Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd

In de westelijke wereld is sprake van een voortdurende anti-Israëlische eenzijdigheid. Dat heeft ertoe geleid dat Palestijnse leiders tot de conclusie kwamen dat provocaties van Israël belangrijk zouden kunnen zijn voor hun public relations. Zulke provocaties kunnen tot anti-Israëlische reacties en vaak tot veroordelingen van de kant van bronnen zoals de Verenigde Naties, Arabische landen, de Europese Unie en enkele van haar lidstaten, NGO´s evenals enkele masochistische joodse organisaties en individuen leiden. Deze reacties bieden dan een nieuwe stimulans voor voortgezette Palestijnse provocaties.

De nieuwste, door Hamas geïnitieerde grote Palestijnse protestdemonstraties langs de grens met de Gazastrook, de “Mars van de Terugkeer”, waren niet vreedzaam. Tot hen behoorden het bekogelen met stenen, Molotovcocktails en vuur van scherpschutters op de IDF. Er waren pogingen van Palestijnen om het grenshek te vernielen en Israël binnen te dringen. Elf van de eerste Palestijnse slachtoffers werden door Israël als terroristen geïdentificeerd, waaronder enkelen van Hamas.

Bij de tweede mars, een week na de eerste, was er nieuw geweld, inclusief het in brand steken van mogelijk tot 10.000 autobanden. Er vonden opnieuw pogingen plaats om soldaten van de IDF aan te vallen evenals onder dekking van de door de brand ontstane rook Israël binnen te dringen. Sindsdien werden brandende vliegers over de Israëlische grens gestuurd, enkelen met Molotovcocktails aan hun staart bevestigd.

Toen Israël op het Palestijnse geweld reageerde, waren er veel anti-Israëlische uitlatingen, ook van westerse landen, commissies en individuele personen. Een serie daarvan volgde een of meerdere van vier patronen. Op het eerste gezicht lijken ze verstandig te zijn. Maar een oppervlakkige analyse laat al zien dat ze allemaal huichelarij en eenzijdigheid bevatten. Een paar voorbeelden zullen dat illustreren.

Het eerste patroon luidt dat Palestijnen het recht hebben om vreedzaam te demonstreren. Daarmee wordt gesuggereerd dat Israël het de Palestijnen niet mogelijk maakte om rustig op het territorium van de Gazastrook op gepaste afstand van de Israëlische grens te demonstreren. Diegenen die dat zeiden, wisten dat dit irrelevant was, want Hamas mengde zijn mensen onder de demonstranten, van waaruit ze gewelddadige en grens doorbrekende handelingen tegen Israël begingen. Tot diegenen, wier uitlatingen het Palestijnse recht op vreedzame demonstraties benadrukten, behoorden de Europese Unie, Frankrijk, de Democratische Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, evenals J-Street.

Het tweede patroon aan uitlatingen bestaat uit oproepen tot terughoudendheid. Deze kwamen in twee versies. De ene is gericht aan de volkerenmoord propagerende Hamas en het democratische Israël, met de nadruk op de laatste. Dat suggereert impliciet dat Israël desbetreffend gefaald heeft. Zulke uitlatingen kwamen van de EU, de viceminister-president van Ierland, J-Street en Rusland. Andere uitlatingen met oproepen tot terughoudendheid waren nog eenzijdiger en richtten zich alleen maar tegen Israël. Zulke uitlatingen kwamen uit Frankrijk, van Senator Elizabeth Warren en van de leider van de Unie van het hervorming-Jodendom, rabbi Rick Jacobs.

Amos Guiora, professor aan de universiteit van Utah, heeft de vele gedragscodes beschreven waarover het Israëlische leger beschikt met betrekking tot moraal en ethiek in de strijd. Het valt te betwijfelen of iets dergelijks ergens anders in een ander leger bestaat. De manier waarop deze gedragscodes aan Israëlische soldaten worden doorgegeven, werd door meerdere westerse legers hoog geprezen.

Het derde patroon van uitlatingen bevat de eis naar onafhankelijk onderzoek naar hetgeen er gebeurd is. Hier vinden we de EU in gezelschap van de toenmalige viceminister-president van Ierland en Koeweit. Diegenen die deze bewering opstellen, weten heel goed dat de logische kandidaten voor zulke pseudo-onafhankelijke onderzoeken met de Verenigde Naties verbonden commissies zijn. Het bekendste desbetreffende onderzoek was het rapport van de Goldstone-commissie. Dit document was zo extreem verdraaid, dat de schrijvers Gerald Steinberg en Anne Herzberg een compleet boek konden vullen over deze enorme verdraaiing.

Het vierde patroon van uitlatingen betreft de evenredigheid van de Israëlische reacties. Dat impliceert dat Israël´s reacties niet naar verhouding of zelfs buiten verhouding willekeurig zijn. hier vinden we de EU en Frankrijk samen met Iran, Turkije en Rusland.

Tegen eind april, toen al duidelijk was dat de demonstraties in de eerste plaats inspanningen moesten camoufleren om door de grens heen te breken, gaf de VN-commissaris voor de mensenrechten, Zeid Ra´ad al-Hussein, een verklaring af over wat er bij de demonstratie van de burgers met stenengooiers en Molotovcocktails aan de hand was. Hij zei dat er overdreven geweld tegen de demonstranten zou zijn gebruikt – niet eenmaal, niet tweemaal, maar herhaaldelijk.

Bovendien zijn er meer uitlatingen van westerse landen. De langjarige anti-Israël ophitser Jeremy Corbyn, partijchef van de Britse Labour Party, eiste een onderzoek naar de wapenverkopen van zijn land aan Israël.

Amnesty International, dat in feite alleen maar in deeltijd mensenrechten NGO is, publiceerde op 27 april een stellingname, waarin werd gezegd: “Deze mensen protesteren alleen maar vanwege hun ondraaglijke omstandigheden en eisen het recht om terug te keren naar hun huizen en steden, die in het huidige Israël liggen.” Opnieuw werden de regeringen er wereldwijd toe opgeroepen om “na de buitenproportionele reactie op massademonstraties langs het hek, dat de Gazastrook van Israël scheidt, een omvangrijk wapenembargo tegen Israël op te leggen.”

Hamas kan blij zijn. des te meer, omdat zij zich veel meer bezighoudt met anti-Israëlische reacties in de westerse wereld dan om de dode Palestijnse burgers. Zulke westerse reacties stimuleren meer door Hamas geïnitieerde, gewelddadige demonstraties – de organisatie blijft aansporen tot anti-Israëlische reacties. Westerlingen, die deze verklaringen afgeven, zouden kunnen beweren dat ze niet de bedoeling hadden om prikkels te bieden aan Hamas. Ze zouden intussen geleerd moeten hebben dat deze reactie een voortzetting van Palestijns geweld en van de productie van meer slachtoffers dient.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel Wie Zurückhaltung und anderer antiisraelischer Unsinn propagiert wird op de site van Heplev van 7 mei 2018

bron-logo

2 gedachtes over “Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd

  1. Het Westen heeft blijkbaar nog steeds niet ingezien dat door haar eenzijdige politiek (gevoed door Judophobia) en financiele injecties via UNWRA zij de Palestijnse terreur regimes in stand houden wat hen medeplichtig maakt aan de vele slachtoffers, cynisch misbruikt door Hamas & PLO/PA.

    Like

Reacties zijn gesloten.