Israël – de nooit eindigende Dreyfus Affaire (Deel 1)

In 1894 werd Alfred Dreyfus, een Joodse Franse artillerieofficier, gearresteerd, aangeklaagd en veroordeeld wegens het verkopen van Franse militaire geheimen aan Duitsland. Hij werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Devil’s Island in Frans-Guyana. In 1896 kwamen er bewijzen aan het licht dat de echte schuldige een Franse majoor was, Ferdinand Esterhazy genaamd, maar hoge militaire functionarissen onderdrukten het bewijs en ontsloeg Esterhazy na een tweedaagse rechtszaak.

Het Franse leger beschuldigde Dreyfus vervolgens van verdere misdaden op basis van vervalste documenten. Het woord van de doofpot operatie begon zich te verspreiden, vooral nadat Emile Zola zijn beroemde brief, J’accuse, in 1898 in een krant in Parijs had geschreven. Het hele land was verscheurd tussen degenen die voorstander waren van de onschuld van Dreyfus en degenen die dachten dat hij schuldig was .

Een nieuwe rechtszaak in 1899 leidde tot een nieuwe veroordeling en een veroordeling tot tien jaar, maar Dreyfus kreeg gratie en werd vrijgelaten. Uiteindelijk werd aangetoond dat de beschuldigingen tegen Dreyfus verzonnen waren en in 1906 werd Dreyfus vrijgesproken en gerehabiliteerd als een majoor in het Franse leger. Maar de affaire, zoals die bekend werd, had het land verscheurd en zijn herstel deed weinig om degenen die hem schuldig vonden te overtuigen om van mening te veranderen.

Marcel Proust documenteerde in zijn beroemde roman Op Zoek Naar De Verloren Tijd (À la recherche du temps perdu) het antisemitisme dat de politiek-correct denkende salons van Parijs gedurende deze periode woedend maakte. Het wordt herlezen of gelezen als iemand dat niet heeft gedaan, vooral door degenen die zichzelf tegenwoordig beschouwen als leden van de nu gedemocratiseerde culturele elites van de westerse samenleving. Want hun antisemitisme verschilt nauwelijks van dat van die Franse culturele elites die de onschuld van Dreyfus nooit erkenden, behalve dat het doel van hun veroordeling vandaag niet de langgestorven Joodse kapitein van het Franse leger is, maar de Joodse staat Israël.

Dreyfus is nooit formeel vrijgesproken. Zijn pardon werd gebruikt om de affaire af te sluiten en een einde te maken aan de passies die Frankrijk op dat moment uit elkaar haalde. In die zin lijkt de persoonlijke geschiedenis van Dreyfus meer op die van de staat Israël. Geoordeeld en veroordeeld door de Verenigde Naties in haar beruchte resolutie die het Zionisme als racisme bestempelt, heeft Israël nooit echt een formele verontschuldiging ontvangen, hoewel de resolutie uiteindelijk werd ingetrokken. De daders van die resolutie hebben zich nooit teruggetrokken; ze hebben hun anti-Israëlische retoriek alleen maar op andere paden gezet, met de toenemende medeplichtigheid van de zogenaamde progressieve elites in de westerse wereld.

De Dreyfus-affaire ontketende indertijd een stortvloed van antisemitisme in de Franse samenleving, een antisemitisme dat Europees bleek te zijn, culmineerde even later in het pan-Europese programma van de nazi’s om haar Joodse bevolking te verbranden. Vandaag heeft het bestaan ​​van Israël een stortvloed van anti-Joodse vitriool losgemaakt waarvan de uiteindelijke ontknoping nog te bezien is.

Het is in die zin dat je eenvoudigweg kunt stellen dat Israël een reïncarnatie is van de Dreyfus-affaire, maar een die steeds maar doorgaat en die alleen maar zal eindigen als Israël, en de Joden zelf, besluiten er een einde aan te maken. Helaas zijn er tegenwoordig te veel Joden die zich aan de zijde plaatsen die Israël schaadt, zonder zelfs het fatsoen te hebben van de Franse Joden uit Dreyfus’ tijd die eenvoudigweg onopgemerkt bleef.

Hun excuus was waarschijnlijk dat ze zich kwetsbaar voelden als een minderheid in een land dat niet van henzelf was. Vandaag hebben ze geen excuus. Israël bestaat als een Joodse staat. Door te werken om het te vernietigen, zullen deze hedendaagse Joden echter de hulpeloosheid van hun Franse geloofsgenoten van honderd jaar geleden reproduceren en aldus de ironische voetnoot van Joodse medeplichtigheid in hun eigen ondergang aan de geschiedenis nalaten.

Theodor Herzl, de geestelijke vader van het Zionisme, zag het allemaal gebeuren in 1894. Toen hij de degradatie van kapitein Dreyfus bijwoonde (plaatje bovenaan), wist hij dat Dreyfus niet in staat was Frankrijk te verraden. Maar hij hoorde ook het geroep van ‘Dood aan de Joden!’ (“La Mort aux Juifs!”in de straten van Parijs en werd tot diep in zijn binnenste geraakt. Zijn consternatie leidde tot de publicatie van zijn essay, Der Judenstaat, waarin hij opriep tot de oprichting van een in publiekrechtelijk erkende Joodse staat, waarnaar de Europese joden vrijelijk konden emigreren.

Hij werd bespot en belasterd voor zijn ideeën, vooral door het Weense intellectuele milieu waarin hij bekend was. De Joodse redacteuren van de Neue Freie Presse waarvoor hij schreef, veranderden zelfs zijn bericht, in plaats van de oproep ‘Dood aan de Joden!’ te vervangen door ‘Dood aan de verraders!’. Reeds de West-Europese Joden uit wier rang Herzl kwam, kozen voor de kruimels van heidense verdraagzaamheid en legden hun vertrouwen in de Europese moderniteit die hun ondergang zou blijken te zijn.

De Oost-Europese Joden daarentegen stroomden naar Herzl’s vlag en voegden zich massaal bij zijn jonge Zionistische beweging, of ze zijn pamflet hadden gelezen of niet. Herzl werd overweldigd door hun enthousiasme en trots op het Joods zijn, zo anders dan de aarzeling van hun West-Europese broeders. Het infecteerde hem zodanig dat hij de kerstboom die in december in zijn huis had gestaan, weg gooide en Chanoeka begon te vieren.

Herzl zag een Joodse staat in het gebied dat toen bekend stond als Palestina, die zou erkend worden door alle leidende Europese machten. De uittocht uit Europa zou methodisch en georganiseerd zijn geweest, in tegenstelling tot de uittocht uit Egypte; deze keer, zei hij, wilden de Joden de vleespotten niet achterlaten, maar ze meenemen.

Het land dat hij voor ogen had, zou modern, wetenschappelijk, kosmopolitisch en multicultureel zijn, zoals we vandaag graag zeggen. Inderdaad, nadat het eerste Zionistische congres in Bazel in 1897 was afgelopen, schreef Herzl dat binnen de vijftig jaar de Joodse staat zou heropgericht worden. Vijftig jaar later deed het dat, maar het bestaan ​​ervan heeft de Joodse kwestie niet voor dit alles opgelost.

door Stephen Schecter

Lees hier: Deel 1Deel 2 en Deel 3


Bronnen:

♦ naar een artikel van Stephen SchecterIsrael, the never-ending Dreyfus Affair, Part I” van 11 juni 2018 en een artikelIsrael: The never-ending Dreyfus affair, part II” van 12 juni 2018 op de site van Arutz Sheva

Een gedachte over “Israël – de nooit eindigende Dreyfus Affaire (Deel 1)

Reacties zijn gesloten.