de Arabieren witgewassen door hen verkeerd voor te stellen als zouden zij hun ‘toevlucht nemen tot geweld‘ vanwege ‘Israel’s behandeling van Palestijnen‘, terwijl hun broeders in de Verenigde Naties op dezelfde manier oorzaak en gevolg omkeren door te labelen ‘Zionisme is racisme’, terwijl ze proberen de Joden uit het Joodse Heilige Land te verdrijven en elk aspect van het Zionisme uit de wereld te bannen.

Amerikanen hebben een lange weg afgelegd in de voorbije decennia sinds de zwarte slavernij, lynching en segregatie, maar er is nog steeds een behoefte om openhartig over racisme te spreken, aangezien de echo’s van racisme nog steeds in onze samenleving te horen zijn. Het is  des te dringender om dit aan de kaak te stellen, omdat we steeds meer worden geconfronteerd met het luidruchtige alomtegenwoordige en verderfelijke islamitisch antisemitisme dat openlijk over de hele wereld wordt gepredikt en verspreid.

Islamitisch antisemitisme
De wortel van islamitisch antisemitisme wordt helaas gevonden in Islam’s heiligste tekst, de koran:

 • Soera 5:59-60: “Zeg: “Zal ik jullie [Mensen van het boek] iets mededelen dat slechter is: dan dat, als een vergelding van Allah? Wie door Allah vervloekt is en op wie Allah woedend is, en van wie Hij sommigen tot apen en varkens gemaakt heeft, en die de Thaghôet dienen: zij zijn degenen die de slechtste plaats hebben en die het verst afdwalen van de rechte Weg!”

 • Soera 7:166: “En toen zij opstandig werden met betrekking tot wat hun was verboden, zeiden Wij tot hen: “Weest verachte apen.”

 • Soera 2:65: “En voorzeker, jullie kennen degenen die in overtreding waren onder jullie (volk) betreffende de Sabbat, Wij zeiden immers tot hen: “Weest verachte apen.

Dit zijn ongelukkige verzen. Maar het is ook belangrijk op te merken dat veel verzen in de Bijbel ook in een zeer ongunstig daglicht kunnen worden gelezen. Veel gematigde moslims geloven vandaag NIET dat de islamitische profeet Mohammed alle Joden heeft veracht en dat de zinnen niet letterlijk moeten worden gelezen. Er zijn echter veel machtige moslims over de hele wereld die er dergelijke antisemitische opvattingen op na houden.

Palestinian Media Watch en MEMRI sommen verschillende voorbeelden op van moslim geestelijken en leiders die Joden de ‘zonen van apen en varkens’ noemen:

 • De imam van de Al-Haram moskee in Mekka, sjeik Abd Al-Rahman Al-Sudayis, legde uit in één van zijn preken: “Lees de geschiedenis en je zult begrijpen dat de Joden van gisteren de slechte voorvaders van de zelfs slechtere Joden van vandaag zijn: ongelovigen, vervalsers van woorden, kalfaanbidders, profeten moordenaars, ontkenners van profetieën… het uitschot van het menselijke ras, vervloekt bij Allah, die hen in apen en varkens veranderde…Zij zijn de joden – een doorgaande continuüm van bedrog, hardnekkigheid, losbandigheid, slechtheid en corruptie..” 

 • In dezelfde link, zei sjeik Muhammad Al-Saleh Al-‘ Athimein in een preek in de Grote Moskee in Al-‘ Oenaiza, Arabië: “O moslims, de joden zijn huichelachtige en bedrieglijke mensen over wie de vloek en boosheid van Allah ligt. Zij stonden toe wat Allah verbood, met de meest onbevredigende excuses; daarom vervloekte Hij hen en veranderde hen in apen en varkens. Allah veroordeelde hen tot vernedering overal waar zij kunnen zijn…”

 • In de sjeik Ijlin Moskee in Gaza gebruikt sjeik Ibrahim Mudeiris, medewerker in de Religieuze zaken ministerie in de Palestijnse Autoriteit, de Slag van Badr (624 na Christus) als een verzamelende schreeuw voor zijn mede jihadisten om de Joden te bevechten, die de nakomelingen van apen en varkens zijn: “Toen kwam de grote slag van Badr, waar de moslims sterker werden. Dit bracht de derde periode van het omgaan met het joodse bestaan in Al-Madina. We hebben jullie voor een lange tijd getolereerd – uw nageslacht van apen en varkens! We hebben u voor een lange tijd getolereerd.

 • Voormalig president van Egypte Mohammed Morsi verklaarde in september 2010: “Geen redelijk persoon kan enige vooruitgang op dit circuit verwachten. Ofwel [je aanvaardt] de Zionisten en alles wat ze willen, of anders is het oorlog. Dit is wat deze bezetters van het land Palestina weten – deze bloedzuigers, die de Palestijnen aanvallen, deze oorlogsstokers, de afstammelingen van apen en varkens.”

 • Sjeik Taleb Al-Silwadi in de Palestijnse Autoriteit schreef in december 2012 “de sterke Jihad-jager, die vasthoudt aan zijn religie en geloof, de tirannie en onderdrukking uitvechtte van de Zionisten, die afstammelingen van apen en varkens die dachten dat ze ons onze kracht konden ontzeggen“. 

 • Een docent zei op de officiële Palestijnse openbare omroep PA TV in september 2013: “De Israëlische bezettingsautoriteiten vergrendelen de Al-Aqsa-moskee van ’s ochtends tot’ s middags. Op dit moment kunnen de assistenten van de apen en varkens (d.w.z. Joden) en de kuddes kolonisten de Al-Aqsa-moskee (d.w.z. Temple Mount Plaza) binnengaan zonder dat iets hen tegenhoudt.”

 • Een dichter zei op de officiële PA TV van de Palestijnse Autoriteit september 2014: “O jullie, die de vrome profeten van Allah hebt vermoord; Je bent veroordeeld tot vernedering en ontbering O Zonen van Sion, o meest kwade onder de schepsels; O barbaarse apen, o ellendige varkens.

 • Deense imam Mohammed al-Khaled Samha zei in oktober 2014: “Hoe kunnen we – of eender welke vrije moslim met geloof in zijn hart – de verdeling van Palestina tussen [de Palestijnen] en een bende Joden, het nageslacht van apen en varkens, accepteren?”

 • Jordanese prediker Ibrahim al-Namarna zei in november 2014: “Oh Allah, vernietig de Amerikanen en de sjiieten. Oh Allah, vernietig de Joden, want zij kunnen niet met je twisten. Oh Allah, verhef de Al-Aqsa-moskee tot de dag des oordeels. Oh Allah, verhef de Al-Aqsa-moskee tot de Oordeelsdag. Verdrijf de broeders van apen en varkens uit Palestina in vernedering en degradatie.”

 • PA-clericus op de officiële televisie van de Palestijnse Autoriteit januari 2015: “Veel moslims worden tegenwoordig de dupe van een groep wiens harten zijn verzegeld door Allah. ‘Hij maakte van hen [Joden] apen en varkens en slaven van goden.”

 • Een meisje op de officiële televisie van de Palestijnse Autoriteit in mei 2015: “Oh, jullie, die de vrome profeten van Allah hebt vermoord; Oh, jullie die zijn opgegroeid met het morsen van bloed; Oh Zonen van Sion, o meest kwaad van creaties; Oh barbaarse apen.”

 • Sheikh Muhammad Abu Sa’ada in oktober 2015: “De Al-Aqsa-moskee wacht op haar Mujahideen en haar martelaarschapzoekers. De Al-Aqsa-moskee wacht, en het weet dat zelfs als de bezetter de Al-Aqsa-moskee onteert, de helden van Gaza voorbereidingen treffen en tunnels graven die naar Al-Aqsa leiden, en op een dag zullen ze opduiken in de [ Al-Aqsa-moskee] plaza, de straten en steegjes, en verkondigen: Allah is geweldig! En zal algemene mobilisatie aankondigen tegen de broers van apen en varkens.”

 • Officiële woordvoerder van Fatah, Raafat Alayan zei in november 2015: “we zijn erin geslaagd om 80% van de kolonisten, de zonen van apen en varkens te verhinderen rond te lopen door de Oude Stad [van Jeruzalem].”

 • Een terrorist die in 2017 drie Israëliërs heeft vermoord, liet een testament achter met de tekst “Jullie, de zonen van apen en varkens – als je de poorten van de Al-Aqsa moskee niet opent, ben ik er zeker van dat er na mij een man zal komen die jullie zal slaan met een ijzeren hand, ik waarschuw u!” 

 • Prediker in Gaza in maart 2018“we zijn in de buurt van ons gezegende land dat vertrapt wordt door die afstammelingen van apen en varkens, de overblijfselen van het brutale, barbaarse en barbaarse kolonialisme.”

Een column in het Turkse dagblad Vahdet beweerde dat de evolutietheorie van Darwin (‘de Jood’) in tegenspraak is met het woord van Allah zoals dat in de Koran wordt gevonden. In feite zijn apen (en varkens) geëvolueerd uit “perverse Joden die Allah heeft vervloekt en gestraft.” Het artikel, geschreven door Seyfi Sahin, een journalist die de heersende Islamitische AKP-partij steunt en beweert een arts te zijn, beweert dat Joden ‘de wereld van de wetenschap terroriseren’ en als een Jood verzon Darwin zijn evolutietheorie om zich om te draaien Moslims weg van hun religie.

“Het doel van [Darwins] theorie is om de niet-Joden van hun religie af te brengen, om hun geloof te schaden, en om ze achterdochtig te maken over hun religie. Darwin, die een Jood was, geloofde, leefde en werd begraven volgens zijn religie. Zijn echte doelen waren de moslims”, schrijft Sahin. Sahin legt uit dat de chromosomale anomalieën tussen apen en mensen bewijzen dat “mensen niet van apen zijn afgeleid, maar dat apen van mensen komen. Er zijn veel factoren bij het creëren van dergelijke afwijkingen, waaronder goddelijke, milieu- en chemische factoren.” 

Sahin citeert vier koranpassages als bewijs dat apen zijn afgeleid van Joden, inclusief het vers “Wie Allah heeft vervloekt en gestraft, en degenen die hij in apen, varkens en satanaanbidders heeft veranderd, bezetten de slechtste plaats [in zijn ogen], en zij zijn perverts die van hun pad zijn afgeweken.” Hij beweert dat Joodse controle over de ‘financiële en wetenschappelijke instellingen van de wereld zo krachtig is dat ze de wereld van de wetenschap terroriseren’ en met succes zelfs experts heeft gehersenspoeld door Darwins ‘misleiding als wetenschappelijke realiteit’ te geloven.

“Ik geloof dat de gorilla’s en chimpansees die vandaag in de bossen van Noord-Afrika leven, vervloekte Joden zijn. Het zijn perverse mensen die gemuteerd zijn,” stelt Sahin. Hij voegt eraan toe dat, aangezien moslims niet dezelfde controle over de media, banken en wetenschappelijke instellingen hebben als de Joden, ze niet in staat zijn geweest om deze waarheid te ‘schreeuwen’. ‘Maar we hebben ons intellect, we hebben ons geloof en we hebben onze Allah. Alhamdullillah [met de gunst van Allah],” concludeert Sahin.[beeldbron: BNI]


Bronnen:

♦ naar een artikelRacist Calls of Apes and Pigs? Forget Rosanne. Let’s Talk Islam” van 21 juni 2018 op de site van FirstOneThrough-Israel Analyses

♦ naar een artikelOh, NOES! Darwin was wrong…Man wasn’t evolved from the ape, apes were descended from perverted Jews” van 16 februari 2016 op de site van Bare Naked Islam

♦ naar een artikel van James M. Arlandson “Did Allah transform Jews into apes and pigs?” van september 2005 op de site van Answering Islam

6 gedachtes over “Islamitisch antisemitisme: ‘Joden/Israëli’s zijn de zonen van apen en varkens’ of was het net andersom?

 1. De islam zijn eigenlijk de apen want als ze echt Darwin moesten lezen dan had hij zelf twijfels over zijn theorie, trouwens de evolutietheorie is een uitvinding van de Oude-Grieken die leerden dat de mens zijn oerontstaan heft vanuit de zee!

  Like

 2. Dit zijn de “buren”van de zaterdagmensen ! joden dus ! als die allen uitgeroeid zijn beginnen deze “buren” aan de zondagmensen ! St.Truiden Brasschaat Charleroi, Zaandam, Vinkeveen is dan het volgend jachtgebied!!

  Like

 3. “Joden/Israeli’s zijn ‘zonen van apen & varkens”.

  Waar zijn de ‘dochters?

  Yep, Islam…..dochters bestaan blijkbaar niet en de zonen worden via de ooievaar afgeleverd.

  Maar Joden/Israeli’s liggen nu allemaal in totale depressie door zulke “beledigingen” en kunnen nu even niet antwoorden.

  Like

 4. Volgens de Bijbel zijn zowel de Israëlieten als de Arabieren nazaten van Abraham. Dus, wat de Arabieren beweren over de Israëlieten slaat dus ook op hen. Hoe dom kan je zijn.

  Like

Reacties zijn gesloten.