In de schijnwerper: Het bedrog van een vermeende ‘humanitaire’ crisis in Gaza

Plaatje hierboven: de in het Westen bewust verzwegen maar goed verborgen weelde en overvloed in Gaza. Bijvoorbeeld hierboven het Al Mashtal Hotel in Gaza City [beeldbron: ArcMed]

De verpaupering in Gaza is niet de oorzaak van de vijandschap tegenover de Joodse staat. Eerder het tegenovergestelde! Het is de vijandschap jegens de Joodse staat die de oorzaak is van de verarming en ontbering in Gaza.

Geen enkel cliché heeft het discours over de Gaza-situatie meer gedomineerd dan de perceptie van Palestijns geweld als een uitvloeisel van de slechte economische situatie van de Strook.” (Prof. Efraim KarshIt’s Not Gaza’s Economy, Stupid van 3 juni 2018)

Veel experts beweren dat een versoepeling van de economische omstandigheden in Gaza … de manier is om politieke stabiliteit te bereiken in een Gazastrook geregeerd door Hamas. Dit is een misleidend argument.” (Prof. Hillel Frisch, Economic Benefits Will Not Bring Stability to Gaza  van 6 juni 2018).

Het is verfrissend om te zien wat een opkomende uitdaging lijkt te zijn voor de hersenloze Pavlovische reactie, gepropageerd door de meeste Israëlische media, omtrent de gruwelijke haat en geweld die te zien is langsheen de grens met Gaza. Helaas, en misschien wel het meest verontrustend, is dat niemand minder dan de IDF en de veiligheidsorganisatie, een van de belangrijkste voorstanders ervan lijkt te zijn.

Dit hopeloos ongegronde perspectief weerspiegelt een recent bericht met de kop: “Het Israëlische leger beveelt aan de humanitaire situatie in Gaza te versoepelen”, waarin een vooraanstaande militaire bron werd aangehaald die adviseerde dat “Israël de humanitaire situatie in Gaza zou verlichten en een lange termijn ‘overeenkomst’ met Hamas wil bereiken ”.

Een dag later werd dit gevolgd door een soortgelijk bericht: “Leger roept op om enkele economische beperkingen op te heffen Gaza, die de kansen op rust vergroot”, verwijzend naar “Een topambtenaar in het Zuidelijke Commando van de IDF [die verklaarde dat] Israël stappen moet ondernemen om de humanitaire crisis in Gaza te verzachten die waarschijnlijk de Gazastrook tot rust zou brengen.”

Het laatste punt lokte een bruuske reactie uit van een geërgerde talk-backer: “Soms vraag ik me af of er nog gezonde mensen overblijven in de legertop. Het enige dat Gaza wil [is] alle Joden dood en of uit het land en toch wil het leger hen de middelen geven om dit te bereiken… !”

Inderdaad, de laatste jaren – misschien vanwege de hoogleraren en politieke credo’s waaraan ze tijdens hun academische studies worden blootgesteld – blijkt dat velen in de hogere regionen van de Israëlische veiligheidsorganisatie vergeten zijn dat ze soldaten zijn, belast met het leveren van militaire oplossingen voor fysieke bedreigingen voor de veiligheid van de natie en niet voor sociologen, belast met de diagnose van de maatschappelijke kwalen van haar gezworen vijanden.

Verbazingwekkend genoeg negeren de aanbevelingen om een ​​overeenkomst met Hamas te sluiten om de humanitaire omstandigheden te verlichten, dat Gazanen er alles aan hebben gedaan om ze te verergeren:

1. Bij herhaling het vernielen en in brand steken aan de grensovergang van Kerem Shalom, die essentiële gas- en brandstof- en humanitaire voorzieningen levert aan de Strook, tijdens de nog aan de gang zijnde protesten aan de grens;

2. Hamas weigerde expliciet humanitaire goederen te aanvaarden die door Israël waren geschonken, inclusief medische apparatuur zoals vloeistoffen, verbanden, apparatuur voor de behandeling van kinderen en ontsmettingsmiddelen.

Dienovereenkomstig, het toeschrijven van de gloeiende vijandigheid jegens Israël in Gaza aan de verschrikkelijke humanitaire situatie speelt rechtstreeks in de handen van de tegenstanders van Israël. Inderdaad, zoals ik elders heb opgemerkt, is het in feite medeplichtig aan de vijand – door zijn leugenachtige en kwaadwillende verhaal te onderschrijven.

Want het impliceert noodzakelijkerwijs dat, als alleen Israël op de een of andere manier een verbetering in de levensomstandigheden van Gaza zou initiëren / vergemakkelijken, het geweld zou verdwijnen.

Dit versterkt niet alleen de valse beweringen dat Palestijns terrorisme gedreven wordt door door de Israëlische economie veroorzaakt door privaat beleid, maar ook dat Israël de verantwoordelijkheid draagt ​​voor die terreur, die daarom niet meer is dan een begrijpelijke reactie op ontbering en wanhoop, extern opgelegd door een wrede, buitenaardse ‘onderdrukker’. Dit is natuurlijk niet alleen om de realiteiten aan de grond te vervormen, maar om deze om te keren.

Het is dus duidelijk dat het voortbestaan ​​van de huidige vorm van humanitaire inspanningen de humanitaire crisis alleen maar zal verergeren. Dienovereenkomstig moet deze inspanning worden geherstructureerd en omgeleid.

De enige duurzame humanitaire oplossing die de Israëlische veiligheid kan waarborgen en Israël kan ontlasten van de last van ‘heersen over een ander volk’, is om de verplaatsing / rehabilitatie van de niet-oorlogvoerende bevolking van Gaza naar derde landen royaal te financieren, en hen in staat te stellen bouwen een welvarender en veiliger leven, buiten de ‘cirkel van geweld’, waaraan zij onvermijdelijk onderhevig zullen zijn, als ze blijven waar ze zijn – ongeacht het niveau van humanitaire hulp.

Alles wat we nu nodig hebben, is een leiderschap met voldoende politieke wil, intellectueel gewaagd en ideologisch engagement om te ondernemen wat moet ondernomen worden. Waarom zou dat een probleem zijn?

Lees hier het volledige artikel van Dr. Martin Sherman op de site van Arutz Sheva

Een gedachte over “In de schijnwerper: Het bedrog van een vermeende ‘humanitaire’ crisis in Gaza

  1. Al een geluk hebben we Trump nog hopelijk heeft hij veel succes met de Noord-Koreaanse leider en komt hij niet met lege handen thuis!!

    Like

Reacties zijn gesloten.