Vijf Joodse munten ontdekt op de Tempelberg uit de 4de eeuw voor Christus

Vijf zeldzame munten werden ontdekt als onderdeel van het Tempelberg Zeefproject (Temple Mount Sifting Project). De kleine zilveren munten, drie in onberispelijke staat en twee versleten, waren gegraveerd met het woord ‘Jehoed’ in oud Hebreeuws schrift, en zijn enkele van de eerste die werden geslagen door Joden.

De munten waren voorzien van de letters ‘YHD’ of Yahud, de Aramese naam voor de provincie Yahud ten tijde van het Eerste Perzische rijk, dat ongeveer gelijktijdig  bestond met het oude bijbelse koninkrijk Juda. Ze dateren uit het einde van de 4de eeuw voor Christus.

Volgens Zachi Dvira, die samen met Dr. Gabriel Barkay het project co-regisseert: “Gedurende de 150 jaar van archeologische opgravingen op alle locaties van het oude Jeruzalem, zijn slechts vijf van deze munten ooit gevonden. We hebben nu drie hele munten gevonden, samen met twee geërodeerde munten, blijkbaar uit dezelfde serie, en we gaan ervan uit dat we er in de toekomst meer zullen vinden.”

Het feit dat vijf van dergelijke munten op de Tempelberg werden gevonden, instrueert ons, zei Dvira, over het “administratieve leven in de Tempel en op de Berg”. De munten, voegde hij eraan toe, zijn mogelijk zelfs geslagen op de Tempelberg zelf, zoals “alle bestuursinstellingen in de buurt van de Tempelberg dat waren, van waaruit zij inspiratie putten voor hun activiteiten.”

Pelgrims, legde Dvira uit, brachten de eerste vruchten van het seizoen naar de Tempel zo rond de tijd van het Joodse feest van Sjavoeot, en brachten ook tienden, giften en dergelijke meer. Een Bijbelse vers zegt dat deze vervolgens kunnen worden omgezet in zilver of in munten in de dagen van de Tweede Tempel. “Dit is misschien de reden waarom zilver toen het begon te worden gebruikt in Juda, het meest gebruikte metaal was,” zei hij.

Eerste Joodse munten
Er waren andere redenen voor de relatieve rijkdom van munten die op de Tempelberg werden ontdekt, zei Dvira, namelijk de eigen natte filtratiemethode van het project, en het feit dat de Tempelberg ook een commercieel en administratief centrum was in de vroege dagen van de Tweede Tempel, gelijktijdig met het slaan van de Yehud-munten.

“Dit waren de eerste munten die ooit door Joden werden geslagen”, onthulde de archeoloog. “Ze drukken de terugkeer van het volk naar hun land uit na de Babylonische ballingschap, en hun vermogen om diplomatieke banden te onderhouden met het heersende rijk – en dan met Perzië – vergelijkbaar met onze betrekkingen met de Verenigde Staten van vandaag.”

“Ironisch dat in een tijd waarin Iraniërs openlijk gesproken over het vernietigen van Israël, munten worden ontdekt in een tijd waarin het Perzische regime gunstig stond jegens de Joden en hen in staat stelde waardig in Israël te leven,” voegde hij eraan toe.

Inspirerend de nieuwe Israêlische sjekel
Terwijl de zeldzame munten werden gemaakt van het edelmetaal van zilver, waren ze klein van formaat met een diameter van slechts zeven millimeter. Het ontwerp van de munten droeg een opvallende gelijkenis met de meest wijdverspreide valuta van de oude wereld – de Atheense obol – en niet toevallig, zoals de Joodse munters het kopieerden tot het symbool van de kerkuil – een onzuiver dier in het Jodendom dat synoniem was met de Griekse stadstaat.

De Jerusalemiten veranderden echter het geschrift op de munt, van de Griekse inscriptie van ΑΘΕ, symboliserend Athene, naar de letters YHD in het oude Hebreeuwse schrift, dat de Yehud Medinata of de autonome provincie vertegenwoordigt. “Jeruzalem was in die tijd de hoofdstad van de Yehud Medinata,” legde Dvira uit. “Deze zeldzame munten weerspiegelen het begin van de overgang in de regio van de handel in goederen en edele metalen – zoals goud en zilver – naar de handel met behulp van door de overheid gecontroleerde munten.”

“In tegenstelling tot vandaag was de handelswaarde van oude munten gelijk aan het gewicht van het metaal dat werd gebruikt bij het slaan. Echter, vergelijkbaar met de moderne markt, bewees het schrijven op de munt dat het geslagen werd onder toezicht van de staat,” verklaarde hij. Even terzijde merkte Dvira op dat de nieuwe Israëlische sjekel geslagen door de Bank of Israel, die de basisbenaming is in het geldstelsel van het land, de drie letters van YHD draagt, precies zoals ze op de recent ongedekte munten voorkomen.

Plaatje hierboven: In 1999 werd zowat 9000 ton puin van de Tempelberg afgevoerd naar de Kidron Vallei. Tientallen vrachtwagens reden af en aan om alle Joodse artefacten die dateerden uit de Eerste en de Tweede Tempel periode samen met al het andere puin af te voeren naar de verschillende vuilnisbelten buiten de stad. Israëlische archeologen zullen later nog veel artefacten op die stortplaatsen trachten te recupereren.

Een project in crisis
Het Zeefproject van de Tempelberg vindt zijn oorsprong in 1999, toen de Islamitische Beweging infrastructurele werken op de locatie uitvoerde zonder vergunning of coördinatie. Als onderdeel van de werken voerde de Waqf – de islamitische trust die de gebouwen op en rond de Tempelberg beheert – graafwerken uit en gbracht honderden tonnen afval in de nabijgelegen Kidron-stroom (plaatje hierboven en video hieronder).

Archeologen uit zowel Israël als de wereld waren ontsteld over de actie, en sommigen beweerden zelfs dat het werd gemotiveerd door een agenda om enig archeologisch bewijs dat het Joodse volk met de betwiste site verbond te verdoezelen. Barkay en Dvira startten toen het zeef- en recuperatieproject in 2004, in het nationale park Emek Tzurim.

Ze deden een beroep op vrijwilligers uit Israël en het buitenland om te helpen bij het nauwgezette, precieze zeefwerk – en hun project heeft geleid tot ontdekkingen van zeldzame voorwerpen, waaronder een Eerste Tempel zegel van een priester die als bewijs van het bestaan ​​van de Tempel diende, een feit dat betwist wordt door sommige archeologen.

Het zeefproject wordt uitgevoerd onder de academische auspiciën van het archeologie-instituut van de Bar Ilan Universiteit en wordt gefinancierd door filantropische fondsen en particuliere donoren.

Video van het Tempelberg Zeefproject:
De overblijfselen van ons erfgoed bewaren


Bronnen:

♦ naar een artikel van Itzchak Tessle “5 rare Jewish coins discovered by Temple Mount project” van 21 mei 2018 op de site van Ynet News (Yedioth Ahronot)