De sterke banden tussen christelijke Assyriërs met de Joden en Israël

Plaatje hierboven: Assyriërs in Syrië: “Niemand heeft ons geholpen. Wij werden afgeslacht door ISIS (Daesh) en niemand keek naar ons om.” “We hebben mannen, we hebben een militaire raad voor Assyriërs [in Hassakah], maar niemand geeft ons wapens om ons te verdedigen,” zei Ibrahim Murad [beeldbron: Al Jazeera]

Assyriërs hebben sinds het begin van de opgetekende geschiedenis het Midden-Oosten bewoond. Zowel seculiere als christelijke Assyriërs zijn, in tegenstelling tot de Koerden, standvastig in hun pro-Joodse en pro-Israëlische opvattingen.

Vandaag zijn de Assyriërs statenloos en de ca. 1,5 miljoen Assyriërs leven verspreid van Nohadra (Dohuk), Ankawa, Kirkuk en Bagdad in Irak, Khabour, Qamishli en Damascus in Syrië, Urmia en Teheran in Iran, Mardin en Istanboel in Turkije, evenals in steden als Stockholm, Sydney, Chicago, Phoenix, Tucson, Yerevan, München, Turlock, Moskou, Detroit en vele andere plaatsen in de Diaspora.

Er is een islamitische uitdrukking in het Arabisch, die de behandeling van Joden en christenen onder islamitische heerschappij nauwkeurig beschrijft: “Eerst de zaterdagmensen, dan de zondagsmensen” … “Met andere woorden,” schrijft professor Guy Millière, “Eerst vallen moslims de Joden aan; dan wanneer de Joden weg zijn, vallen zij christenen aan. Het is wat we in het hele Midden-Oosten hebben gezien. “

De zin verklaart ook hoe het lot van Joden en christenen – met name de Assyriërs, een vervolgd volk in het Midden-Oosten – met elkaar verweven zijn. Assyriërs hebben sinds het begin van de opgetekende geschiedenis het Midden-Oosten bewoond. Zij zijn de afstammelingen van de oude beschavingen van Assyrië, Babylon, Sumerië en Mitanni.

De Assyrische koningen regeerden zowat 300 jaar over het grootste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. De oude Assyrische cultuur heeft enorm bijgedragen aan de menselijke beschaving, met name op het gebied van wetenschap, wiskunde, geneeskunde, aardrijkskunde, rechten en literatuur, onder andere.

Tegenwoordig zijn Assyriërs echter staatloos als gevolg van voortdurende vervolging, etnische zuiveringen en de meerdere genocides die tegen hen worden gepleegd, hoofdzakelijk door Koerden, Irak, Turkije en het Iraanse regime. Dit gebeurde in de naam van de islam en Arabische, Koerdische en Turkse nationalismen, waardoor de voorgenomen vernietiging van Assyriërs zowel van etnische als van religieuze aard is. Volgens het Assyrian International News Agency (AINA) is er elke vijftig jaar een massamoord op Assyriërs geweest.

Het thuisland van Assyrië omvat Noord-Irak, Noord-Syrië, Zuidoost-Turkije en Noordwest-Iran. Alleen Noord-Irak en Syrië houden aanzienlijke bevolkingscentra over, terwijl de Assyriërs die in de loop van de eeuwen niet zijn afgeslacht grotendeels in Westerse, Midden-Oosterse en Russische diaspora leven.

Assyrische mensen zijn overwegend christen en spreken Assyrisch, een taal die is geworteld in het Aramees en vergelijkbaar is met het Hebreeuws. De auteur Ross Perlin verklaart het enorme historische en culturele belang van de Assyrische taal: “Bijna drie millennia van continue verslagen bestaan ​​voor het Aramees; alleen Chinees, Hebreeuws en Grieks hebben een even lang geschreven nalatenschap. Voor veel religies heeft Aramees een heilige of bijna heilige status.”

Kaart van Assyria

Assyrische en Joodse geschiedenis
De Assyrische en Joodse naties delen een rijke geschiedenis met de spreekwoordelijke ups en downs. Van conflict in het verre verleden, tot aan het Joodse Assyrische Koninkrijk Adiabene, gedeelde taal en wortels, aan het leven in dezelfde dorpen in de Assyrische thuisland – de overeenkomsten tussen de twee naties zijn substantieel, op zijn zachtst gezegd. Vervolging en diaspora is het grimmiger gebied dat beide volkeren met elkaar delen.

Professor Hannibal Travis schrijft in zijn veelomvattende artikel “Inheemse christenen vermoord – De Ottomaanse genocide van de Assyriërs tijdens de Eerste Wereldoorlog” (origineel: Native Christians Massacred − The Ottoman Genocide of the Assyrians during World War I), dat:

“De Assyriërs en andere Ottomaanse christenen, zoals de Joden, leden aan eeuwenlange discriminatie en officiële segregatie; werden beschuldigd van agenten van buitenlandse machten en zondebokken voor militaire nederlagen en dreigende dreigingen in een retoriek van etnische eliminatie; en werden fysiek en cultureel in grote aantallen uitgeroeid door bloedbaden, verkrachtingen, uitwijzingen en aanvallen op huizen en religieuze instellingen uitgevoerd door genocidale staatsapparaten en lokale onregelmatige troepen.”

Door de gelijkenissen tussen de twee volkeren begrijpen Assyriërs de Joodse situatie beter dan de meeste andere bevolkingsgroepen, waardoor wederzijdse empathie vanzelfsprekend wordt van Assyriërs voor Joden en van Joden voor Assyriërs – terwijl bewuste Assyriërs nog steeds springlevend zijn. Dit is allemaal in weerwil van de groepen en regeringen – Turkije, Syrië, Irak, Iran en Koerdische groepen – die Assyriërs omringen die vandaag over het algemeen zeer antisemitisch, anti-Israëlisch zijn en dergelijke standpunten tegen hen propageren.

Een recent voorbeeld werd aangetoond door Selahattin Demirtaş, de Koerdische leider van de pro-Koerdische Volkspartij (HDP) in Turkije, een dochteronderneming van de internationaal erkende terroristische organisatie die bekend staat als de Koerdistan Arbeiderspartij (PKK) en ook de Democratische Unie Partij ( PYD) in Syrië.

Demirtaş, die ook de presidentskandidaat van HDP is, voegde zich bij het anti-Israëlkoor in Turkije en twitterde: “Ik vervloek de grenzeloze barbarij van de regering van Israël. Ik wens genade van Allah aan de afgeslachte zonen en dochters van het onderdrukte Palestijnse volk en genezing aan hun gewonden. Een krachtige stem en een gezamenlijk standpunt is vereist om de brutaliteit van de Israëlische regering onmiddellijk te kunnen stoppen.” In een andere tweet riep Demirtaş iedereen in Turkije op om een ​​enorme demonstratie in Istanboel te organiseren om te protesteren en Israëls ‘wreedheid’ te stoppen.

De pro-Koerdische HDP-partij presenteerde ook een voorstel aan het Turkse parlement dat eist dat alle politieke, economische en militaire overeenkomsten met Israël, inclusief die welke Jeruzalem als hoofdstad erkent, worden geannuleerd. Ironisch genoeg werd het voorstel verworpen door stemmen van de regerende AKP-partij en de oppositie MHP, de Nationalistische Bewegings Partij.

Ongeacht dergelijke verklaringen en acties, zetten zowel seculiere als christelijke Assyriërs hun standvastige pro-Joodse en pro-Israëlische opvattingen voort, als een bewijs van de culturele elementen die Assyriërs verweven zien tussen henzelf en het Joodse volk. Mar Awa Royel, de eerste Amerikaans-geboren Assyrische bisschop in de geschiedenis, bijvoorbeeld, heeft openlijk zijn verlangen naar vriendschap tussen Israël en het Assyrische volk overgebracht.

“Israël heeft stabiliteit, oor voor de wereldgemeenschap en het vermogen om een ​​moderne staat te zijn in het Midden-Oosten. Israël heeft de tand des tijds weerstaan,” zei hij, volgens Bradley Martin, een expert in de Joodse geschiedenis. ”Wij zijn de meest Semitische van de kerken”, voegde Bishop Royel eraan toe …

Op de vraag hoe een moderne staat Assyrië eruit zou zien, verklaarde Royel dat hij heel graag een vrij Assyrisch thuisland zou zien, zodat zijn volk in vrede kon leven binnen zijn eigen grenzen. Vriendschap tussen Israël en Assyrië zou voor beide partijen voordelig zijn, en beide landen zijn sterke bondgenoten. Terwijl Israël zou dienen als model voor een succesvolle staat uit het Midden-Oosten voor Assyrië, zou Israël een sterke bondgenoot worden in een steeds rumoeriger wordende regio.”

In 2003 bezochten Israëli’s Adabashi in het zuidoosten van Turkije – een historisch deel van Assyrië dat nu wordt bevolkt door Koerden en Turken na de Assyrische genocide in 1915 – en had het volgende te zeggen over hun ervaringen met de plaatselijke Assyriërs en één die uit Duitsland kwam, Balan: “De Assyriërs vergelijken zichzelf graag met de Joden – altijd vervolgd, voor altijd alleen door de lokale meerderheid geduldig getolereerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden velen van hen vermoord, samen met de Armeniërs.”

Voordat de Israëliërs vertrokken, adviseerde Balan het volgende: “Geef niet toe aan de Palestijnen”, zei hij. “Het land van Israël mag niet opnieuw worden verdeeld. Ik ben een vroom christen – en de Bijbel zegt dat het land niet verdeeld moet zijn.”

De Israëli’s besloten hun reis met te zeggen: “Ons bezoek aan Adabashi was kort. En dan gaan we verder naar onze volgende stop langs de grens met Irak.” Maar zelfs als de wereld zich voorbereidt op een mogelijke oorlog, blijft Adabashi in de geest hangen en het roept me op om een ​​suggestie te doen voor de Joodse toerist die op zoek is naar nieuwe plaatsen om te bezoeken. “Als het gebied zich ooit openstelt voor toerisme – zoals het tot voor enkele jaren geleden was – moet je onthouden dat je vrienden hebt in Adabashi, en ze spreken de taal van je voorouders. Eigenlijk zijn ze familie.”

door James Hasso

Plaatje hierboven: Assyriërs in traditionele kledij vieren Akitu (aka Kha b’Nissan, vert. de eerste dag van april), het Assyrische Nieuwjaar dat het begin markeert van het jaar 6767 (op 1 april 2017) dat tradioneel door alle Assyriërs in de wereld wordt gevierd [beeldbron: Ajam Media]


Bronnen:

♦ naar een artikel van James Hasso “Assyrians, Jews and Israel“van 14 juni 2018 op de site van Arutz Sheva