Als antwoord op Hamas’ agressie wil Israël nieuw dorp bouwen dat aan Gaza grenst

Op dinsdagochtend 29 mei 2018 vuurden terroristen vanuit Gaza een willekeurig spervuur ​​van 28 mortiergranaten af ​​naar de burgerbevolking in het zuiden van Israël. De peutertuin van Eshkelon moest een voltreffer incasseren toen een van de mortiergranaten die werden afgevuurd door de Gazaanse  terreurgroep Islamitische Jihad zijn doel trof.

Te midden van de meest intense gevechten tussen Israël en Hamas in jaren, zei minister van Huisvesting Yoav Gallant  op woensdag dat hij van plan is een voorstel te doen voor de bouw van een nieuwe Joodse gemeenschap grenzend aan de grens met Gaza als reactie op de recente escalatie van geweld. “De oprichting van een nieuwe gemeenschap is een boodschap van Zionisme en kracht in het aangezicht van terrorisme”, zei hij.

Hanun
De gemeenschap, waarvan de voorgestelde naam ‘Hanun‘ is, bevindt zich ongeveer 4 mijl van de grens, grenzend aan de kibboets van  Saad. De stad is bedoeld om 500 gezinnen te huisvesten en zal worden opgenomen in de Regionale Raad van Sdot Negev.

Het voorstel, dat Gallant van plan is aan het kabinet voor te leggen op zijn volgende vergadering op zondag, vereist samenwerking tussen de ministeries van Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Landbouw en Negev en Galilea, samen met de Israel Land Authority en andere autoriteiten, om de noodzakelijke administratieve stappen te volgen en de nieuwe gemeenschap werkelijkheid te laten worden.

In een schriftelijke toelichting op het voorstel staat: “In overeenstemming met het overheidsbeleid voor de ontwikkeling van buitengebieden en de bebouwing van de Negev in het algemeen en het grensgebied van Gaza in het bijzonder, wil de regering een anker vestigen dat een aanzienlijk aantal mensen wil vestigen in dit gebied.”

De vraag naar woningen in de aan Gaza grenzende gemeenschappen is in opkomst sinds het einde van Operatie Protective Edge [het conflict van 2014 tussen Israël en Hamas]. Maar veel mensen hebben moeite om geaccepteerd te worden in bestaande gemeenschappen, die op zichzelf staande coöperatieve landbouwgemeenschappen zijn.

De verklaring merkte op dat “de meest gewilde manier van leven is in de voorsteden met de nadruk op gemeenschapsleven. Als zodanig, in antwoord op de behoeften van de bewoners van het gebied, samen met die van een extra bevolking die zich in dit gebied wil vestigen, zou het verstandig zijn om een ​​gemeenschap in de voorsteden op te richten waarvan de ontwikkeling en bevolkingsinstroom de regio een populariteitstoename zal geven.”

Het bereik van de raketten van Hamas & Co in Zuid-Israël


Bronnen:

♦ naar een artikel van Mati Tuchfeld “Responding to Hamas aggression, Israel to build new Gaza-adjacent town” van 31 mei 2018 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)