Hoe Jezus stierf: Uiterst zeldzaam bewijs van Romeinse kruisiging onthuld in Italië

Plaatje hierboven: De Joodse religieuze leider Jezus van Nazareth stierf aan een houten kruis, een veelgebruikte executiemethode in het hele Romeinse Rijk. Hij werd later “Jezus Christus” genoemd (vert. uit het hebreeuwse moschiachJezus de Messias of de Gezalfde) en kreeg een centrale rol toebedeeld in het christendom [beeldbron: Salvador Dali, 1951]

Een verwonding aan de voet van een 2000 jaar oud skelet dat werd ontdekt op een Romeinse begraafplaats in Noord-Italië lijkt een zeldzaam tastbaar bewijs te zijn van executie door kruisiging, volgens een interdisciplinair team van Italiaanse onderzoekers.

Hoewel dit ruimschoots wordt bevestigd in historische geschriften – waaronder het Nieuwe Testament – is dit slechts het tweede bekende archeologische bewijs van de bijzonder wrede vorm van doodstraf die door de Romeinen werd toegepast tegen criminelen, evenals revolutionairen zoals Jezus.

De bevindingen – gepubliceerd in de april 2018 editie van het tijdschrift Archaeological and Anthropological Sciences onder de titelEen multidisciplinaire studie van calcaneale trauma’s in Romeins Italië: een mogelijk geval van kruisiging?” – zijn gebaseerd op nieuwe analyse van een skelet dat werd ontdekt in 2007 tijdens een opgraving van een geïsoleerd graf.

“’In het specifieke geval, ondanks de slecht bewaarde omstandigheden, konden we aan de hand van de aanwezigheid van tekens op het skelet aantonen dat ze wijzen op een geweld vergelijkbaar met kruisiging,” schreef co-auteur Emanuela Gualdi van de universiteit van Ferrara het Italiaans-talige document Estense.

“Het belang van de ontdekking ligt in het feit dat het de tweede zaak is die gedocumenteerd is in de wereld”, verklaarde co-auteur Ursula Thun Hohenstein aan Estense. “Hoewel deze wrede uitvoering door de Romeinen lange tijd is geperfectioneerd en toegepast, belemmeren de moeilijkheden bij het behoud van beschadigde botten en vervolgens bij het interpreteren van trauma’s de herkenning van slachtoffers van kruisdood, waardoor deze getuigenis nog kostbaarder wordt,” zei Thun Hohenstein.

Giv’at HaMivtar, Israël, 1968
Het enige eerder ontdekte archeologische bewijsmateriaal is afkomstig van een opgraving in Jeruzalem uit 1968, uitgevoerd door Vassilios Tzaferis van graven van een massieve Joodse begraafplaats uit de Tweede Tempel periode (2de eeuw v.Chr. tot 70 na Chr.) in de buurt Giv’at HaMivtar.

In een typische uit de rotsen gehouwen tombe van het tijdperk ontdekte Tzaferis onder andere verschillende botvergaarbakken. In een ossuarium liggen de botten van twee generaties mannetjes, één 20-24 jaar oud en de andere slechts 3 of 4 jaar.

Plaatje hierboven: Op het hielbot van de oudere man was een spijker van 18 cm (7 inch) te zien, waarop ongeveer 1-2 cm olijfhout was gevonden – overblijfselen van het kruis waaraan hij was opgehangen, concludeerden onderzoekers. Bij publicatie kondigde de wereld dit unieke bewijs van de historiciteit van de kruisiging aan.

Volgens een artikel in Biblical Archaeology Review van 1985, geschreven door Tzaferis met de titel: “Kruisiging – het archeologisch bewijs”, waren de Romeinen niet de creatieve kracht achter deze pijnlijk straffende vorm van de dood.

“Veel mensen nemen ten onrechte aan dat de kruisiging een Romeinse uitvinding was. In feite praktiseerden Assyriërs, Feniciërs en Perzen tijdens het eerste millennium vóór Christus kruisiging”, schreef Tzaferis.

Gavello, Italië, 2007-2018
Deze nieuw geanalyseerde Italiaanse overblijfselen van de 30- tot 34-jarige gekruisigde man zijn echter niet zo volledig ondubbelzinnig. Hun interpretatie wordt gecompliceerd door het slechte behoud van de botoppervlakken. Radiokoolstofdatering was niet mogelijk, maar de overblijfselen dateren uit de Romeinse tijd vanwege hun context: archeologen ontdekten fragmenten van typische Romeinse stenen en tegels.

Volgens de auteurs werd het skelet ontdekt tijdens een infrastructuuroperatie 2006-2007 in de gemeente Gavello in Noord-Italië, ongeveer 60 km van Venetië in de Po-vallei. Het individu werd gevonden liggend op zijn rug, “met de bovenste ledematen aan zijn zijde en de onderste ledematen gestrekt.” Het was, vreemd genoeg voor de tijdsperiode, direct begraven in de grond en zonder waardevolle voorwerpen.

Bij nader onderzoek van de botten, merkten onderzoekers ‘specifieke verwondingen’ op de rechter hiel op. “Om het trauma beter te begrijpen, hebben we dit bot gedetailleerd geanalyseerd om het tijdstip van optreden te bepalen en een interpretatie te geven”, schrijven ze. Het interdisciplinaire team besloot om antropologische en genetische methoden te gebruiken om een ​​”biologisch profiel van het individu” te creëren.

Door het bestuderen van de botten en archeologische gegevens, inclusief de begrafeniscontext van het skelet, geloven de onderzoekers dat ze de “sociale rol van het slachtoffer en het geweldspatroon in eerdere bevolkingsgroepen beter hebben begrepen. De resultaten wijzen op een mogelijke brutale modus van de dood,” schrijven ze.

Ca. 6000 rebellen worden op bevel van de Romeinse senator Marcus Crassus door Romeinse soldaten gekruisigd [beeldbron: screenshot uit de TV serie Spartacus, 2013]

In het spoor van een executie
Aanvankelijk werd het skelet aan de Universiteit van Ferrara gegeven voor antropologische analyses, schrijven de onderzoekers. Later, aan de universiteit van Siena, werden 3D-beelden van het gat in de hiel gegenereerd met een geavanceerde hi-tech digitale microscoop. Bovendien werden in het laboratorium Moleculaire Antropologie van de Universiteit van Florence, uitsluitend gewijd aan oude DNA-analyse, drie stukken uit de wervels gekozen voor genetische analyse.

Bewijs van een mogelijke kruisiging is alleen te vinden op de rechter hiel. De onderzoekers schrijven dat ze een laesie (verwonding)  waarnamen die de “volledige breedte” van het hielbot passeerde, en onder een horizontaal plankachtig deel in het middenachtergedeelte van de hiel doorbraken. “De perforatie (lengte 24 mm) toont een regelmatige ronde opening van de mediale zijde (diameter 9 mm) naar de laterale opening (diameter 6,5 mm). Het patroon van de laesie in de dwarsdoorsnede is lineair in het eerste deel, in het laatste deel iets naar beneden draaiend,” schrijven ze.

“De aanwezigheid van een ellipsoïde depressieve fractuur aan de mediale zijde, maar niet op de laterale, duidt erop dat de verwonding peri-mortem is toegebracht en dat de klap van mediaal naar zijwaarts is toegebracht, waardoor een doorbraak in het inslaggebied (ingangspunt) is veroorzaakt,” concluderen ze. Met andere woorden, de hiel was mogelijk vastgespijkerd op een hard oppervlak voorafgaand aan de dood van het slachtoffer.

De auteurs zijn de eersten die toegeven dat op het eerste gezicht de bevindingen niet volledig overtuigend zijn. Met slechts een ander voorbeeld van kruisiging ter vergelijking, is het moeilijk te begrijpen wat normatieve praktijken zijn. “De positie, doorsnede en richting van de perforatie zijn slechts gedeeltelijk consistent met het andere geval van kruisiging dat eerder werd beschreven. We observeerden een cirkelvormig gat in de Gavello calcaneus in tegenstelling tot dat van Giv’at HaMivtar waarin een spijker met een vierkante doorsnede werd gebruikt. Hoewel het laatste type nagel vaker voorkomt in de Romeinse tijd, werden ook spijkers met een cirkelvormige doorsnede gebruikt, zoals in de literatuur wordt vermeld,”schrijven ze.

De onderzoekers veronderstellen dat “de bovenste ledematen met nagels door de pols aan het kruis waren bevestigd, zoals in oude historische bronnen.” Maar ook hier geldt dat het gebrek aan bewijs betekent dat de armen net zo gemakkelijk aan het kruis waren vastgebonden, zoals wordt gedacht dat dit mogelijk het geval is in het voorbeeld van Jeruzalem.

Sociaal verworpenen?
Op basis van archeologische en antropologische gegevens trekken de onderzoekers ook mogelijke conclusies over het slachtoffer. Ze merken op dat in de Romeinse wereld, kruisiging historisch gezien werd toegepast jegens gemarginaliseerde bevolkingsgroepen: slaven (zelfs na hun vrijheid), revolutionairen (zoals Jezus bv.), buitenlanders, criminelen en andere niet-Romeinse burgers, met uitzondering van soldaten die deserteerden.

“De onregelmatige begrafeniscontext, gebrek aan grafgoederen, een korte volwassen status en mogelijk bewijs van foltering (Martin en Harrod 2015) suggereren een toestand van gevangenschap of slavernij voor het individu van Gavello,” schrijven ze. Met name die ene, enige begrafenis in het bijzonder, noopt de onderzoekers tot nadenken.

“Isolatie van de begraafplaats, zoals bij Gavello, kan een gevolg zijn van de afwijziging door de gemeenschap van het individu zowel bij leven als in de dood,” schrijven ze. “Dit soort executie”, vertelde mede-auteur Thun Hohenstein tegen Estense, “werd over het algemeen voorbehouden aan slaven. Dezelfde topografische marginalisatie van de begrafenis doet ons denken dat het een individu was dat als gevaarlijk werd beschouwd en genegeerd werd door de samenleving waarin hij leefde, dat hij er zelfs na de dood door werd afgewezen.”

door Amanda Borschel-Dan


Bronnen:

♦ naar een artikel van Amanda Borschel-Dan “How Jesus died: Extremely rare evidence of Roman crucifixion uncovered in Italy” van 30 mei 2018 op de site van The Times of Israel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.