VS stappen uit VN Mensenrechtenraad omwille van expliciet en doelgericht Israëlbashen

De Verenigde Staten trekken zich terug uit de VN-Raad voor de Mensenrechten (UNHCR), aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley op dinsdag en ze zei dat de wereldwijde organisatie een ​​’beerput van politieke vooringenomenheid‘ is.

“We nemen deze stap omdat ons engagement ons niet toestaat deel te blijven uitmaken van een hypocriete en zichzelf dienende organisatie die de spot met de mensenrechten drijft” zei ze op een persconferentie die de terugtrekking aankondigde. “De raad,” voegde ze eraan toe, “heeft een chronische voorkeur voor Israël”. Haley zei dat als de raad hervormt, de Verenigde Staten “graag opnieuw willen meedoen”.

Hoewel de VS een niet-stemgerechtigde waarnemer in de raad is gebleven, zei een Amerikaanse functionaris dat het een ‘volledige terugtrekking’ was en dat de Verenigde Staten hun functie ‘onmiddellijk afzwoeren’. De ambtenaar was niet gemachtigd om publiekelijk commentaar te geven en drong aan op anonimiteit.

Israëlbashen, een internationale sport in de VN, geinstigneerd door de automatische islamitische en Arabische meerderheden binnen de VN. De disproportionele obsessie van de VN voor Israël wordt gevoed door aloude Jodenhaat en islamitisch imperialistime dat inherent onverdraagzaam staat tegenover andere religies en culturen in het Midden-Oosten

Amerikaanse functionarissen zeiden eerder op dinsdag dat het bestuur had geconcludeerd dat zijn inspanningen om hervormingen in de raad te bevorderen mislukt waren, en dat terugtrekking de enige stap was die het kon nemen om de ernst ervan aan te tonen. Het was niet meteen duidelijk of de VS een waarnemer zonder stemrecht in de raad zou blijven.

De Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo, die naast Haley in het ministerie van Buitenlandse Zaken dienst, zei dat er geen twijfel over bestaat dat de raad ooit een ‘nobele visie’ heeft gehad. Maar vandaag moeten we eerlijk zijn,” zei Pompeo. “De Mensenrechtenraad is een slechte verdediger van mensenrechten.” Haley en Pompeo benadrukten dat het besluit was genomen na een lang jaar van pogingen om de raad aan te porren tot hervormingen en om lidstaten te verwijderen die zelf misbruik plegen.

“Deze hervormingen waren nodig om van de raad een serieuze pleitbezorger voor de mensenrechten te maken,” zei Haley. “De mensenrechtenraad is al te lang een beschermer van mensenrechtenschenders en een beerput van politieke vooroordelen. Helaas is thans duidelijk geworden dat aan onze oproep om hervormingen niet is voldaan.”

De in Genève gevestigde organsatie werd in 2006 opgericht om mensenrechten wereldwijd te promoten en te beschermen, maar de uitspraken en rapporten hebben de VS vaak woedend gemaakt, met name de niet-aflatende aandacht van de raad voor het Israëlische beleid jegens de Palestijnen. Maar, zoals Haley benadrukte, gelooft Washington ook dat het tekort schiet bij het bekritiseren van zelfs flagrante schendingen door Amerikaanse tegenstanders als Venezuela en Cuba.

Disproportionele aandacht voor Israël-Palestijns conflict tav veel grotere conflicten elders in de wereld, speelt in de kaarten van de grootste mensenrechtenschenders van de wereld: hieronder een statistiek van de VN Veiligheidsraad met de belangrijkste items in 2014

“Landen hebben met elkaar samengewerkt om de huidige methode om leden te selecteren te ondermijnen”, zei Pompeo. “En de voortdurende en goed gedocumenteerde bevooroordeeldheid van de Raad jegens Israël is onredelijk”, zei hij. “Sinds zijn oprichting heeft de Raad meer resoluties aangenomen waarin Israël wordt veroordeeld dan tegen alle andere landen van de wereld samen,” merkte hij op.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, verwelkomde de beweging van de VS en bestempelde de Raad als “een bevooroordeelde, vijandige, anti-Israëlische organisatie die haar missie om de mensenrechten te beschermen heeft verraden”.

Haley, die een jaar geleden waarschuwde dat Washington de Raad zou verlaten als hervormingen niet doorgevoerd werden, gebruikte zelfs nog scherpere taal. “Wij nemen deze stap omdat ons engagement ons niet toestaat deel te blijven uitmaken van een hypocriete en zichzelf dienende organisatie die de spot drijft met de mensenrechten,” zei ze.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres betreurde het Amerikaanse besluit en voegde daaraan toe: “De mensenrechtenarchitectuur van de VN speelt een zeer belangrijke rol bij de bevordering en bescherming van mensenrechten wereldwijd.”

De Israëlische ambassadeur aan de VN Danny Danon verwelkomde de aankondiging en zei in een verklaring dat:

“[..] de VS nogmaals zijn inzet voor waarheid en gerechtigheid en zijn onwil om de blinde haat tegen Israël in internationale instellingen te laten gelden onbetwistbaar hebben bewezen. De Mensenrechtenraad is lang de vijand geweest van degenen die echt om mensenrechten in de wereld geven. We danken president Donald Trump, staatssecretaris Mike Pompeo en ambassadeur Nikki Haley voor hun leiderschap en doen een beroep op de morele meerderheid bij de VN om al haar instellingen verantwoordelijk te houden.”


Bronnen:

♦ met dank aan Tiki S. voor de hint: “Gezegd & gedaan!

♦ naar een artikel van Raphael Ahren “US quits the UN’s Human Rights Council, citing its ‘chronic bias against Israel’” van woensdag 20 juni 2018 op de site van The Times of Israel

2 gedachtes over “VS stappen uit VN Mensenrechtenraad omwille van expliciet en doelgericht Israëlbashen

  1. En nu gaan de rest van al die humanisten zich humanistisch om de oren slaan over de centen want de échte humanist & grootste betaler is weg!

    Au, dat doet pijn en klagen helpt ook niet meer…..alléén veranderingen én drastische!

    Like

Reacties zijn gesloten.