Israëlbasher Manneke Pies van Brussel zetelt voortaan in de VN Veiligheidsraad

Na het nodige lobbywerk binnen de Verenigde Naties, is België er gisteren ingeslaagd om met een ruime meerderheid verkozen te worden als lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2019-2021. Zij zullen er zetelen naast de vijf permanente leden van de Raad die tevens een veto-recht hebben: Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk.

Ook Duitsland, Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek hehaalden genoeg stemmen om de komende twee jaren eveneens in de Raad te zetelen samen met de nog zetelende landen Polen, Peru, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea en Koeweit. De vijf nieuwe leden vervangen Bolivië, Ethiopië, Kazakhstan, Nederland en Zweden die uit de Veiliheidsraad verdwijnen.

Voor België wordt de 57-jarige liberaal Marc Pecsteen aangeduid om de komenende twee jaar de honneurs waar te nemen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als permanent vertegenwoordiger. Sinds augustus 2016 vertegenwoordigt Pecsteen België in de Algemene Vergadering van de VN (UNGA).

In zijn vorige functie was Pecsteen kabinetschef bij minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), aka de franstalige liberale partij, de Waalse tegenhanger van de nederlandstalige liberale Open VLD partij van boegbeeld Alexander De Croo.

De Belgische regering zei dat zij op een ‘cruciaal moment’ lid werd van de raad en voegde eraan toe: “Het is een periode waarin multilateralisme niet langer voor iedereen duidelijk lijkt, met sommigen die het zelfs in vraag stellen, zelfs als de planeet wordt geconfronteerd met meerdere mondiale uitdagingen, waaronder klimaatverandering, de (VN) Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de strijd tegen het terrorisme en illegale migratie.”

Israël, geboycot door de Arabieren
Ook Israël was aanvankelijk een kandidaat voor een zetel in de Veiligheidsraad. Israël botste op zware tegenstand in een driewegwedstrijd met Duitsland en België en stopte zijn kandidatuur vorige maand met de woorden dat het “besloot zijn kandidatuur voor een zetel in de Veiligheidsraad uit te stellen.”

De aankondiging kwam na een campagne door Arabische staten om de kandidatuur van Israël te blokkeren, die de voltallige steun kreeg van het Arabische Blok (22 landen) en het Islamitische Blok (55 landen) binnen de VN.

Israël was geen lid van een regionale groep totdat de overleden Amerikaanse ambassadeur Richard Holbrooke in 2000 erin slaagde de West-Europese en andere (WEOG) regionale groep ertoe te brengen Israël uit te nodigen om een ​​tijdelijk lid te worden, dat later voor onbepaalde tijd werd verlengd.

Wat de huidige verkiezingen betreft “besloot Israël uiteindelijk om zich terug te trekken omdat het begreep dat het geen schijn van kans maakte en vernederd kon worden met 30, 40 of zelfs 50 stemmen maximum”, wat de automatische eliminatie zou uitlokken, legde een Israëlische diplomaat uit.

België, een vriend van ‘Palestina’
Voor Israël maakt het allemaal niet zoveel verschil uit. Enkel de Verenigde Staten geleid door president Donald Trump kan het tot zijn bongenoot rekenen binnen de VN Veiligheidsraad, de VS die bovendien ook een vetorecht hebben en dat ook gebruiken.

België heeft zich door de jaren heen ontpopt als een trouwe bondgenoot van de Palestijnse Autoriteit, geleid door Mahmoud Abbas, en is een voortrekker binnen de Europese Unie die ijvert tegen de belangen van Israël’s veiligheid in. Die Belgische steun voor Abbas en zijn PA vertaalt zich ook in miljoenen euros Belgische financiële steun, zowel aan Hamas via de UNRWA en de PA.

Een maand geleden doneerde minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo van de Open VLD (een politieke bondgenoot van Veiligheidsraad afgevaardigde Marc Pecsteen), namens België 19 miljoen euro aan het Palestijnse VN-Agentschap UNRWA om het Hamasbestuur te ‘helpen’. De gulle gift wordt verspreid over 3 jaar of zowat 6,3 miljoen euro jaarlijks.

Volgens Belgische ambtenaren biedt de Belgische regering niet langer directe financiering aan Israëlische en Palestijnse NGO’s. Maar dat wordt omzeild via zgn. ‘erkende Belgische ngo’s‘ die lokale Israëlische en Palestijnse ngo’s financieren door middel van ‘medefinancieringsprogramma’s‘, die mede gefinancierd worden door de DGD, waarbij DGD een maximum van 85% van de totale subsidie ​​verstrekt.

Ook de dubbelzinnige houding van regeringspartij NV-A ten aanzien van de Joden en Israël roept vraagtekens op. Minister-President Geert Bourgeois (NV-A) van de Vlaamse regering pakte onlangs uit met een gift van bijna 1 miljoen euro aan de UNRWA uit de kassa van de Vlaamse regering.

Hoewel nogal wat boegbeelden van de NV-A (o.a. Bart De Wever, Jan Jambon, Ludo Van Campenhout e.a.) graag uitstapjes naar Israël maken en in lovende woorden openlijk hun steun voor Israël uitspreken, lijkt dat zich in eigen land niet te vertalen in feitelijke en grondwettelijke steun en of wetten en wetsvoorstellen aan de Joodse staat. Kortom: “veel bla bla en weinig boem boem“.

Verbod op kosjere slacht
Ook het behoud van de Joodse identiteit ligt in België onder vuur. Het debat over ritueel slachten is nog steeds aan de gang nadat eerder de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (eveneens N-VA) dreigt de Joodse kosjere slacht te laten verbieden wat de Joodse gemeenschap zou nopen om voortaan van elders hun kosjere voeding te importeren.

Minister Weyts sprak van een ‘historische stap’ op het vlak van dierenwelzijn: “Na jaren van zwoegen en aan de kar trekken – en na tonnen kritiek – hebben we nu eindelijk een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Vlaanderen neemt op vlak van Dierenwelzijn een voortrekkersrol op binnen de EU”, aldus Weyts.

Onverdoofd slachten definitief verboden vanaf 2019. Dat verbod wordt momenteel aangevochten bij het Grondwettellijk Hof door de Joodse gemeenschappen van België.


Bronnen:

♦ naar een artikelBelgië heeft opnieuw zetel in VN-Veiligheidsraad beet: “Uitslag is een zeer groot succes”” van vrijdag 8 juni 2018 op de site van de krant Het Laatste Nieuws (HLN)

♦ naar een artikelAfter Israel drops out Germany, Belgium elected to UN Security Council” van zaterdag 9 juni 2018 op de site van The Times of Israel

♦ naar een artikel “Jerusalem is the capital of Israel, says Philippe De Backer” van 29 maart 2018 op de site van The Brussels Times

♦ naar een artikelOnverdoofd slachten definitief verboden vanaf 2019” van 28 juni 2017 op de site van Knack Magazine

Een gedachte over “Israëlbasher Manneke Pies van Brussel zetelt voortaan in de VN Veiligheidsraad

Reacties zijn gesloten.