Palestijnse Israël- en Jodenhaatcultuur belaagt thans ook de Amerikanen

Haatzaaien en opruiing staan centraal in de Palestijnse verhaallijn. De Palestijnen voeren al tientallen jaren een massale en valse campagne tegen Israël. Deze campagne maakt het voor Arabieren onmogelijk om zelfs maar na te denken over een mogelijke vrede met Israël.

De Palestijnse haat tegen Israël is namelijk niet gekoppeld aan wat Israël wel of niet doet. De Palestijnse haat tegen Israël is veeleer gebaseerd op het bestaan van Israël. Palestijnen haten Israël omdat ze geloven dat de Joden geen recht hebben op een soeverein land in het Midden-Oosten.

Palestijnse haatzaaiende uitlatingen tegen Israël maken deel uit van het mondiale landschap: tegenwoordig wordt er niets anders meer van hen verwacht. Een Palestijnse moskeeprediker die Joden “afstammelingen van apen en varkens” noemt, is al helemaal geen verhaal meer waard – het is gewoon meer van hetzelfde. Ook het verminken of vermoorden van een Jood door een Palestijn is norm geworden.

De dag is nabij dat een reportage over Palestijnen die zich niet tegen Israël en de Joden keren, opmerkelijk is. Dat zal de dag zijn met als enige vermeldenswaardige verhaal dat een Palestijn op die dag geen terroristische aanslag heeft gepleegd op een Jood.

Er is veel inkt vermorst over de voortdurende pogingen van de Palestijnen om Israël te delegitimeren en Joden te demoniseren. Honderden, zo niet duizenden dergelijke gevallen zijn in de afgelopen decennia opgetekend. We zijn zo gewend geraakt aan deze Palestijnse campagne van opruiing en indoctrinatie dat we het op dezelfde manier beschouwen als de dagelijkse kruiswoordpuzzel in de krant.

Deze campagne van haat en opruiing heeft altijd als aanjager voor terreuraanslagen op Joden gewerkt, met duizenden doden en gewonden tot gevolg sinds de oprichting van Israël zeventig jaar geleden.

De afgelopen maanden zijn we getuige geweest van een nieuwe wending in de vijandige Palestijnse campagne. Israël is niet langer het enige doelwit van deze campagne. Voor de Palestijnen is er een nieuwe vijand bijgekomen: de VS en President Donald Trump met zijn regering.

De anti-Amerikaanse gedrevenheid van de Palestijnen is in ieder geval ongekend – vanwege de toon en terminologie. Nooit eerder durfden de Palestijnen minachting, vijandigheid en afschuw te uiten over een president van de VS en zijn topambtenaren.

Israël kan zich troosten met het feit dat het niet langer alleen bovenaan staat op de lijst van de meest gezochten vijanden van de Palestijnen.

De meedogenloze retoriek die de Palestijnen tegen de VS gebruiken, suggereert dat ze besloten hebben de Amerikanen op gelijke voet te stellen met Israël. Uit de beledigende retoriek blijkt ook dat de Palestijnen de “goede oude tijd” van de regering-Obama missen, die ze bewonderden als hun steunpilaar voor alles wat de Palestijnen zeiden of deden én hun anti-Israëlische standpunten.

De Palestijnen missen de dagen dat de regering-Obama op alle beschikbare podia, met name in de Verenigde Naties, en in het openbaar tegen Israël protesteerde. Ze missen de regelmatige briefings van Amerikaanse functionarissen die blijk gaven van “politieke correctheid”, door de nederzettingen af te keuren, en die moeilijk iets zeiden over de Palestijnse misstanden.

Zij missen de dagen waarop de ambtenaren van de regering-Obama, zich uitspraken, officieel of niet, tegen Israël en zijn eerste minister, Benjamin Netanyahu. Ze hebben heimwee naar de tijd dat BuZa van de V.S. soms pro-Palestijnser leek dan de Palestijnen zelf.

Sinds december 2017, toen president Trump zijn besluit aankondigde om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, voeren de Palestijnen een systematische campagne van haat en opruiing tegen de Amerikaanse regering en haar topambtenaren. Naarmate de dagen verstrijken, escaleert deze campagne in haar lasterlijke toon.

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat de Palestijnse Autoriteit (PA) of een van haar hoge vertegenwoordigers een vernietigende aanval lanceert op de regering-Trump in het bijzonder en de VS in het algemeen.

Lees hier verder het volledige artikel van Bassam Tawil


Bronnen:

♦ naar een artikel van Bassam Tawil in een vertaling van W.J. Jongman en H. Sleijster “Palestinians: License to Kill Americans” van 12 april 2018 op de site van The Gatestone Institute

2 gedachtes over “Palestijnse Israël- en Jodenhaatcultuur belaagt thans ook de Amerikanen

  1. Voor de Palestijnen heeft de staat Israel geen plaats in hun regio ! En dat is en blijft de kern van heel het probleem !

    Like

Reacties zijn gesloten.