Hoe en waarom zijn Palestijnse Arabieren vertrokken en wie was verantwoordelijk?

Het is belangrijk om de historische feiten te vermelden. Feit is: de overgrote meerderheid van de Palestijnse vluchtelingen heeft de toenmalige staat Israël [in 1948] uit eigen beweging verlaten vanwege structurele zwakheden binnen de Palestijnse samenleving en hun leiderschap.

De druk van oorlogsomstandigheden zorgde ervoor dat de al kwetsbare Palestijnse samenleving ineenstortte, vooral toen Palestijnse leiders ervoor kozen om zich tegen de Joodse staat te verzetten door naar de wapens te grijpen eerder dan een VN-plan [VN Res. 181] te accepteren voor hun eigen staat.

Die gebeurtenissen vormden het toneel voor de gedwongen uitdrijving van ontelbare andere Palestijnse Arabieren uit Joodse gebieden. Die militaire noodzaak was het resultaat als gevolg van het feit dat zeven Arabische legers westelijk Palestina binnenvielen met als doel de nieuwgeboren staat Israël uit te roeien.

Uit eigen beweging vluchtten naar schatting 600.000 Palestijnse Arabieren uit een oorlogsgebied, dat hun leiders hadden gecreëerd. Naar schatting 250.000 tot 300.000 van die vluchtelingen in 1948 vertrokken zelfs voordat hun huizen onderdeel werden van een oorlogsgebied.

Ondanks de menselijke tragedie om niettemin te worden ontworteld, waren Palestijnse vluchtelingen geen ongelukkige doelwitten noch onschuldige omstanders. De eerste fase van de oorlog van 1948 was een felle interetnische of anti-Zionistische burgeroorlog waarin Palestijnen de agressors en de initiatiefnemers waren; de tweede helft was een totale oorlog waarbij reguliere legers betrokken waren, waaraan de Palestijnen hun medewerking verleenden.

Het gewelddadige pad dat de Palestijnen kozen en de daaruit voortvloeiende angst, desoriëntatie en economische oorlogsontneming, leidde tot hun eigen collectieve ondergang.


Iemand zal die Palestijnse ‘vluchtelingen’ ooit eens moeten duidelijk maken dat ze nooit kunnen terugkeren naar een land waar ze nooit zijn geweest, nooit hebben gewoond en waar ze helemaal geen aanspraken kunnen laten gelden. Daniel Pipes zei over de absurde “erfbare” status van de Palestijnse nep-vluchtelingen:

“UNRWA bestendigt en breidt de bevolking van ‘Palestijnse vluchtelingen’ uit op drie unieke, zelfs bizarre manieren: toestemmen dat deze status zonder limiet van generatie op generatie wordt overgedragen; behoud van de status nadat vluchtelingen een nationaliteit hebben verkregen (zoals de Jordaanse); en het toewijzen van de status aan inwoners van de Westelijke Jordaanoever en Gaza, die in het vermeende Palestijnse vaderland wonen. Dankzij deze trucs kon UNRWA kunstmatig de vluchtelingenpopulatie uitbreiden van 600.000 in 1949 naar 5,3 miljoen nu; echter, een nauwkeurige telling van echte vluchtelingen die thans nog in leven zijn, wordt geraamd op ca. 20.000.”


Bronnen:

♦ naar een artikel van Dr. Eli E. Hertz “How and why did Palestinian Arabs leave, and who was responsible?” van 4 juni 2018 op de site van Myths and Facts

Een gedachte over “Hoe en waarom zijn Palestijnse Arabieren vertrokken en wie was verantwoordelijk?

  1. De tragedie van Arabieren uit het Britse mandaat, in Arabische/Moslim landen én in Europa is dat tot de dag van vandaag de leugen de waarheid is geworden.

    De leugen die steeds bizarrere vormen aanneemt, steeds obsessiever wordt waardoor niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat.

    Iedereen kletst maar wat raak zonder feitenkennis die dan word geëxporteerd door medestanders, waarna “experts de leugens gaan duiden” in kranten & talkshows bij pc journalisten die nog minder verstand van zaken hebben, waarna politici hun politiek daaraan gaan aanpassen… etc.etc.etc.

    Dus zolang het leugencaroussel blijft draaien gaat er in de toekomst niets veranderen voor de Arabieren uit het Mandaatgebied Palestina en wie er ‘toen schuldig was maakt verder niets uit.

    Like

Reacties zijn gesloten.