Anti-Zionisme: één van de koppen aan een oud monster

Niet alleen op social media lijkt het oeroude antisemitismemonster nieuwe hoogtijdagen te beleven, je ziet het ook steeds vaker op universiteiten, en kijk naar de opeenstapeling van antisemitische incidenten bij bijvoorbeeld de Britse Labour Party. Misvattingen over Joden en joden worden steeds groter. Tijd dus om een paar feiten op een rijtje te zetten en ook antwoord te geven op de vraag waarom Jodenhaat en islamofobie niet hetzelfde zijn.

Antisemitisme, of beter: Jodenhaat, wordt vaak in één adem genoemd met islamofobie, zoals Arnon Grunberg kortgeleden ook bij Pauw deed en daar fijntjes aan toevoegde dat hij dat tweede een groter probleem vindt dan het eerste. Jodenhaat en islamofobie zijn echter twee verschillende grootheden. Daarbij zijn er grote discussies gaande over wat Jodenhaat nu werkelijk is. Mythe wordt heel vaak gezien als feit. De raarste vooroordelen veroorzaken de grootste brokken, simpelweg omdat men de feiten niet kent. Om die feiten duidelijk te maken moeten we eerst weten wie of wat Joden precies zijn.

Heel kleine minderheid
Joden zijn maar met weinig. Er zijn er wereldwijd zo’n 16 miljoen. Ongeveer zes miljoen leven in Israël, een paar miljoen in Amerika, vooral New York. Er zijn grote Joodse gemeenschappen in Canada en in Argentinië woont de grootste Amerikaans-Joodse gemeenschap buiten de VS (zo’n 250.000). In Europa lopen de schattingen uiteen tussen één en anderhalf miljoen. Frankrijk heeft verreweg de meeste binnen de grenzen, zo’n 500.000, waarvan een groot deel afkomstig is uit Arabische landen die lang onder Franse invloed stonden, denk aan Algerije en Marokko.

Daarna volgt de Britse gemeenschap met enkele honderdduizenden. En ja, er zijn ook Joden in Nederland. Als je heel goed telt kom je op 50.000 uit, maar feitelijk hebben we het over maximaal 15.000 zich als Jood profilerende personen; in vergelijking met de miljoen moslims in ons land dus een heel, heel kleine minderheid. Qua grootte is het Joodse volk wereldwijd vergelijkbaar met het Nederlandse en maken ze een bijna verwaarloosbaar percentage van de wereldbevolking uit.

Eeuwenoude geschiedenis en cultuur
Maar wie of wat zijn Joden nou precies? Velen zetten, om verschillende redenen, Joden het liefst weg als aanhangers van een bepaalde religie, zoals je ook christenen en moslims hebt. Niets is minder waar. Joden zijn een volk. Ja, veel leden van dat volk hangen de joodse religie aan, maar heel veel Joden noemen zichzelf atheïst of humanist.

Daarnaast ken ik boeddhistische Joden en er zijn messiaanse Joden. Er zijn zelfs Joodse moslims (zanger Cat Stevens). Het is een groep die een eeuwenoude geschiedenis, cultuur, traditie en taal gemeenschappelijk heeft. Vaak is religie ook deel van die gemeenschappelijkheid, maar dat hoeft niet. Over waarom het onderscheid tussen religie en volk zo belangrijk is later meer.

Je wordt als Jood geboren, kunt er voor kiezen om geen jood meer te zijn, net zoals je als Marokkaan kunt worden geboren, en kunt kiezen om niet meer moslim te zijn. Jood of Arabier ben je, de joodse of islamitische religie aanhangen, is een keuze. Daarom is moslimhaat ook niet hetzelfde als Jodenhaat. Voor de islam kies je, Jood ben je, ook als je niets met religie hebt.

Machtige eigenschappen
Hoewel dus een klein volk, wordt aan die zestien miljoen een aantal enorm machtige eigenschappen toegeschreven: Joden beheersen de wereldeconomie, de wapenindustrie, de banken en de media. Ze zaten achter het communisme, het kapitalisme, en ze zitten achter ISIS en de economische crisis. En dat zijn nog maar de ‘rampen’ van laten we zeggen, de afgelopen eeuw. Antisemitisme gaat veel en veel verder terug.

Laten we ons beperken tot de laatste 2000 jaar. Antisemitisme is een veelkoppig monster, dat altijd weer in een andere hoedanigheid de kop opsteekt. Die hoedanigheid wordt als reden gegeven voor haat, waarmee de werkelijkheid wordt omgedraaid: het wordt als drogreden aangedragen om het immer sluimerende antisemitisme weer bon ton te maken.

Vijf vormen
In wetenschappelijke kringen worden er vijf hoofdvormen van antisemitisme onderscheiden: Er is klassiek antisemitisme dat nog altijd een grote rol speelt, ook onder autochtone Nederlanders, bijvoorbeeld: ‘Joden zijn rijk en gierig. Ze denken altijd aan geld.’ Het stamt uit de tijd dat christenen (en ook moslims) geen rente mochten eisen, dus werd er al snel bij Joden aangeklopt die daardoor een slechte naam kregen. Het is een zeer hardnekkig vooroordeel.

Dan is er christelijk antisemitisme: ‘De Joden hebben Christus vermoord’. Hoewel er in de Westerse kerk de laatste jaren in dit opzicht enorm veel is verbeterd, is het vooral in Oost-Europese landen zoals Polen, Rusland, Hongarije nog een zeer alledaagse gedachte in zowel het Rooms-katholicisme als in de Russische en Griekse orthodoxie. En vergeet Luther niet, de grondlegger van het protestantisme en notoire antisemiet. Er zijn ook bepaalde protestante groeperingen die van dit antisemitisme niet verschoond zijn.

Nazistisch gedachtegoed
Het raciale antisemitisme, ontstaan eind 19e eeuw als pseudowetenschap en tot volle wasdom gekomen onder het nazisme: Joden waren een inferieur ras dat uiteindelijk moest worden geëlimineerd. Nog steeds een populaire denktrant binnen extreemrechtse kringen.

Het islamitisch antisemitisme, dat bestaat sinds zijn ontstaan. Joden zijn net als christenen dhimmi’s, ondergeschikt aan moslims. Toch hebben Joden in de Arabische wereld eeuwenlang minder te lijden gehad onder dit antisemitisme dan onder de pogroms in Europa. Dat veranderde echter eerste helft van de 20ste eeuw, toen het zionisme ontstond.

Anti-Joodse sentimenten werden aangewakkerd door overgewaaid nazistisch gedachtegoed en het importeren van de denkbeelden uiteengezet in de Protocollen van de wijzen van Zion: een door de Russische geheime dienst uit de duim gezogen document waardoor Joden de schuld kregen van zo ongeveer alles wat er in de wereld niet deugde.

Beide invloeden vonden vruchtbare bodem in de Arabische wereld. En als reactie op de Joodse immigratie ontstond het Palestijnse volk, dat zich tot dan toe niets anders dan Arabier had gevoeld. Wat weinigen overigens weten is dat voor de stichting van de staat Israël veel Arabieren juist naar dit gebied immigreerden omdat het daar economisch gezien voor de wind ging door de Joodse toestroom.

Toen ook nog de Joodse staat Israël werd gesticht, die inferieure Joden het ondanks de voortdurende oorlogsdreiging toch heel aardig bleken te doen en een Arabische militaire overmacht tot vier keer toe het onderspit moest delven, drukte dat nog eens extra op het toch al aanwezige Arabische minderwaardigheidscomplex.

In moslimlanden, dictaturen waar van alles mis was, werd de Joodse staat de boeman, als afleidingsmanoeuvre. Grote groepen immigranten importeren die vorm van antisemitisme nu ook weer in Europa. In hun denkbeelden zijn naast het geërfde moslim-antisemitisme letterlijk de Protocollen en Nazi-ideologieën te herkennen.

Weer een vorm: anti-Zionisme
En dat brengt ons bij weer een vorm van antisemitisme: anti-Zionisme. Inmiddels begrijpt de meerderheid met negatieve onderbuikgevoelens dat ‘antisemiet’ niet zo best op je CV staat. Dus ben je geen antisemiet, maar anti-Zionist. Daarin vinden al die gevoelens een uitweg en kan de haat onbeperkt worden geuit. Let wel, het gaat hier niet om kritiek op het Israëlische regeringsbeleid. Dat is geheel legitiem.

Anti-Zionisme gaat veel verder. Het wil de Joodse staat Israël elimineren. Met vaak de volgende gedachtegang: Joden zijn een religie, geen volk. Een volk heeft recht op zelfbeschikking, een religie heeft dat niet nodig. Dit is een veelgehoord argument in zelfs academische kringen. Er is geen land op de wereld, ook geen enkele andere nieuwe natie, dat qua bestaansrecht zo in twijfel worden getrokken als Israël.

Er is geen land op de wereld waartegen zo wordt geprotesteerd als tegen Israël, tot in officiële instanties als de EU en de VN aan toe. Protesteren is uitstekend, maar één land voortdurend ‘uitselecteren’ voor unieke boycots, maatregelen en resoluties terwijl tientallen andere landen, inclusief de wreedste dictaturen, overal mee wegkomen, zou toch te denken moeten geven.

En dat het in een verdomd ‘slechte buurt’ ligt, wordt achteloos terzijde geschoven. Vooral in Europa is een gevaarlijke cocktail ontstaan van klassiek, islamitisch en in mindere mate christelijk antisemitisme, dat zich verenigt in anti-Zionisme. Een cocktail bestaand uit links-radicalen, groepen die moslims ‘meer thuis willen laten voelen’, personen die zelf hun onderbuikgevoelens niet onder ogen willen zien en moslims die al tijden met Jodenhaat worden vergiftigd.

Anti-Zionisme is de zoveelste kop aan het monster dat antisemitisme heet.

door Esther Voet


Bronnen:

♦ naar een artikel van Esther Voet “Anti-Zionisme: één van de koppen aan een oud monster” van 9 mei 2016 op de site van Jalta

6 gedachtes over “Anti-Zionisme: één van de koppen aan een oud monster

 1. “Joden zijn er maar weinig”….16 miljoen.
  Dit was vóór WO2, nu zijn er maar 14.5 miljoen.

  “De Joodse Moslim Cat Stevens”.
  Cat Stevens komt uit een Grieks orthodox Christelijke familie….voordat hij zich tot Islam bekeerde.

  Zijn broer bekeerde zich tot het Jodendom en woont in Israel.

  “De 5 pilaren van Antisemitisme”:
  1) Joden zijn rijk & gierig (fameuse fabel)
  2) Joden hebben Christus vermoord….nee, geproduceerd.
  3) Joden zijn inferieur……gezien hun prestaties & Nobelprijzen.
  4) Anti Zionisme…..’beschaafder’ woord voor Jodenhaat.
  5) Fantasie & Fabels…….al het bovenstaande.

  Feit is dat Jodenhaat niets met Joden te maken heeft maar een genetische afwijking is bij vele mislukte medeburgers op onze planeet die niet als zodanig bestempeld willen worden en hiervoor een intelligentere, meer geslaagde en dus een bedreigende minderheid, gebruikt.

  Jodenhaters zijn behalve losers ook lafaards.
  Zij voelen zich alleen sterk in groep t.o. een vaak alleen lopende Jood…..die miniscule minderheid, die hen toch altijd weer de baas blijkt te zijn.

  Liked by 3 people

 2. Als het wakkelt als een eend, kwaakt als een eend en eruitziet als een eend…..dan is het een eend.

  Arnon Grunberg is zo een eend die onzin gaat kwaken als hij zijn spiegelbeeld in het water ziet en haat wat hij daar ziet.

  Like

 3. Mijn familie heeft afwisselend in de buurt van het Waterlooplein en als het beter ging in andere delen van Amsterdam gewoond. Daar had je het echt niet best. Later weer die jaloezie toen het beter ging. Ik ben van na de oorlog, maar kreeg toch de raarste verklaringen en verwensingen te horen die ik helemaal niet begreep.

  Like

 4. Het volgende, hoewel ik het begrijp, vind ik verwarrend overkomen:
  “Je wordt als Jood geboren, kunt er voor kiezen om geen jood meer te zijn, net zoals je als Marokkaan kunt worden geboren, en kunt kiezen om niet meer moslim te zijn. Jood of Arabier ben je, de joodse of islamitische religie aanhangen, is een keuze. Daarom is moslimhaat ook niet hetzelfde als Jodenhaat. Voor de islam kies je, Jood ben je, ook als je niets met religie hebt.”

  eerst: je kunt kiezen om geen jood meer te zijn ..; vervolgens: Jood of Arabier ben je…
  Neem aan dat het in de eerste zin, om het geloof gaat…….

  Like

Reacties zijn gesloten.