Opmerkelijk verschil: Palestijnse Engelstalige (misleiding, bedrog) vs. Arabischtalige (oorlog, haat) sites

Palestijnse Arabieren houden de westerse media en hun respectievelijke landen waar ze gevestigd zijn, permanent voor de gek. Daar is zelfs een hele industrie voor opgericht die wij spottend Pallywood noemen, naar analogie van Hollywood (VS) of Bollywood (India).

De leugenmachine Pallywood, is de enige bron van informatie die doorlopend wordt geraadpleegd door westerse journalisten en dan bij voorkeur de Engelstalige websites i.p.v. de oorspronkelijke Arabisch-talige sites.

Waarom de Engelstalige wél en de Arabisch-talige niét wordt geraadpleegd is op z’n minst ‘eigenaardig’ te noemen en dan blijf ik nog vriendelijk. Waarschijnlijk begrijpt geen kat in het Westen Arabisch, of doen ze alsof ze het niet begrijpen of beschouwen het Arabisch als een minderwaardige taal.

Uiteraard zijn ook de Palestijnen zich bewust van dat hyaat in de westerse nieuwsgaring. Een voorbeeld is de site van de Al Qassam Brigades, de moordbrigade van  Hamas (screenshot hieronder).

Wat meteen opvalt is dat de Engelstalige sectie van de Qassam website niet of nauwelijks wordt bijgewerkt. Weinig of geen actuele zaken worden vermeld of besproken. De site oogt over het algemeen erg braaf, geen uitgesproken Jodenhaat noch Israëlhaat, enkel de klassieke Israëlkritiek zoals je die ook in uw anti-Israël Nederlandse en Vlaamse kranten en andere media kan terug vinden.

Het wordt pas interessant wanneer je naar de Arabisch-talige sectie surft (screenshot hieronder). Meteen duik je in de wereld van Palestijns geweld en haat. Martelarenverheerlijking, aankondigingen en begrafenissen van martelaren, bijzonder  veel videomateriaal en foto’s, aanschaf nieuwste wapens, actuele aanslagen tegen Israël, tunnelbouw, rakettenbouw, bewapening en wapenarsenaal en noem maar op.

Dit alles begeleid door de gekende oorlogsretoriek van Hamas die alleen op zich al reden genoeg zou zijn voor aanklacht wegens schendingen van de mensenrechten, antisemitisme en aanzetten tot haat en geweld jegens Joden en Israël.

Terwijl ik steevast surf naar de Arabische sectie (ik druk op Alt-P via ImTranslator v.14.4 en alles verschijnt in het Nederlands op mijn scherm), surfen de ‘échte’ professionele journalisten blijkbaar enkel naar de Engelstalige sectie.

Onbegrijpelijk, want wie echt wil weten wat Hamas zegt (in het Arabisch) en niet de leugens, misleiding en bedrog (in het Engels) bestemd voor de westerse oren en ogen, wie écht de waarheid wil kennen over het Arabisch-Israëlisch conflict moét minstens de secties in beide talen raadplegen.