Israël Vandaag: Bevolkingsstatistieken en demografische bedreiging

Op de 70ste verjaardag van de moderne staat Israël, wonen er bijna 8,8 miljoen mensen in het land. Van deze 8,8 miljoen is 75 procent (6,6 miljoen) Joods en 21 procent (1,8 miljoen) Arabisch.

De Arabische bevolking is grotendeels islamitisch; een klein deel is christelijk. De overige 4 procent van de bevolking (400.000) wordt gevormd door niet-Arabische christenen. Ook Armeniërs, die officieel erkenning hebben gekregen als aparte bevolkingsgroep, vallen onder deze laatste categorie.

De geboortecijfers over de afgelopen jaren voorspellen dat de statistische verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen gaat veranderen. In 2017 werden er 180.000 baby’s geboren in Israël; 74 procent daarvan is Joods, 23 procent Arabisch- en 3 procent niet-Arabisch christen.

In de Bijbelse gebieden Iudea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever onder Palestijns bestuur) en de Gazastrook wonen 6,5 miljoen Arabieren. Tellen we deze mensen op bij de 1,8 miljoen Arabieren die Israëlisch staatsburger zijn, dan blijkt dat de Joodse bevolking niet langer een absolute meerderheid vormt.

Voor Israël vormt deze Arabische meerderheid een demografische bedreiging. En Israël wordt al jaren onder druk gezet om de Arabische meerderheid een eigen Palestijnse staat te gunnen.

Maar hoe betrouwbaar zijn die statistieken? De volkstellingen in Iudea en Samaria worden verricht door de Palestijnse Autoriteit (PA) die er een groot belang bij heeft om het aantal hoog te houden. Daarom wordt de demografische bedreiging ook wel gezien als een mythe, gebaseerd op vervalste tellingen en statistieken.

Ondanks de twijfel over de betrouwbaarheid, neemt Israël de demografische ontwikkelingen serieus, en hebben de cijfers invloed op de manier waarop Israël omgaat met het vredesproces. En dat weet de PA.

In 2014 meldde de PA nog een inwonersaantal van 4,5 miljoen. Zij voorspelde toen dat dit aantal in 2020 met een miljoen zal zijn toegenomen. In 2011 meldde de PA een aantal van 3,5 miljoen inwoners. Met andere woorden: als deze cijfers juist zijn (en dat valt ernstig te betwijfelen), dan zou de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever iedere drie tot vijf jaar met een miljoen groeien.

De vooraanstaande demograaf prof. dr. Arnon Sofer voorspelde in 1987 in het Israëlische dagblad Yediot Ahronot, dat de Joodse bevolking in 2000 in de minderheid zou zijn. Hij baseerde zijn voorspellingen op de cijfers die werden aangeleverd door de PA. Het is nu 2018, en nog steeds is het aantal Joden in het hele land groter dan de Arabische bevolking.

Een onafhankelijke studie die in 2011 werd uitgevoerd door de American-lsrael Demograpbic Research Group wees uit dat het cijfer dat de PA had opgegeven over de bevolkingsomvang vermoedelijk anderhalf miljoen hoger was dan het werkelijke aantal. Ook wees deze studie uit dat het Israëlische geboortecijfer hoger ligt dan dat van Israëlische Arabieren en van de Palestijnen in de Palestijnse gebieden. Met andere woorden, de opgegeven Palestijnse geboortecijfers kloppen niet met de natuurlijke groei naar aanleiding van geboorte- en sterftecijfers.

Maar er is meer. Zowel Joden als Palestijnen zien natuurlijke bevolkingsaanwas bij de andere bevolkingsgroep als een demografische bedreiging. Dat is ook de reden waarom Palestijnen fel gekant zijn tegen Joodse immigratie naar Israël. De immigratiegolven hebben de Joodse populatie in het land namelijk drastisch doen toenemen.

Palestijnse politici hebben de wens geuit dat ze het Joodse model van immigratie willen nabootsen zodra er een onafhankelijke Palestijnse staat komt. Zij willen zoveel mogelijk ‘Palestijnen’ uit het buitenland naar Palestina halen. Wanneer een miljoen Palestijnen gehoor zouden geven aan deze oproep, is dat genoeg om de demografische situatie drastisch te beïnvloeden.

Jaren geleden zei Harnas-leider Ismail Haniyeh dat zijn volk verwikkeld is in een demografische oorlog met de Joden. Hij zei dat hij alle vertrouwen had in de uitkomst van deze strijd: ‘Wij zullen de zionisten op dit punt zeker verslaan.’

10 feiten die genegeerd worden over de Joodse en moslimbevolking van Israël


Bronnen:

♦ naar een artikelBevolkingsstatistieken en demografische bedreiging” gepubliceerd in Israel Today, in een gezamelijke uitgave van Israel Today en Christenen voor Israël naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de moderne staat Israël; Israel Today, nr. 127 blz. 9

Een gedachte over “Israël Vandaag: Bevolkingsstatistieken en demografische bedreiging

Reacties zijn gesloten.